2007.október 2-án megállapodás született a „kreditelismerés” Oklevélmellékletbeli kezeléséről. Az emlékeztető 4. pontja így szól:

„Megállapodás született a DS kiegészítő kreditálási információ megjelenítéséről. A hallgatóhoz bejegyzett, krediteismerés” kezdetű határozat megjelenik a DS anyagában.”

Ehhez a következő pontosítást fűztem körlevélben:

Kollégák,

kiegészítés Homor tanár úr mellékelt emlékeztetőjének 4. pontjához.

Az oklevélmelléklet 6.1.1 pontjában (ahogy az emlékeztető írja) a "kreditelismerés" tárgymezejű hivatalos bejegyzés szövege megjelenik.

A megjelenés egységessége, ill. esztétikussága okán vegyük figyelembe a következőket:

1. A szöveg 1 sora 1 sorban fog megjelenni. Üres sorokat ne hagyjunk. Ha több tárgy elismeréséről van szó, írjuk mindegyik tárgyat új sorba.

2. Ha egy sorban egy egyedi tárgy címe szerepel és ennek elismeréséről van szó, akkor írjuk mellé vesszővel elválasztva a kreditpontot "n kredit" (angolul "n creditpoints") formában. (Van vagy 100 tárgyelismerés bejegyzés elismert kreditpontok hozzátétele nélkül.)

3. Ha összességében (tárgyakhoz konkrétan nem kötve) ismerünk el kreditpontszámot, akkor is ügyeljünk a sorbontásra.

4. A bejegyzés dátuma automatikusan megjelenítődik, ezt nem kell a szövegbe beleírni. Sem a kar, sem a dékán "aláírásszerű" megjelenítése nem szükséges, mert az oklevélmelléklet végén egyébként is megvan.

5. Az angol nyelvű oklevélmelléklethez a teljes szöveg lefordítandó a bejegyzéssel egyidejűleg a Hivatalos bejegyzések felület "Nyelvi v" gombjával. Az angol szövegben is ügyeljünk a sorbontásra. (A fordítás megkönnyítésére a Nyelvelő modulból kiexportálhatunk magunknak egy kurzuscím magyar-angol szótárt Excelbe.) Lefordítás nélkül az angol DS-ben a kreditelésmerés nem jelenik meg.

6. Több "kreditelismerés" tárgymezejű hivatalos bejegyzés lehetséges. Mindegyik megjelenítődik a saját dátumával.

 

  Makay Árpád