Operációkutatás gyakorlat
2015/16-os tavaszi félév

A kurzushoz tartozó gyakorlati anyagok a coospace-en találhatóak!

Követelmények:

Dolgozatok: a szemeszter során két darab, egyenként 20 pontos dolgozat megírására kerül sor az elõadás idõpontjában március 22-én és május 3án. A dolgozatok a Coospace vagy a Moodle rendszerben kerülnek megírásra az Irinyi kabinetben. A pontos beosztásról később lesz tájékoztatás.

Otthoni munka: 2 beadandó házi feladat, melyek megoldására 1+1 hét áll rendelkezésre (10-10 pont). A feladatok az 5. és 10. héten kerülnek kiosztásra. Az 1+1 hetes határidő második hete a javítási hét, azaz aki az első hét végéig leadja megoldását neki kijavítjuk a feladatát, és (ha erre szükség van) újra beadhatja (javíthatja). Természetesen ezzel nem kötelező élni, leadható a feladat a második hét végére is, de az akkor beadott feladat pontszáma végleges pontszám.

Teljesítés: a két dolgozatból legalább 20 pontot, a két házi feladatból legalább 10 pontot el kell érni. Az utolsó héten (40 pontos) javító dolgozatot az egész éves anyagból azok írhatnak, akiknek a házi feladatokból megvan a minimális 10 pont.

Ponthatárok:

48-60: jeles
42-47: jó
36-41: közepes
30-35: elégséges
0-29: elégtelen

Linkek:
London András honlapja, gyakorlata, előadása