Bode és Nyquist diagram
Elméleti áttekintés

Bode diagram

Az amplitúdó:
alkalmas számítása a logaritmust felhasználó változat, ami a következőképpen számítható: Az erősítés grafikus ábrázolása esetében a Bode diagram amplitudó görbéje.

Fázis:
A szűrő fázist módosító függvénye a fázis karakterisztika. Számítása a következő: Az ábrázolása a frekvencia függvényében a Bode diagram fázis diagramja.

Nyquist diagram
Ha a frekvenciafüggvényt a komplex síkban ábrázoljuk, a frekvenciatartománynak megfelelően, akkor kapjuk a rendszer amplitúdó-fázis jelleggörbéjét.

Alkalmazás használata:

Be kell vinni vesszővel, illetve zárójellel elválasztva az értékeket a számlálóba és a nevezőbe. Valamint a kezdeti frekvenciát és a Minta/sec-et megadni. Ki lehet még választani, hogy milyen frekvenciaegységek legyenek, illetve a tizedes jegyeket. Számol gombra kattintással látható az eredmény.