A Tantervi követelmények fogalmairól itt olvashatsz

Jelmagyarázat:MK - mérföldkő;TT - tantárgy;TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme;Kötelező - megnevezés vastagon szedve;Kötelezően választható - megnevezés normál módon szedve;Szabadon választható - megnevezés dőlten szedve;Szakirányon kötelező mérföldkő - megnevezés dőlt vastagon szedve;++: ismételten felvehető;<< - kurzusfelvétel előfeltétele;~~ - párhuzamosan felveendő;@@ - vizsga előfeltétele;0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit;k: kreditpontok

Signs and abbreviations used:MK - milestones;TT - subject;TE - topic in a subject;Obligatory - printed in bold;Facultative - printed in normal;Optional - printed in italic;Obligatory in a branch - printed in bold and italic;++: can be admitted more than once;<< - precondition;~~ - parallel condition;@@ - precondition of the exam;0,1,... - recommended semester(s) with the creditpoints;k: creditpoints

Szegedi Tudományegyetem,TTK Természettudományi Kar,Fizikus Tanszékcsoport,Egyetemi szintű alapképzés,2006.04.04 8:33:10

Fizikus_N (F001_N)

Oklevél - Diploma:okleveles fizikus,Nappali tagozat,300 kredit/creditpoints, 10 félév/semesters,nem tanárképes, nem párosítható, 277 tantermi óra/contact hours
Leírás - Annotation
Képzési cél: Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére; magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényszerűségeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott berendezéseket, rendszereket; bekapcsolódhatnak alkalmazott fejlesztői csoportok tevékenységébe.
Szakgazda:Fizikus Tanszékcsoport, Dr. Bor Zsolt akadémikus, Koordinátor: Dr. Hilbert Margit
Kötelező TTK-s alapozó 30 kredit.
Kötelező szakmai alapozó tárgy 91 kredit.
Kötelező további TTK tárgyak 20 kredit.
Kötelező további szakmai tárgy 74 kredit.
Kötelezően választható szakmai tárgy 10 kredit.
Választható tárgy 17 kredit.
Nem természettudományos tárgyakból legalább 6 kredit megszerzése kötelező (értelmiségképző tárgy).
Diplomamunka 50 kredit.
MKTTTantárgyelem - Topic in the subject012345678910
MK1-TA Kötelező TTK alapozó; Teljesítendő:min. 30k
INFA10 Bevezetés az informatikába;teljesítendőmin. 3k
INFA10E Bevezetés az informatikába,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll;~~INFA10G
3
INFA10G Bevezetés az informatikába,TTK Gyakorlat minden févben, 1 óra,m2;~~INFA10E
0
G1041 Kristálytan;teljesítendőmin. 2k
G1041G Kristálytan,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj
2
K801 Kémia alapjai;teljesítendőmin. 2k
K801 Kémia alapjai,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll
2
K803 Általános kémia laboratórium fizikusoknak;teljesítendőmin. 2k
K803 Általános kémia laboratórium fizikusoknak,TTK Laboratóriumi gyakorlat tavaszi févben, 2 óra,gyj

2Mx235 Algebra és geometria I.;teljesítendőmin. 5k
Mx235E Algebra és geometria I.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~Mx235G
3
Mx235G Algebra és geometria I. gy.,TTK Gyakorlat őszi févben, 2 óra,gyj;~~Mx235E
2
Mx239E Kalkulus-f I.;teljesítendőmin. 3k
Mx239E Kalkulus-f I.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~Mx239G
3
Mx239G Kalkulus-fs I. gy.;teljesítendőmin. 3k
Mx239G Kalkulus-fs I. gy.,TTK Gyakorlat őszi févben, 3 óra,gyj;~~Mx239E
3
Mx241E Kalkulus-f II.;teljesítendőmin. 3k
Mx241E Kalkulus-f II.,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll;~~Mx241G; <<Mx239E

3Mx241G Kalkulus-fs II. gy.;teljesítendőmin. 3k
Mx241G Kalkulus-fs II. gy.,TTK Gyakorlat tavaszi févben, 3 óra,gyj;~~Mx241E

3Mx243 Analízis I.;teljesítendőmin. 4k
Mx243E Analízis I.,TTK Előadás őszi févben, 3 óra,koll;~~Mx243E


3


Mx243G Analízis I. gy.,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,gyj;~~Mx243G


1


MK2-KAS Kötelező fizika alapozó tárgyak; Teljesítendő:min. 91k
F101 Mechanika;teljesítendőmin. 7k
F101E Mechanika,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F101G
5
F101G Mechanika,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F101E
2
F202 Hullámtan és optika;teljesítendőmin. 7k
F202E Hullámtan és optika,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F202G; <<F101E; <<F001G

5F202G Hullámtan és optika,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F202E

2F304 Elektromosságtan;teljesítendőmin. 7k
F304E Elektromosságtan,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F304G; <<F208E


5


F304G Elektromosságtan,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F304E


2


F203 Hőtan;teljesítendőmin. 4k
F203E Hőtan,TTK Előadás 2 óra,koll;~~F203G; <<F101E; <<F001G

3F203G Hőtan,TTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~F203E

1F405E Atomfizika;teljesítendőmin. 3k
F405E Atomfizika,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F304E; <<F203E3

F001G Általános fizika 1.;teljesítendőmin. 2k
F001G Általános fizika 1.,TTK Gyakorlat 4 óra,gyj
2
F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.;teljesítendőmin. 4k
F208E Matematikai módszerek a fizikában 1.,TTK Előadás 2 óra,koll;~~F208G; <<Mx239E

3F208G Matematikai módszerek a fizikában 1.,TTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~F208E

1F308 Matematikai módszerek a fizikában 2.;teljesítendőmin. 2k
F308E Matematikai módszerek a fizikában 2.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F208E


