DOTETR, Szeged, 2005. november 5.

A dokumentum státusza: felhasználói útmutató

Vizsgára jelentkezés

WEB – Hallgató

 

A vizsgára jelentkezés feltételei

        ÚJ: Lezárt kurzusfelvétel. Kurzusfelvételi időszakban a kurzusokat egyenként vehetem fel. Amikor úgy gondolom, minden felvételemmel rendben vagyok, a „Lezár” gombbal véglegesíthetem a féléves kurzusaimat. Ha rendben vannak (nem kaptam hibajelzést), a kurzusfelvételeim le vannak zárva.

        Új: Vizsga előfeltételt teljesítettem. A képzési programomban előírhatják, hogy – bár a kurzust a félév elején felvehettem – vizsgát csak akkor tehetek, ha egy másik kurzusomat már sikeresen teljesítettem. A képzési programomból tájékozódhatok a kurzusfelvétel-, ill. a vizsga előfeltételekről. Ilyen vizsga előfeltétele lehet pl. az előadáshoz kapcsolódó kollokviumnak, ha előírják, hogy megelőzően a hozzá kötődő gyakorlatot (szemináriumot) teljesíteni kell.

        Nem töröltettem (a teljesítéstől nem vonultam vissza) azt a kurzust, amelyikre hirdetett vizsgára jelentkezni akarok.

        A Tanulmányi Osztály még nem zárta le a féléves (elektronikus) indexemet, nem végeztem, vagy nem adtam le az adott képzésemet.

        Az adott vizsgára jelentkezés (lejelentkezés, átjelentkezés) kezdő és befejező időpontja között vagyok. Az időpontokat a vizsga meghirdetője határozza meg.

        Az egy kurzushoz hirdetett vizsgaidőpontok közül csak egyre lehet érvényes jelentkezésem. Új vizsgaidőpontra (javítóvizsgára) csak akkor jelentkezhetek, ha előző jelentkezésem vizsgaidőpontja már elmúlt.

        A vizsgának nincs a kar által előírt egyéb feltétele, vagy ha van, azt már teljesítettem. Az esetleges egyéb feltételekről a kurzus oktatója a félév elején tájékoztat. Ilyen feltétele lehet pl. a két részből álló szigorlatnak: írásbeli és szóbeli vizsga, először az írásbeli teljesítendő sikeresen (és ezt a tanulmányi rendszerbe be is jegyezték), csak ezután jelentkezhetek szóbelire.

Vizsgára jelentkezni az oktató, a tanszék vagy a tanulmányi osztály által hirdetett vizsgaidőpontra lehet. Vizsgaidőpontokat általában a vizsgaidőszakban teendő vizsgák (szigorlat, kollokvium, …) minden időpontjára hirdetnek. A vizsgaidőpontokhoz un. vizsgalapok készülnek. Ha jelentkezem egy vizsgaidőpontra, felkerülök ennek vizsgalapjára. A vizsgám eredményét az oktató erre jegyzi be, így kerül be a tanulmányi rendszerbe és válik láthatóvá számomra is. Emellett az oktatók un. Teljesítéslapot is készítenek, amelyen a hallgatók számára a szorgalmi időszakban nyújtott összteljesítményük szerint jegyzi be az eredményt (gyakorlati/szemináriumi jegy, 3 vagy 2 fokozatú teljesítés). Teljesítéslapra a hallgatónak soha nem kell jelentkeznie, de az erre bejegyzett érdemjegyét egyes WEB lapokon láthatja.

Súgó, Navigáció

 

Az ablakok Súgó feliratára ütve használati útmutatókat olvashatunk. Többfülű ablakok egyes fülein a Súgó a különböző fülekre egyedi tájékoztatókat ad.

Az egyes ablakok Vissza vagy Mégsem gombjai visszahoznak arra az ablakra, amelyen előzőleg voltam. Emellett a világoskék sávban – navigációs sáv – tájékozódhatok arról, hol is vagyok, pl. Vizsgakezelés / Kurzusok alapján. Ha a / jelekkel elválasztott szöveg valamelyikére ütök, gombok keresgetése nélkül azonnal a felirattal jelzett (általában a kiinduló) funkcióhoz jutok.

A vizsgára jelentkezés lépései

A szokásos képernyőn azonosítómmal és jelszavammal belépek az ETR WEB felületére.

 

Két menüsort látok: a felsőn a szerepkörömet (általában csak Hallgató, de ha pl. demonstrátor vagyok, akkor Oktató is megjelenik) választhatom ki, az alsón a végrehajtani kívánt funkciót. A Hallgató szerepkört választom ki.

A Hallgatói feladatok között látom, hogy van még lezáratlan kurzusfelvételem. Lezáratlan kurzusfelvételek eleve lehetetlenné teszik a vizsgára jelentkezéseimet. A listán olvasható határidőkig le kell zárnom a kurzusfelvételeimet. Ha a határidő már elmúlt, a Tanulmányi Osztályon kell az ügyben eljárnom. Az időszakok képzési programonként eltérőek lehetnek.

