Tantermi és Időpont beállítások a WEB Kurzusmeghirdetés közben

Felhasználói dokumentáció, 2007. május

A korábbi félévekben a kurzusok meghirdetésekor un. „kért idő” és „kért hely” beállítására volt lehetőség. Mindkettő szöveges adat, csak humán olvasó értelmezhette.

Ettől a félévtől kezdődően a nap, az időpont kezdő és befejező adata, továbbá a teremlistából választott helyszín pontosan megadható. Amennyiben megadjuk, az Órarend modulban (a Tanulmányi Osztály jogosult munkatársa) megtekintheti, kinyomtathatja a terem-foglaltságokat, ütközéseket ellenőrizhet stb.

Lépjünk be az ETR WEB felületére kurzushirdetési időszakban. Tanszéki adminisztrátor szerepkörben válasszuk ki a Kurzusmeghirdetés funkciót, ezen belül a Kurzusminták felületet. A Kezelési kör és a Tanszék kiválasztását követően megjelennek a rendelkezésre álló kurzusminták, amelyekből az adott félévre új kurzusok hirdethetőek, ill. a már meghirdetettek módosíthatóak.

 

Akár új kurzust hirdetünk, akár egy, már meghirdetettet módosítunk (a + vagy | ikon aktivizálásával), feljön a kurzus (és a hozzárendelt kurzuskódok) ablaka.

 

A megfelelő ikonok aktivizálásával módosíthatjuk a kurzus adatait, új kurzuskódokat rendelhetünk alá stb. Témánk szempontjából most a „Kért alkalmak” sor és a mellette szereplő + ikon érdekes. A + ikon aktivizálását követően rendelhetünk a kurzushoz un. „alkalmat”: az alkalom egy vagy több, rendszeresen (pl. hetenként) vagy kijelölt heteken tartott kurzus-foglalkozást (foglalkozásokat) takar. Aktivizáljuk a + ikont, amit csak akkor tehetünk meg, ha már a kurzust elmentettük (korábban vagy most).

 

A megjelenő felületen termet választhatunk (egy feljövő teremválasztó ablakon), kezdő és befejező időpontot (óra, perc), napot (pl. hétfő) és gyakoriságot (hetenként, páros/páratlan heteken, …) adhatunk meg. (A „foglalás nélkül” helyszín kitöltésével nem megyünk semmire, a korábbi „kért hely” erre eddig is megfelelő volt. Viszont a pontos idő megadhatósága miatt ilyenkor is érdemes alkalmat megadni.) A felület alsó részén a félév heteit látjuk. Arra is lehetőségünk van, hogy itt bejelöljük azokat a heteket, amikor a foglalkozás ténylegesen lesz (ha nem rendszeres, hanem alkalmi a kurzus). Az OK gombbal jóváhagyva az alkalmat, az előző képernyőn a Kért alkalmak alatt láthatjuk a most meghatározottat.

 

Mentsük el a kurzust a most megadott alkalommal együtt.

Lehetőség van arra is, hogy több alkalmat rendeljünk a kurzushoz. Erre akkor van szükség, ha pl. hetenként két részletben tartjuk a foglalkozást, mondjuk egy 5 órás előadást egy 2 és egy 3 órás részletben. Nincs szükség több alkalomra a levelezőknél: láthattuk, hogy az alkalom meghatározó felületen megjelölhetjük a foglalkozások heteit.

Kiegészítés, 2007. augusztus 30. Makay

Mind a hallgatói, mind az oktatói WEB felület menüjén található egy „Órarend” elem. Ha azt akarjuk, hogy a hallgató, ill. oktató saját heti órarendje látszódjék, az alkalmak időpontját és helyét az Órarendi modulban véglegesíteni kell. Ehhez válasszuk ki az Egyéb/Kért mintaórarendi alkalmak csoportos kezelése (F9) menüelemet és jelöljük be a „Kért mintaórarendi alkalmak jóváhagyása” pontot.

Ezen a „+ Hozzáad” gomb aktivizálásával egy kereső felületet kapunk, ahol kiválaszthatjuk azokat a kurzusokat, amelyek alkalmait véglegesíteni akarjuk.

A jobb egérgomb „Mindent kijelöl” után az „M. beilleszt” gombal, vagy egyenkénti választással átvihetjük a kurzusokat az előző ablakba.

Az „Indít” gombal a kurzusok alkalmait véglegesíthetjük. A véglegesített alkalmak a WEB Órarend felületen láthatóvá válnak. Véglegesített alkalmak időpontjai nem változtathatóak.

Ugyancsak az Órarendi modulban egyszerűen kinyerhetőek a tantermek foglaltsági órarendjei. Ehhez a Mintaórarend/ Mintaórarendek menüelemet válasszuk ki és jelöljük be a „Terem” pontot.

A „Terem keresése” gomb után feljön egy terem-kereső ablak, amelyen pl. egy épület termei választhatóak ki.

Bármelyik teremre ütve, megjelennek az erre a teremre hirdetett alkalmak.

Szeged, 2007. augusztus 30.