2


F309 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1-2.;teljesítendőmin. 8k
F309G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1,TTK Laboratóriumi gyakorlat 4 óra,gyj; <<F203E; <<F101E


4


F409G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2.,TTK Laboratóriumi gyakorlat 4 óra,gyj; <<F304E; <<F202E; <<F309G4

F311 Elméleti mechanika;teljesítendőmin. 7k
F311E Elméleti mechanika,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F311G; <<F101E; <<F208E


5


F311G Elméleti mechanika,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F311E


2


F414 Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.;teljesítendőmin. 6k
F414E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.,TTK Előadás 3 óra,koll;~~F414G; <<F304E; <<F311E4

F414G Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F414E2

F509G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3.;teljesítendőmin. 4k
F509G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3.,TTK Laboratóriumi gyakorlat 4 óra,gyj; <<F409G
4
F518E Rendszerelmélet;teljesítendőmin. 3k
F518E Rendszerelmélet,TTK Előadás 2 óra,koll; <<Mx235E; <<Mx241E
3
F51S Fizika szigorlat;teljesítendőmin. 2k
F51S Fizika szigorlat,TTK Szigorlat (önálló vizsga) minden févben, , szig; <<F405E; <<F202E; <<F311E
2
F525 Kvantummechanika 1.;teljesítendőmin. 7k
F525E Kvantummechanika 1.,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F525G; <<F414E
5
F525G Kvantummechanika 1.,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F525E
2
F609G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 4.;teljesítendőmin. 4k
F609G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 4.,TTK Laboratóriumi gyakorlat 4 óra,gyj; <<F509G

4F612 Spektroszkópia 1.;teljesítendőmin. 5k
F612E Spektroszkópia 1.,TTK Előadás 2 óra,koll;~~F612G; <<F202E

3F612G Spektroszkópia 1.,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F612E

2F615E Mag és részecskefizika 1.;teljesítendőmin. 3k
F615E Mag és részecskefizika 1.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F304E3

F618E Digitális hálózatok;teljesítendőmin. 3k
F618E Digitális hálózatok,TTK Előadás 2 óra,koll

3F634E Elektronika 1.;teljesítendőmin. 3k
F634E Elektronika 1.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F304E

3MK3-TT Kötelező további TTK tárgyak; Teljesítendő:min. 22k
I581 Numerikus matematika;teljesítendőmin. 5k
I581e Numerikus matematika,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~I581g
5
I581g Numerikus matematika,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~I581e
0
Mm3501 A valószínűség elemei;teljesítendőmin. 4k<<Mx241G <<Mx241E
Mm3501e A valószínűség elemei,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll;~~Mm3501g
4
Mm3501g A valószínűség elemei gy.,TTK Gyakorlat őszi févben, 1 óra,m2;~~Mm3501e
0
Mx237 Algebra és geometria II.;teljesítendőmin. 6k
Mx237E Algebra és geometria II.,TTK Előadás tavaszi févben, 3 óra,koll;~~Mx237G

4Mx237G Algebra és geometria II.,TTK Gyakorlat tavaszi févben, 2 óra,gyj;~~Mx237E

2Mx245 Analízis II.;teljesítendőmin. 4k
Mx245E Analízis II.,TTK Előadás tavaszi févben, 3 óra,koll;~~Mx245G; <<Mx243E3

Mx245G Analízis II. gy.,TTK Gyakorlat tavaszi févben, 1 óra,gyj;~~Mx245E1

Mx249 Közönséges differenciálegyenletek fizikusoknak;teljesítendőmin. 3k
Mx249E Közönséges differenciálegyenletek fizikusoknak,TTK Előadás őszi févben, 3 óra,koll


3


MK4-KTS Kötelező további fizika tárgyak; Teljesítendő:min. 74k
F716E Szilárdtestfizika 1.;teljesítendőmin. 3k
F716E Szilárdtestfizika 1.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F405E


3


F810E Csillagászat;teljesítendőmin. 2k
F810E Csillagászat,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F405E; <<F525E; <<F615E2

F822E Lézerfizika;teljesítendőmin. 3k
F822E Lézerfizika,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F405E; <<F202E3

F070G Fizika szeminárium;teljesítendőmin. 1k
F070G Fizika szeminárium,TTK Szeminárium 1 óra,gyj; <<F971G

1
F210G Informatika a fizikában;teljesítendőmin. 2k
F210G Informatika a fizikában,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj; <<INFA10E

2F31BE Biofizika 1.;teljesítendőmin. 2k
F31BE Biofizika 1.,TTK Előadás 2 óra,koll


2


F403E Vákuumfizika;teljesítendőmin. 2k
F403E Vákuumfizika,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F203E2

F411E Analitikus mechanika;teljesítendőmin. 3k
F411E Analitikus mechanika,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll; <<F311E3

F514E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2.;teljesítendőmin. 2k
F514E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F414E
2
F613 Statisztikus fizika;teljesítendőmin. 7k
F613E Statisztikus fizika,TTK Előadás 4 óra,koll;~~F613G; <<F525E

5F613G Statisztikus fizika,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F613E

2F625E Kvantummechanika 2.;teljesítendőmin. 4k
F625E Kvantummechanika 2.,TTK Előadás 3 óra,koll; <<F525E

4F628 Csoportelmélet a fizikában;teljesítendőmin. 3k
F628E Csoportelmélet a fizikában,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll;~~F628G2

F628G Csoportelmélet a fizikában,TTK Gyakorlat 1 óra,gyj;~~F628E1

F709 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 5-6.;teljesítendőmin. 12k
F709G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 5.,TTK Laboratóriumi gyakorlat 7 óra,gyj; <<F609G; <<F210G; <<F518E


