banner
myImage
myImageProgramozás alapjai követelmények
Ennek a kurzusnak a fő célja az, hogy bevezetést adjon a hallgatóknak a programozás alapjaiba. A legelején javascripttel fogunk dolgozni, ezt követően a C nyelvvel fogunk behatóbban megismerkedni. A félév során 4 darab ZH kerül megírásra. A gyakorlat ismereti részekre van tagolva, ezekről majd szó lesz. Gyakorlat teljesítésének elengedhetetlen feltételei: programozási eszközök ismerete részből legalább 35 pont és az alapvető probléma-megoldási módszerek részből legalább 15 pont. Az ezekben lévő hiányosságokat, amennyiben a hallgató bizonyosságot ad nekem a későbbiekben azoknak pótlásáról, felül lehet írni. Lehetőség van még projektmunka bemutatására, amik javarészt fakultatívak, a ZH-ban az adott feladatokból vesztett pontokat lehet velük javítani. Órai munkára maximum 3 pont/fő osztható ki egy órán, minuszpont nincs.

ZH-kon elért és pluszpontból számított pontösszeg alapján a jegyek a következőképpen alakulhatnak:

50-64 pont: 2,
65-79 pont: 3,
80-89 pomt: 4,
90-100 pont: 5.

ZH időpontok:
1. ZH: Október 19.
2. ZH: Október 26.
3. ZH: November 9.
4. ZH: November 16.
JAVÍTÓ ZH: December 7.

A pontozas tagolása