Jelek és rendszerek tárgy elméleti alapjait szemléltető alkalmazások
Folytonos konvolúció

A konvolúció segítségével meghatározhatjuk egy olyan lineáris időinvariáns (LTI) rendszer válaszát, melynek ismerjük az impulzus-válaszfüggvényét és a bemenő jelét. Folytonos esetben konvolúciós integrálról beszélünk.

Diszkrét idejű konvolúció

A konvolúció segítségével meghatározhatjuk egy olyan lineáris időinvariáns (LTI) rendszer válaszát, melynek ismerjük az impulzus-válaszfüggvényét és a bemenő jelét. Diszkrét esetben konvolúciós összegről beszélünk.

Speciális konvolúció

Speciális konvolúció esetén a változtatható folyamatos bemenő jel mellett egy meghatározott speciális jel az impulzus-válaszfüggvény.

Bode és Nyquist diagram

Mindkét diagrammal amplitúdó és fázis frekvenciafüggőségét tudunk ábrázolni.