7


F809G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 6.,TTK Laboratóriumi gyakorlat 5 óra,gyj; <<F618E; <<F612E; <<F709G5

F712E Spektroszkópia 2.;teljesítendőmin. 2k
F712E Spektroszkópia 2.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F612E


2


F726E Elméleti szilárdtestfizika;teljesítendőmin. 4k
F726E Elméleti szilárdtestfizika,TTK Előadás 3 óra,koll; <<F525E


4


F734E Elektronika 2.;teljesítendőmin. 2k
F734E Elektronika 2.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F634E


2


F745 Molekulafizika;teljesítendőmin. 4k
F745E Molekulafizika,TTK Előadás 2 óra,koll;~~F745G; <<F525E


2


F745G Molekulafizika,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj;~~F745E


2


F771 Szakmai gyakorlat (fizikus);teljesítendőmin. 4k
F771G Szakmai gyakorlat (fizikus),TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb, gyj


4


F815E Mag és részecskefizika 2.;teljesítendőmin. 4k
F815E Mag és részecskefizika 2.,TTK Előadás 3 óra,koll; <<F525E4

F816E Szilárdtestfizika 2.;teljesítendőmin. 2k
F816E Szilárdtestfizika 2.,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F716E2

F830G Speciális laboratóriumi gyakorlat;teljesítendőmin. 2k<<F709G
F8301G Optika és lézerfizika laboratóriumi gyakolrat,TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra,gyj2

F8303G Magfizika speciális laboratóriumi gyakorlat,TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra,gyj2

F830BG Biofizika speciális laboratóriumi gyakorlat,TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra,gyj2

F925E Kvantumtérelmélet;teljesítendőmin. 4k
F925E Kvantumtérelmélet,TTK Előadás 3 óra,koll; <<F625E
4
MK5-KVS Kötelezően választható fizika tárgyak; Teljesítendő:min. 10k
F634G Elektronika 1. gyakorlat;teljesítendőmin. 2k
F634G Elektronika 1. gyakorlat,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

F518BE Bevezetés a rendszerelméletbe;teljesítendőmin. 3k
F518BE Bevezetés a rendszerelméletbe,TTK Előadás 2 óra,koll3

F51BE Fotobiofizika;teljesítendőmin. 2k
F51BE Fotobiofizika,TTK Előadás 2 óra,koll2

F16CE Csillagászattörténet;teljesítendőmin. 2k
F16CE Csillagászattörténet,TTK Előadás 2 óra,koll2

F002G Általános fizika 2.;teljesítendőmin. 2k
F002G Általános fizika 2.,TTK Gyakorlat 4 óra,gyj2

F10CE Bevezetés a csillagászatba 1-4.;teljesítendőmin. 10k
F10CE Bevezetés a csillagászatba 1.,TTK Előadás őszi févben, 3 óra,koll3

F20CE Bevezetés a csillagászatba 2.,TTK Előadás tavaszi févben, 3 óra,koll3

F30CE Bevezetés a csillagászatba 3.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll2

F40CE Bevezetés a csillagászatba 4.,TTK Előadás tavaszi févben, 2 óra,koll2

F21C Informatika a csillagászatban;teljesítendőmin. 2k
F21CG Informatika a csillagászatban,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

F331E Akusztika, zaj- és rezgésvédelem;teljesítendőmin. 2k
F331E Akusztika, zaj- és rezgésvédelem,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll2

F410E Biofizikai Informatika;teljesítendőmin. 3k
F410E Biofizikai Informatika,TTK Előadás 3 óra,koll3

F48CG Csillagászati megfigyelések;teljesítendőmin. 2k
F48CG Csillagászati megfigyelések,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

F510 Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük;teljesítendőmin. 2k
F510E Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük,TTK Előadás 1 óra,koll1

F510G Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük,TTK Gyakorlat 1 óra,gyj1

F610E Kvantuminformatika;teljesítendőmin. 2k
F610E Kvantuminformatika,TTK Előadás 2 óra,koll2

F619G Optikai rendszerek számítógépes modellezése;teljesítendőmin. 2k
F619G Optikai rendszerek számítógépes modellezése,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

F620E Számítógépes fizika;teljesítendőmin. 2k
F620E Számítógépes fizika,TTK Előadás 2 óra,koll2

F626G Kvantummechanika komplementum;teljesítendőmin. 2k
F626G Kvantummechanika komplementum,TTK Szeminárium 2 óra,gyj;~~F625E2

F646E A virtuális méréstechnika alkalmazásai;teljesítendőmin. 2k
F646E A virtuális méréstechnika alkalmazásai,TTK Előadás 2 óra,koll2

F720E Számítógépes szimulációk a fizikában;teljesítendőmin. 2k
F720E Számítógépes szimulációk a fizikában,TTK Előadás 2 óra,koll2

F734G Elektronika 2 gyakorlat;teljesítendőmin. 2k
F734G Elektronika 2 gyakorlat,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

F74BE Környezetfizika 1.;teljesítendőmin. 2k
F74BE Környezetfizika 1.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll2

F820E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában;teljesítendőmin. 2k
F820E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában,TTK Előadás 2 óra,koll2

F836E Félvezető eszközök fizikája;teljesítendőmin. 2k
F836E Félvezető eszközök fizikája,TTK Előadás 2 óra,koll2

F844E Optoelektronika;teljesítendőmin. 2k
F844E Optoelektronika,TTK Előadás 2 óra,koll2

F84BE Környezetfizika 2.;teljesítendőmin. 2k
F84BE Környezetfizika 2.,TTK Előadás őszi févben, 2 óra,koll; <<F74BE2

F860E A fizika története;teljesítendőmin. 2k
F860E A fizika története,TTK Előadás 2 óra,koll2