 

Kiválasztom a Jelentkezések/Vizsgára jelentkezés menüpontot.

 

Egy többfülű ablak jelenik meg, most a Kurzusok fül aktív.

Egymás alatt látom a képzési programjaimat. Amelyik előtt a négyzetben + jel van (csomópontnak nevezzük), arra rákattinthatok, amire kinyílik a lista az erre a képzési programra felvett kurzusaimból. Az esetleg már teljesített vizsgáim eredményét az egyes kurzusok soraiban láthatom. Ha egy kurzus előtti csomópontra kattintok, megjelenik az összes vizsga, amit erre a kurzusra hirdettek és amikre egyáltalán jelentkezni lehet.

Ha némelyik mezőre az egérrel ráállok (egérfül megnyomása nélkül), néhány másodpercig további információk jelennek meg. Pl. a vizsga időpontjára állva, látom a vizsgáztató(k) nevét.

Olvashatom a vizsga napját, kezdő és befejező óráját, a helyét, a vizsga típusának (remélhetőleg közismert) rövidítését (szigorlat, kollokvium, …), a létszámokat (jelentkezettek száma/minimális létszám/maximális létszám). Ha a vizsgára jelentkezettek száma a jelentkezési határideig nem éri el a minimális létszámot, ha az nem 0, akkor a vizsga elmarad. Erről a hallgató értesítést kap, de jól teszi, ha a határidő után mégegyszer „ránéz” a jelentkezésére.

Arra a vizsgaidőpontra, amelyiknek a művelet oszlopában Feliratkozás szerepel, ráütve feliratkozhatok. Nem biztos, hogy a feliratkozás sikerül, pl. azért, mert már jelentkeztem ennek a kurzusnak egy vizsgájára és a kari szabályzat azt mondja, hogy egyszerre csak egy vizsgaidőpontra iratkozhatok fel. Megjelenik egy ablak, amely arról tájékoztat, hogy sikerült-e vagy nem. Feltétlenül el kell olvasnom!

A Bezár gombra ütve, visszajön a kurzusokat és vizsgákat tartalmazó ablak, de már bejegyezve az új vizsgaidőpontomat a művelet oszlopban a Leiratkozás szöveggel.

Csak azokra a vizsgaidőpontokra iratkozhatok fel, ill. iratkozhatok le, amelyek állapot oszlopában a nyitva szöveget látom. A vizsga meghirdetője állította be, hogy mettől meddig engedélyezett a feliratkozás, leiratkozás, ill. egyik vizsgáról a másikra átiratkozás.

Ezen az ablakon átiratkozást nem tudok kezdeményezni. Ha ilyen szándékom is van, rá kell ütnöm a kurzus kódjára vagy az előtte álló nyílra. Új ablakban a kurzusról, a vizsgaidőpontokról, az esetlegesen már megszerzett vizsgaeredményekről részletesebb információkat kapok, emellett itt is feliratkozhatok, leiratkozhatok, sőt átiratkozhatok vizsgákra

A Létszám/Info oszlopban tájékoztató (remélhetőleg közismert) rövidítéseket látok: Sz – szóbeli, I – írásbeli, H – csak halasztott, UV – csak utó (javító) vizsga, UV2 – csak második UV. A szándékomnak megfelelő műveletet a művelet oszlop kívánt gombjával hajthatom végre. Egy korábbi vizsgámról csak lejelentkezhetek, vagy átjelentkezhetek másik időpontra. Tegyük fel most, hogy meggondoltam magam és át akarok jelentkezni másik vizsgaidőpontra. Rá kell ütnöm az Át innét gombra. Frissül az ablak, és az adott kurzus többi vizsgaidőpontjának Át ide feliratai ráüthetőekké válnak.

A kívánt vizsgaidőpont Át ide feliratára kattintva frissül az ablak – mutatva a vizsgajelentkezéseim új állapotát. Figyelem: az ablak tetején sikertelenség esetén az okot olvashatom. Ha mindent rendben találok, lecsukom az ablakot a Bezár gombbal, így visszakerülök az eredeti vizsgajelentkezési lapra, de már az aktuális vizsgajelentkezési állapotommal frissítve.

Minden kurzusom esetében hasonlóan járok el. Amint befejeztem a jelentkezéseimet, a Vizsganaptár fülre ütök, itt együtt látom az összes vizsgajelentkezésemet. Ellenőrzöm, hogy mindent így akartam-e, eltárolom vagy kinyomtatom.

A Vizsgaidőpontok fülre ütve megjelenik egy lap, amelyen együtt látom az összes kurzusom összes vizsgaidőpontjait, a már elmúltakat is.

Ezen a lapon is feliratkozhatok, ill. leiratkozhatok vizsgákról, ha a vizsga állapota ezt megengedi.

 

Az Eredmények fülre ütve az adott félévben (ciklusban) felvett kurzusaimon már megszerzett teljesítéseimet látom – azokat is, amelyeket az oktatóm teljesítéslapra már bejegyzett (gyakorlati/szemináriumi jegy, …)

 

Vége