Az ETR Tantervi követelmények értelmezéséről (2006. július 12.)

 

ÚJ! A Tantervi Ösvények fogalma és szerepe (2005. június 14.)

ÚJ! A Tantervek Kurzusfelvételi és Vizsgajelentkezési feltételrendszeréről, ETR3 (2006. január 4.)

Átlagszámítás, ETR3 (2006. január 4.)

Mint hallgató, egy vagy több szakos képzésem van. Egy szakhoz (pl. matematikus) több Képzési program tartozhat (pl. Matematikus_N, Matematikus_R1_N; azért lehet több, mert az idők során változnak a képzési programok, különböző évfolyamokra más képzési program lehet érvényes, továbbá tagozatonként is eltérőek). Ha megnézem az ETR hallgatói WEB “Tanulmányok/Képzési adatok” ágán, látom a saját képzési programjaimat. A Tanulmányok/Hallgatói információk menü-elemet  és ezen belül a „Hallgatói tantervi teljesítések” elemet kiválasztva, láthatom a rövidített tantervi követelményeimet minden képzési programomra, amelybe a saját, eddigi teljesítményeim is be vannak jelölve.

Minden egyes képzési programhoz tartozik egy Tanterv (nevezhetem képzési követelményrendszernek is). A WEB “Információk/Tantervek” ágán többé-kevésbé jól olvasható formában megnézhetem a tanterveimet és a hozzájuk tartozó (ajánlott) Időtervet (félévekre bontást). A „Tanulmányok/Dinamikus tanterv” vagy a „Tanulmányok/Képzési adatok; Szakok, képzések fülön” félévekre bontva, zölden színezve látom a saját tantervi teljesítéseimet.

A képzési programom tanterve a következő elemekből áll:

Ösvény. Egy út a képzési programon belül a diplomám megszerzéséig. Azokban a tantervekben, amelyekben több ösvény is van, az egyes ösvények szakirányokhoz vagy specializációkhoz kötöttek. Ez utóbbi esetben az érdeklődési körömnek megfelelő ösvényt kell választanom és ennek minden követelményét teljesítenem kell. Egy ösvény teljesítésével a tantervet is teljesítem. Nincs kizárva, hogy több ösvényt is teljesíthessek, pl. két szakirányt.

Mérföldkövek. Ahhoz, hogy megszerezzem a szakom diplomáját (oklevelét), az ösvény minden mérföldköve által előírt követelményt teljesítenem kell. (Ezen felül persze záróvizsgát – államvizsgát – is kell tennem, nyelvvizsgával kell rendelkeznem stb.) A Tantervekben a mérföldköveket általában MK-… jelöléssel látom.

A mérföldkövek Tantárgyakból állnak Egy tantárgy valamilyen módon összetartozó un. Tantárgyelemekből áll, pl. ugyanannak a tantárgynak az előadása és gyakorlata/szemináriuma. Végső soron, amikor egy félévben egy Kurzust (“órát”) veszek fel, az mindig egy tantárgyelemhez kötődik, a kurzussal teljesítem a tantárgyelemhez tartozó követelményeket.

Modulok. Valamilyen – tartalmi, szakterületi ismérvek alapján – összetartozó tantárgyak halmaza. A tantervi követelmények szempontjából a modulok érdektelenek, a tantervek összeállítását segítik. Egy tanterv néhány modul tantárgyaiból állítható össze oly módon, hogy a modulokbeli tantárgyakat egyenként „hozzákötöm” a mérföldkövekhez.

A tantárgy követelményei a következők lehetnek:

Kötelező, kötelezően választható. Ha a tantárgy abban a mérföldkőben, amelyhez tartozik, kötelezően teljesítendő, akkor a hozzá tartozó összes kötelező tárgyelemet teljesítenem kell illetve a kötelezően választható tárgyelemek közül annyit, amennyi a tantárgy féle teljesítés mezőjében meg van adva. A kötelezően választható tantárgyak közül annyit kell teljesítenem, amennyi a mérföldkő teljesítéséhez elegendő.

További kredit. Megmutatja mennyi plusz kredit szerezhetetek még az adott tantárgyban.

Tantárgy előfeltételek. Előírható, hogy  a tanterv egy másik tantárgyát teljesíteni kell előbb és csak utána lehet elkezdeni az adott tantárgy  kurzusait. Előfeltétel mérföldkő is lehet, azaz a tantárgyhoz tartozó bármely tantárgyelem kurzusát csak akkor vehetem fel, ha a mérföldkő minden követelményét már teljesítettem.

A mérföldkő követelményei a következők lehetnek:

A mérföldkő nem csak tantárgyakból és almérföldkővekből állhat, hanem lehetnek becsatolva behívható képzési programok. Ezekből minimum annyit kell teljesíteni, amennyi a mérföldkő minimum KPCS szám-ban van megadva.

Minimum kredit. A mérföldkő kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyaiból minimálisan ennyi kreditpontot kell összegyűjtenem a mérföldkő teljesítéséhez. A mérföldkő kötelező tantárgyait persze teljesítenem kell, (illetve a kötelezően választhatókból annyit, amennyi a mérföldkőben a minimum szemaforszámban van megadva), hiába van meg a minimum kreditem, ha valamelyik kötelező tantárgy teljesítése még hiányzik.

Maximum kredit. Az adott képzési program teljesítéséhez előírt, minimális számú kreditpontot kell összegyűjtenem. Ezeket a mérföldkövekből összegyűjtött kreditpontok összege adja. Előírható azonban, hogy egy mérföldkőből begyűjtött kreditpontjaimból legfeljebb mennyi számítható be, ez a maximum kredit. Azaz ha ennél többet gyűjtök be (pl. a mérföldkő nem kötelező tárgyaiból), akkor a képzési programhoz előírt pontok számításába csak ennyit vesznek figyelembe. Legtöbbször azonban a maximum kredit és a minimum kredit megegyezik, ezért a maximum kreditet meg sem adják.