F91BE Bioenergetika;teljesítendőmin. 3k
F91BE Bioenergetika,TTK Előadás 2 óra,koll3

F99BE A biofizika modern vizsgálati módszerei ((ea);teljesítendőmin. 4k
F99BE A biofizika modern vizsgálati módszerei ((ea),TTK Előadás 3 óra,koll4

FB01E A fotoszintézis biofizikája;teljesítendőmin. 2k
FB01E A fotoszintézis biofizikája,TTK Előadás 2 óra,koll2

FB02E Az orvosi fizika modern módszerei;teljesítendőmin. 2k
FB02E Az orvosi fizika modern módszerei,TTK Előadás 2 óra,koll2

FB03G Biofizikai feladatok megoldása;teljesítendőmin. 2k
FB03G Biofizikai feladatok megoldása,TTK Gyakorlat 2 óra,gyj2

FB04E Bioelektronika;teljesítendőmin. 2k
FB04 Bioelektronika,TTK Előadás 2 óra,koll2

FE15 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából;teljesítendőmin. 3k
FE15 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából,TTK Előadás 2 óra,koll; <<F411E3

FK01E Általános relativitáselmélet;teljesítendőmin. 2k
FK01E Általános relativitáselmélet,TTK Előadás 2 óra,koll2

FK02E Amorf anyagok fizikája;teljesítendőmin. 2k
FK02E Amorf anyagok fizikája,TTK Előadás 2 óra,koll2

FK03E Bevezetés a lökéshullámok fizikájába;teljesítendőmin. 2k
FK03E Bevezetés a lökéshullámok fizikájába,TTK Előadás 2 óra,koll2

FK04E Lézerfény-anyag kölcsönhatás;teljesítendőmin. 2k
FK04E Lézerfény-anyag kölcsönhatás,TTK Előadás 2 óra,koll2

FK05E Természettudományos nevelés;teljesítendőmin. 2k
FK05E Természettudományos nevelés,TTK Előadás 2 óra,koll2

FK06E Zajok és fluktuációk fizikai rendszerekben;teljesítendőmin. 2k
FK06E Zajok és fluktuációk fizikai rendszerekben,TTK Előadás 2 óra,koll2

FO07E Lézerek alkalmazásai;teljesítendőmin. 2k
FO07E Lézerek alkalmazásai,TTK Előadás 2 óra,koll2

FO14E Mikroszkópia;teljesítendőmin. 2k
FO14E Mikroszkópia,TTK Előadás 2 óra,koll2

FO20E Spektroszkópiai módszerek a környezetkutatásban;teljesítendőmin. 3k
FO20E Spektroszkópiai módszerek a környezetkutatásban,TTK Előadás őszi févben, 3 óra,koll3

FO22E Bevezetés a telekommunikációba;teljesítendőmin. 2k
FO22E Bevezetés a telekommunikációba,TTK Előadás 2 óra,koll2

FO26E Fejezetek a fizikai anyagtudományból;teljesítendőmin. 2k
FO26E Fejezetek a fizikai anyagtudományból,TTK Előadás 2 óra,koll2

MK6-VT Választható tárgyak; Teljesítendő:min. 17k
MKTTTantárgyelem - Topic in the subject012345678910
MK-VTT Választható TTK tárgy; Teljesítendő:min. 13k
FSZV00 Fizika SZV;teljesítendőmin. 2k
FSZV00 Fizika SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

BSZV00 Biológia SZV;teljesítendőmin. 2k
BSZV00 Biológia SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

GSZV00 Földrajz SZV;teljesítendőmin. 2k
GSZV00 Földrajz SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

ISZV00 Informatika SZV;teljesítendőmin. 2k
ISZV00 Informatika SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

KSZV00 Kémia SZV;teljesítendőmin. 2k
KSZV00 Kémia SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

MSZV00 Matematika SZV;teljesítendőmin. 2k
MSZV00 Matematika SZV,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

MK-VNTT Választható nem TTK tárgy; Teljesítendő:max. 4k
UNIV200 Szabadon választott;teljesítendőmin. 2k
UNIV200 Szabadon választott,TTK Előadás minden févben, 2 óra,koll ++2

MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő:min. 50k
F871 Diplomamunka (fizikus);teljesítendőmin. 50k
F071G Fizikus diplomamunka 3.,TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb 30 óra,gyj; <<F971G

30
F871G Fizikus diplomamunka 1.,TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb 4 óra,gyj; <<F51S; <<F625E; <<F613E4

F971G Fizikus diplomamunka 2.,TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb 16 óra,gyj; <<F871G
16
MK7-ZV Záróvizsga; Teljesítendő:
F-ZV Záróvizsga;teljesítendő
F-ZV Záróvizsga,TTK Államvizsga (önálló vizsga), zv

0

Mérföldkövek - Milestones

Mérföldkő-struktúra - Stucture of milestones

MK1-TA Kötelező TTK alapozó
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 10.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 30 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK2-KAS Kötelező fizika alapozó tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 20.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 91 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK3-TT Kötelező további TTK tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 5.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 22 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK4-KTS Kötelező további fizika tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 22.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 74 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK5-KVS Kötelezően választható fizika tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelezően választható tantárgyak száma 42.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 10 kredit összegyüjtése
 • MK6-VT Választható tárgyak
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • A mérföldkő és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból legalább 17 kredit összegyüjtése
 • A beágyazott kötelező mérföldkövek teljesítése
 • MK-VTT Választható TTK tárgy
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Szabadon választható tantárgyak száma 6.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 13 kredit összegyüjtése
 • MK-VNTT Választható nem TTK tárgy
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Szabadon választható tantárgyak száma 1.
 • Max. 4 kredit vehető fel
 • MK-DM Diplomamunka
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 1.
 • A mérföldkő tárgyaiból legalább 50 kredit összegyüjtése
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • MK7-ZV Záróvizsga
 • A mérföldkő teljesítése kötelező
 • Kötelező tantárgyak száma 1.
 • A kötelező tantárgyak teljesítése
 • Szakterületi tárgyak részletes felsorolása - Subjects and topics in detail

