Kedves Hallgatók!

 

kulcsfogalmak: legmagasabb finanszírozott nyelvtanulás; félév független és egységes 8x2 óra; párokat a kurzustoldalékok jelzik; 16 óra felett befizetési csekk, óradíj 400Ft; „üres” órát ne használjon!; szaknyelvi órákat is;

testnevelés órakerete félévre szól; kereten felül felvett testnevelés órákért 300 Ft.

 

A 2003/2004-es tanév II. félévétől kezdődően megváltozik a lektorátusi nyelvórák és a testnevelés felvehető óráinak kerete és ezzel párhuzamosan mód nyílik a kereten felüli órák térítéses igénybevételére is. A SZTE a Magyarországon előforduló legmagasabb finanszírozott nyelvtanulási és tanárok által felügyelt sportolási lehetőséget biztosítja minden olyan hallgatójának, akinek képzéséhez ez előírás. A kivételek azok a szakok, ahol ezeket a lehetőségeket a szakos képzés biztosítja (pl. testnevelés szak)

           

Az idegen nyelv kerete egységesen 8x2 óra (8 darab heti 2 órás kurzus) személyenként, melynek felvétele nem kötődik félévhez (heti 1x2 és heti 8x2 óra is felvehető). A kurzusok 2 órás egységekben vehetők fel, de figyelemmel kell lenni arra, hogy a meghirdetés óra párokban történik, mint korábban. A párokat a kurzustoldalékok jelzik. Ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az Idegennyelvi Központhoz. A kurzusfelvételeket az ETR nyilvántartja – a korábbiakat is – és a 16 óra felett felvett kurzusokról a Hallgatói Szolgáltató Iroda névre szóló befizetési csekket készít. Az óradíj 400Ft (a jelenlegi kalkulált önköltségi ár). Elhasznált órának minősül az óra, ha a kurzusfelvételek zárásakor készült archiváláskor a hallgató elektronikus indexében szerepel. Figyeljen mindenki arra, hogy „üres” órát ne használjon el. Jelentkezzen le a kurzusról, ha az órára nem tud eljárni. Ennek semmi egyéb következménye nincs, de esetleg mások számára ad lehetőséget.

 

A szaknyelvi órákat – ha arról az adott kar másképpen nem rendelkezett – szintén a fentiek szerint számolja el az ETR.

 

Azokat az órákat, ahol a hallgatói létszám kisebb mint 8 fő, összevonják. Az ilyen kurzusokra jelentkezett hallgatóktól ezért a kellemetlenségért elnézést kérünk. Ha az új időpontot nem tudják vállalni, kurzusjelentkezésüket kérésre a Tanulmányi Osztály letörli.

 

            A testnevelés órakerete fél évre szól. A keret a tantervben szereplő féléves óraszám négy féléven át. Ezeket nem lehet összevonni, mert a cél a heti rendszeres mozgás biztosítása. A féléves tantervi kereten felül felvett órákért 300 Ft óradíjat kell fizetni. Az órák nyilvántartása és az esetleges fizetési kötelezettség a nyelvóráknál leírtak szerint történik.

 

Éljenek az adott lehetőségekkel, tervezzék meg a leghatékonyabb felhasználási ütemet!

Segítsenek abban, hogy a fenti információk minden hallgatóhoz eljussanak!

 

Szeged, 2004. január 20.

Dr. Homor Géza