Előfeltétel a mérföldkőhöz is előírható, ez lehet másik mérföldkő, de lehet tantárgy is. Ha azt látom, hogy van egy mérföldkövem, amelyik a záróvizsgát, mint tantárgyat tartalmazza, ennek előfeltétel mérföldkövei pontosan azokat a  mérföldköveket jelentik, amelyeket teljesítenem kell ahhoz, hogy a záróvizsga sikeres letételével járó diplomát megkapjam.

Kötelező tárgyak. Azon tárgyak listája, amelyeket sikeresen teljesítenem kell ahhoz, hogy a mérföldkövet teljesítsem. A mérföldkő kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyainak teljesítésével gyűjtöm össze a mérföldkő teljesítéséhez szükséges minimum kreditet.

A tantárgyelem követelményei a következők lehetnek:

Kötelező. Azt jelenti, hogy a tantárgy követelményeit csak akkor teljesítem, ha valamelyik félévben sikeresen teljesítek egy ehhez a tantárgyelemhez tartozó kurzust. Ekkor megkapom a kurzus teljesítésével járó kreditpontot is. Ha nem kötelező, de egy ehhez a tantárgyelemhez tartozó kurzust teljesítek, akkor is megkapom az érte járó kreditpontot.  Nem kötelező tárgyelemek általában a “szabadon választható”, “kötelezően választandó” tantárgyak elemei.

Párhuzamosan felveendő. Az adott tantárgyelem mellett megjelöl a tanterv egy másik tárgyelemet is. Ha egy félévben az adott tantárgyelemhez tartozó kurzust veszek fel, köteles vagyok a megjelölt másik, párhuzamos tantárgyelemhez tartozó kurzust is felvenni. Tipikus eset, amikor a tantárgy előadásból és szemináriumból (gyakorlatból) áll: ugyanabban a félévben kell felvennem az előadás és a hozzá tartozó szeminárium egy-egy kurzusát. Az adott féléves kurzusfelvételemet csak akkor tudom lezárni, ha a párhuzamosan felveendő kurzusokat is felvettem, ami azért fontos, mert vizsgára nem tudok jelentkezni, csak ha le van zárva a kurzusfelvételem.

Előfeltétel. Hasonlóan a párhuzamosan felveendővel, itt is megjelöl a tanterv egy másik tantárgyelemet, de ehhez az utóbbi tárgyelemhez tartozó kurzust már egy korábbi félévben fel kellett vennem (és persze sikeresen teljesítenem) ahhoz, hogy most az adott tárgyelemhez kurzust vehessek fel. Tipikus eset az, ha a tárgy “többféléves”: ekkor a későbbi félévre tervezett tantárgyelem előfeltétele a korábbi félévre tervezett tantárgyelem.

Vizsga előfeltétel. Itt is megjelöl a tanterv egy másik tantárgyelemet, de ehhez az utóbbi tárgyelemhez tartozó vizsgára, akkor tudok jelentkezni, ha az előfeltétel tárgyelemet már teljesítettem. Felvehetem a két tantárgyelemhez tartozó kurzusokat egy félévben is, de a vizsga előfeltétel tantárgyelemet előbb kell teljesítenem.

Ismételhető a tantárgyelem, ha többször is felvehetek olyan kurzust (különböző, de esetleg ugyanabban a félévben is), amelyek mindegyike ugyanehhez a tantárgyelemhez tartozik. Tipikusan ilyenek a szabadon választható, általánosan művelő stb. tantárgyak tantárgyelemei. Valahányszor felveszek egy kurzust, mindannyiszor megkapom az érte járó kreditpontot. (Tehát nem azt jelenti, hogy ha nem sikerül a tantárgyelemhez felvett kurzusomat teljesíteni, felvehetem később újra. Ez utóbbi esetben fel kell vennem újra, de csak egyszer – a sikeres teljesítéskor kapok érte kreditpontot.)

Időterv:

Táblázatos formában is láthatom a tantervemet a WEB „Információk/Tantervek” ágán.. A táblázat mérföldkövenként, ezen belül tantárgyanként, ezen belül tantárgyelemenként tartalmaz sorokat. Minden sorban a legfontosabb információkat látom. Minden tantárgyelem mellett a félévekhez tartozó oszlopban a színes kocka az un. ajánlott félévet jelöli; azaz azt a félévet, amelyben az adott tantárgyelemhez tartozó kurzus felvételét a tanterv készítője javasolja. Ha a javaslat szerinti félévekben veszem fel a megfelelő kurzusokat, számíthatok rá, hogy a képzés követelményeit az oklevélhez rendelt ciklusok számán (pl. egyetemi oklevél 10 cikluson, főiskolai oklevél 8 vagy 6 cikluson) belül teljesíteni tudom. Ha nincs javaslat, akkor a 0. félév kockáját látom színezve. Ha a tanterv készítője „tól-ig” ciklus-intervallumot is megadott, akkor több kockát is színezve látok. Ez azt jelenti, hogy ettől-eddig ciklusok alatt tartja felvehetőnek a megfelelő kurzusokat a tanterv készítője, pl. azért, mert az előfeltételeket nem tudja az „átlagos” hallgató előbb teljesíteni, ha pedig későbbre halasztja, ezzel a „normális” ciklusszámon belül már valószínűtlen az oklevél megszerzése.