  F-B016 F Biofizikus szak tárgyai modul

  F518BE Bevezetés a rendszerelméletbe
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F518BE Bevezetés a rendszerelméletbe TTK Előadás 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A rendszerelmélet tárgya. A Fourier- transzformáció: Fourier-sor és Fourier-integrál. Az egy- és kétoldalas Laplace-transzformáció. Egységugrás és egységimpulzus jel.
  A rendszerek matematikai leírásának alapjai. Kauzalitás és koncentráltság, lineáris rendszerek. Időben állandó és időben változó lineáris rendszerek bemenet-kimenet leírása. Impulzusválasz mátrix és átviteli mátrix. Állapottér-leírás. Nemlineáris rendszerek állapotegyenleteinek linearizálása. Időben állandó lineáris rendszerek állapottér egyenleteinek megvalósítása műveleti erősítők hálózatával. RLC hálózatok állapotegyenletének felírása. Diszkrét idejű rendszerek bemenet-kimenet és állapottér leírása.
  Lineáris algebra. Hasonlósági transzformáció. Kvadratikus mátrixok (blokk)diagonalizálása: diagonál alak és Jordan-alak. Kvadratikus mátrixok polinomjai, a minimálpolinom. A Cayley-Hamilton tétel és következményei. Kvadratikus mátrixok függvényeinek definíciója a mátrix véges fokszámú polinomjaival és végtelen hatványsorával. A Ljapunov-egyenlet. Szinguláris érték-felbontás. Mátrixok normája.
  Az állapotegyenlet megoldása és realizációja. Megoldás és realizáció időfüggetlen és időfüggő lineáris rendszer esetén. Az átviteli mátrix realizálhatósága, annak feltétele.
  Rendszerek stabilitása. Időben állandó lineáris rendszerek bemenet-kimenet stabilitása. BIBO stabilitás, feltételei és folyományai. Belső stabilitás: marginális és aszimptotikus; feltételeik. A Ljapunov-tétel, annak jelentősége és következményei.
  Irányíthatóság és megfigyelhetőség. Példák nem irányítható és nem megfigyelhető hálózatokra, irányíthatóság és megfigyelhetőség. Dualitási tétel. Kanonikus felbontás.

  Ajánlott irodalom
  1. Chen, C.-T.: Linear System Theory and Design, Oxford University Press, 3rd ed., 1999.
  2. Roberts, M.J.: Signals and Systems, McGraw-Hill, International ed., 2003.
  3. Rugh, W.J.: Linear System Theory, Prentice Hall, 2nd ed., 1996.
  4. Bay, J.S.: Fundamentals of Linear State Space Systems, McGraw-Hill, 1999.
  5. Csáki, F.: Fejezetek a szabályozástechnikából. Állapotegyenletek., Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1973.
  F51BE Fotobiofizika
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Nagy László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F51BE Fotobiofizika TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Atomok és molekulák gerjesztett állapotai és relaxációi; Fotokémiai reakciók és energiatranszfer; Fotodisszociáció, izomerizáció és konformációs változások, fotoredukció és fotodinamikus reakciók;Baktériumok és eukarioták biolumineszcenciája; A fény elnyelése energiahasznosítás céljából; Halobaktériumok, fotoszintetizáló növények és baktériumok; Fotoszinteikus pigmentek és szerepük; Fotoszintetikus elektrontranszport; CO2 fixálás és a fotoszintetikus enzimek fény okozta inaktiválódása; Fotoinhibíció; Fény által szabályozott folyamatok; Fotomorfogenezis növényekben és állatokban, a fitokrómrendszer; Fény-függő ritmusok, külsö és belső tényezők, a cirkadián ritmus molekuláris mechanizmusa, fotoperiodicitás növényekben és állatokban. Fény-függő mozgásválaszok. A látás molekuláris folyamatai, a szem és a fotoreceptor sejtek szerkezete, fotokémiai elsődleges és elektrokémiai másodlagos reakciók gerinctelen és gerinces állatokban. Az UV sugárzás biológiai hatásai molekuláris és sejtszinteken; nukleinsavak, lipidek, fehérjék és membránok fotoreakciói, javító (repair) mechanizmusok, mutagenezis és rákkeltés, evolúció és UV sugárzás.

  Ajánlott irodalom
  1. Előadásjegyzet
  F91BE Bioenergetika
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Zimányi László Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F91BE Bioenergetika TTK Előadás 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Kémiai termodinamika, a szabadentalpia változásának formái. Energiaátalakító biológiai membránok. Kemiozmotikus elmélet. Speciális bioenergetikai kísérletek és mérések. A fotoszintetikus apparátus. A mitokondriális légzési elektrontranszport leírása. Az elektrontranszport fizikája fehérjékben. Energiaátalakítás bakteriális rodopszinokban, a protontranszport molekuláris részletei. Proton-ATP-áz. A bakteriális flagellum.

  Ajánlott irodalom
  1. Kiadott előadásvázlatok

  F-BFT F Biofizika tanszék modul

  F31BE Biofizika 1.
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Maróti Péter Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F31BE Biofizika 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Transzportfolyamatok: ideális, newtoni és nem-newtoni folyadékok és áramlásuk, diffúzió, hőcsere, elektromos töltések áramlása.
  Termodinamikai alapok: extenzív és intenzív mennyiségek, állapotegyenletek, potenciálok, főtételek.
  Bioenergetika: Gibbs-energia, a Gibbs-Helmholtz egyenlet és alkalmazásai, biomolekulák konformáció változásai, a hidrofób kölcsönhatás. A Gibbs-energia megnyilvánulásai: foszforilációs (foszfát-) potenciál, redoxpotenciál, ionelektrokémiai potenciál és fényenergia. A redox reakciók és az ATP szintézis kapcsolódása: a "kemiozmotikus" (Mitchell-) elmélet és az azt alátámasztó kísérleti bizonyítékok.
  Biomembránok: biológiai membránokon keresztüli transzport, Michaelis-Menten egyenlet, ionoforok, permeázok.
  Bioelektromosság: Donnan-egyensúly és Donnan-potenciál, Goldman-potenciál. A membránpotenciál kísérleti meghatározásának módszerei. Nyugalmi potenciál és akciós potenciál, ionpumpák és ioncsatornák, idegmérgek.
  Optikai spektroszkópia: kvantumfizikai alapok és orvosi-biológiai alkalmazások.
  Sugárbiofizika: sugárzások (röntgen-, neutron-, ionizáló elektromágneses- töltött részecske-) keltése és közegbeli gyengülése. A gyengülés mechanizmusai és spektrális következményei. Sugárzásmérő eszközök működésének fizikai alapjai. Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai. Sugárhatás-sugárdózis összefüggések. Klasszikus (fizikai) találatelméletek. Sugárvédelem.

  Ajánlott irodalom
  1. Maróti P., Laczkó G.: Bevezetés a biofizikába. JATEPress Szeged 1998.
  2. Damjanovich S., Mátyus L.: Orvosi biofizika. Medicina Budapest 2000.
  3. Rontó Gy., Tarján I.: A biofizika alapjai. Semmelweis Kiadó Budapest 1997.
  F410E Biofizikai Informatika
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F410E Biofizikai Informatika TTK Előadás 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A valószínűségelmélet alapjai - Események valószínűsége, A valószínűség kombinatorikus kiszámítási módja, Feltételes valószínűség, Valószínűségi változók; Információelmélet - Kódok, kódrendszrek, Az információ mennyiségei, Információátvitel, Néhány biológiai jelenség információelméleti szempontú elmezése; Információ és entrópia; Érzékelés és információ/jel-feldolgozás - Bakteriális kemotaxis, Látás, Hallás, zaj és érzékenységi küszöb; A genetikai információ kódolása és feldolgozása:bioinformatika - A genetikai információ kémiai építőkövei, A genetikai kód, A fehérjék szekvencia-elemzése és evolúciója, A fehérjék térszerkezete, informatikai alapú predikció;

  Ajánlott irodalom
  1. Maróti P.: Információ(elmélet) a biológiában, JATEPress
  F99BE A biofizika modern vizsgálati módszerei ((ea)
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Laczkó Gábor Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F99BE A biofizika modern vizsgálati módszerei ((ea) TTK Előadás 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Fizikai szerkezet- és működésvizsgáló módszerek az élettudományokban. Modern szeparációs módszerek: centrifugálás, elektroforézis, izoelektromos fókuszálás, stb. Elektromos és mágneses technikák; makrodomének (membránfragmentumok) orientálása. Diffrakciós eljárások: röntgen-, fény- és neutronszórás. Radiológia. A radiológia segédeszközei (gammakamerák, filmek, képerősítők, kontrasztanyagok, stb.) használatának fizikai alapjai. Besugárzás-tervezés. A képalkotó eljárások fizikai alapelvei, képalkotó berendezések, a képfeldolgozás matematikai és technikai alapjai. Invazív képalkotó eljárások (digitális szubtrakciós angiográfia, röntgentomográfia, pozitron emissziós tomográfia (PET), számítógépes egyfoton emissziós tomográfia (SPECT)). Nem-invazív képalkotó eljárások (ultrahang-diagnosztika, mag-márneses rezonancia rétegfelvétel, optikai tomográfia). Mikroszkópiai módszerek: fény- és elektronmikroszkópia, speciális mikroszkópiák (pásztázó mikroszkópia, atomerőmikroszkópia, konfokális lézermikroszkópia, optikai csipesz). Számítógépes molekulaszimulációs módszerek, biológiai alkalmazásaik (fehérjedinamika, kötődésvizsgálatok, gyógyszertervezés. Konformációs vizsgálatok).

  Ajánlott irodalom
  1. Előadásjegyzet
  FB01E A fotoszintézis biofizikája
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Vass Imre Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FB01E A fotoszintézis biofizikája TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A fotoszintetikus rendszerek vizsgálatában leggyakrabban alkalmazott biofizikai mérőmódszerek elméletének ismertetése és gyakorlati bemutatása: oxigén polarográfia, abszorpció kinetika, klorofill fluoreszcencia indukció és relaxációs kinetika, termolumineszcencia és késleltetett lumineszcencia, elektron-spin rezonancia, infravörös spektroszkópia.

  Ajánlott irodalom
  1. Kiadott előadásjegyzet
  FB02E Az orvosi fizika modern módszerei
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Laczkó Gábor Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FB02E Az orvosi fizika modern módszerei TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A képalkotó diagnosztikai módszerek fizikai alapjai (képalkotás ultrahanggal, röntgensugárral, radioaktív izotópokkal, mágneses rezonanciával, infravörös fénnyel és hősugarakkal). Sugárzások terápiás alkalmazásai (részecskesugárzások és röntgensugárzás a terápiában, biológiai hatás a besugárzás jellemzői függvényében, sugárkezelés tervezése). Az elektrokardiográfia és az elektroenkefalográfia. Biomechanika. Bioérzékelés. Sebészi diatermia. Ideghálózatok.

  Ajánlott irodalom
  1. Kiadott előadásjegyzet
  FB03G Biofizikai feladatok megoldása
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Tandori Júlia Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FB03G Biofizikai feladatok megoldása TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Biofizikai feladatok a bioenergetika, membránbiofzika, szervek és szervrendszerek, valamint a sugárbiofizika témaköreibol.

  Ajánlott irodalom
  1. Maróti - Tandori: Biofizikai példatár, JATEPress
  FB04E Bioelektronika
  Felelős tanszék: Biofizikai Tanszék. Felelős oktató:Dér András Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FB04 Bioelektronika TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A bioelektronika kialakulásának körülményei, célja és módszerei. Az optikai és a hagyományos elektronikai adattárolás és -proceszálás összehasonlítása. Az optoelektronikában potenciálisan felhasználható biológiai anyagok (fotoaktív fehérjék, nukleinsavak). A rodopszinok családja, a bakteriorodopszin. Alkalmazások: polarizációs holográfia, fotoelektromos hatások, integrált optika.

  Ajánlott irodalom
  1. Kiadott előadásjegyzet

  F-CS02 F Csillagász szak tárgyai modul

  F16CE Csillagászattörténet
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Vinkó József Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F16CE Csillagászattörténet TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Kőkorszaki csillagászat, Newgrange, Stonehenge
  Csillagászat az ókori Babilonban
  Ókori egyiptomi, távol-keleti csillagászat
  Ókori görög csillagászat I: ión filozófusok, pitagoreusok, Platón, Arisztotelész
  Ókori görög csillagászat II: Arisztarkhosz, Hipparkhosz, Ptolemaiosz
  Kora középkori arab- és európai csillagászat
  Kopernikusz, Tycho Brahe
  Johannes Kepler, Galileo Galilei
  A gravitáció és a mozgástörvények: Descartes, Newton, Halley
  Nagy megfigyelések: Charles Messier, William Herschel
  Új felfedezések a 18-19. században, a színképelemzés alkalmazása
  A Tejútrendszer és az extragalaxisok felfedezése: Harlow Shapley, Edwin Hubble
  A modern kozmológia kialakulása: Albert Einstein, George Gamow

  Ajánlott irodalom
  1. Teres Ágoston: Biblia és asztronómia (Springer Hungarica, 1994)
  2. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1986)
  3. D.B.Hermann: Az égbolt felfedezői (Gondolat, 1981)
  4. C.Whitney: A Tejútrendszer felfedezése (Gondolat, 1976)
  F21C Informatika a csillagászatban
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F21CG Informatika a csillagászatban TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  1. Az Internet böngésző programok, csillagászati honlapok, adatbázisok, szakirodalom, folyóiratok, obszervatóriumok, intézetek, ftp, levelezés, honlap készítés
  2. UNIX-alapismeretek, X Window kezelése, szövegfile létrehozása, műveletek szövegfile-okkal, könyvtárstruktúra, bemenet-kimenet átirányítás, pipeline, grafikus programok (gnuplot, grace, xv, ghostview, acroread, gimp), ábrakészítés
  3. Tex, Latex szövegszerkesztők, cikk írásának gyakorlata

  Ajánlott irodalom
  1. kiadott oktatási segédanyagok
  F48CG Csillagászati megfigyelések
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmáry Károly Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F48CG Csillagászati megfigyelések TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  1. A csillagos ég, csillagképek, csillagtérképek, négy évszak a csillagos égen. Naplementétol napkeltéig. Az alkony légköroptikai jelenségei, a sötétedés görbéi télen és nyáron.
  2. Észlelo eszközök: a szem szín-, fényesség- és kontrasztérzékelése, korlátai. Távcsövek, binokulárok - típusok, használat. CCD-kamerák. Kvantumhatásfok, felbontás, látómezo.
  3. A Szegedi Csillagvizsgáló Béke-épületi és Kertész utcai távcsövei, azok használata. A Csillagvizsgáló CCD-kamerái, egyéb optikai eszközei (zenitprizma, Herschel-prizma, stb).
  4. Csillagászati objektumok: különbözo hullámhosszú nagytávcsöves megfigyelések (számítógépes anyagból). Nap, Hold, bolygók, csillagok, csillaghalmazok, ködök.
  5. Vizuális megfigyelés. Nap, Hold, stb.; rajzos észlelés az Újszegedi Csillagvizsgálóban. Csillagászattörténeti vonatkozások. Esetleg: egy megfelelo fedési minimum vizuális követése.
  6. CCD-megfigyelés: kép készítése, formátuma, feldolgozása, szurorendszerek, színes képek. Egy-egy elozetesen lerajzolt Messier-objektum CCD-kamerás megfigyelése (Szeged).
  7. CCD-megfigyelés: Egy kisbolygó és egy üstökös megfigyelése, koordinátaháló illesztése, asztrometria. Az üstökösök kvalitatív jellemzése: mag, kóma, csóva megjelenése.
  8. CCD-megfigyelés: Kettoscsillagok megfigyelése Újszegeden. Távolság, pozíciószög, fényességkülönbség meghatározása, színbecslés kísérlete. Vizuális megfigyeléssel való összehasonlítás.

  Ajánlott irodalom
  1. Mizser Attila (szerk.): Amatorcsillagászok kézikönyve, MCSE, Bp. 2002, 2. kiadás
  2. Cooper-Walker: Csillagok távcsovégen, Gondolat, Bp. 1994
  3. Csillagászati Évkönyv, Meteor számai

  F-EFT F Elméleti Fizikai Tanszék tárgyai modul

  F208 Matematikai módszerek a fizikában 1.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F208E Matematikai módszerek a fizikában 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium*
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Vektorok elemi definíciója, a koordináta rendszer forgatása, skalár-. vektori-, többszörös szorzatok. Vektormezők deriváltjai, gradiens, divergencia, rotáció.
  A nabla-vektor, többszörös deriváltak, számolási szabályok. Vektormezők integrálása, vonal-, felületi-, térfogati integrálok. Görbék és felületek, görbe vonalú koordinátarendszerek, a henger- és gömbi polár-koordinátarendszer. Gauss tétele. Stokes tétele. A vektoroperátorok görbe vonalú koordinátarendszerekben
  Másodrendű tenzorok definíciója, külső szorzat, komponensek, tenzorműveletek, vektorinvariáns. Főtengelytétel, tenzorfelületek. n-ed rendű tenzor definíciója, valódi és pszeudotenzorok. Ferdeszögű koordinátarendszerek, vektorok kovariáns és kontravariáns komponensei.
  Vektorok és tenzorok görbevonalú koordinátarendszerekben, a metrikus tenzor.

  Ajánlott irodalom
  1. G. B. Arfken, H. J. Weber: Mathematical Methods for Physicists, Academic Press, 1995.
  2. Bronstein, Szemengyajev, Musiol, Muhlig: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  3. Jánossy - Tasnádi: Vektorszámítás I., II. III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
  F208G Matematikai módszerek a fizikában 1. TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Vektorok elemi definíciója, a koordináta rendszer forgatása, skalár-. vektori-, többszörös szorzatok. Vektormezők deriváltjai, gradiens, divergencia, rotáció.
  A nabla-vektor, többszörös deriváltak, számolási szabályok. Vektormezők integrálása, vonal-, felületi-, térfogati integrálok. Görbék és felületek, görbe vonalú koordinátarendszerek, a henger- és gömbi polár-koordinátarendszer. Gauss tétele. Stokes tétele. A vektoroperátorok görbe vonalú koordinátarendszerekben
  Másodrendű tenzorok definíciója, külső szorzat, komponensek, tenzorműveletek, vektorinvariáns. Főtengelytétel, tenzorfelületek. n-ed rendű tenzor definíciója, valódi és pszeudotenzorok. Ferdeszögű koordinátarendszerek, vektorok kovariáns és kontravariáns komponensei.
  Vektorok és tenzorok görbevonalú koordinátarendszerekben, a metrikus tenzor.

  Ajánlott irodalom
  1. G. B. Arfken, H. J. Weber: Mathematical Methods for Physicists, Academic Press, 1995.
  2. Bronstein, Szemengyajev, Musiol, Muhlig: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  3. Jánossy - Tasnádi: Vektorszámítás I., II. III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
  F308 Matematikai módszerek a fizikában 2.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F308E Matematikai módszerek a fizikában 2. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium*
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Potenciálelmélet, skalár- és vektorpotenciál, Laplace- és Poisson-egyenlet, harmonikus függvények, Helmholtz-tétele
  A Dirac-delta
  Ferdeszögű koordinátarendszerek, forgatás, bázisvektorok, n-d rendű tenzorok
  Diffreneciáloperátorok görbevonalú koordinátarendszerben:
  Kovariáns derivált, gradiens, divergencia, rotáció görbevonalú koordinátarendszerben
  Parciális differenciálegyenletek
  A Laplace-egyenlet henger- és gömbi polárkoordinákban, a változók szeparálása
  Bessel függvények: közönséges, módosított és szférikus Bessel függvények, rekurziós formulák
  Legendre függvények: differenciálegyenlet, asszociált Legendre polinomok, gömbfüggvények

  Ajánlott irodalom
  1. G. B. Arfken, H. J. Weber: Mathematical Methods for Physicists, Academic Press, 1995.
  2. Bronstein, Szemengyajev, Musiol, Muhlig: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  3. Jánossy - Tasnádi: Vektorszámítás I., II. III. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
  F311 Elméleti mechanika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Gyémánt Iván Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F311E Elméleti mechanika TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A newtoni mechanika posztulátumai, a newtoni determináltság elve, a mozgásegyenlet szimmetriái: a mechanikai hasonlóság, Galilei-csoport, első integrálok, 1-dimenziós mozgások kvalitatív és kvantitatív vizsgálata.
  Mozgás centrális térben.
  Rezgések, síkinga.
  Gyorsuló-forgó vonatkoztatási rendszerek.
  A kéttestprobléma.
  Ütközések.
  Pontrendszerek mechanikája, első integrálok.
  Kötött rendszerek.
  A dinamika általános egyenlete, Lagrange-féle első- és másodfajú mozgásegyenletek.
  Kis rezgések: normálkoordináták.
  A Hamilton-féle legkisebb hatás elve.
  A Lagrange-függvények általános tulajdonságai, tér-idő szimmetriák és megmaradási tételek.
  A mértéktranszformáció.
  Hamilton-függvények, kanonikus mozgásegyenletek.
  Liouville tétele.
  A merev testek mechanikája: a tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk.
  A deformálható testek mechanikája: nyúlási és feszültségi tenzor.
  A rugalmas testek mechanikájának alapegyenletei.
  A húr rezgései.
  Hullámok izotrop rugalmas testekben.
  A folyadékok mechanikája: mozgásegyenletek és megmaradási tételek: Euler-egyenlet, Bernoulli-egyenlet, Navier-Stokes-féle egyenlet.
  Síkbeli potenciáláramlások.
  Az áramlások hasonlósága.

  Ajánlott irodalom
  1. Goldstein H.: Classical Mechanics, Addison-Wesley, Reading 1980
  2. Scheck F., Mechanics, Springer, Berlin 1994
  3. Landau L. D., Lifshitz E. M.: Mechanics, Pergamon Press, Oxford 1976
  F311G Elméleti mechanika TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A newtoni mechanika posztulátumai, a newtoni determináltság elve, a mozgásegyenlet szimmetriái: a mechanikai hasonlóság, Galilei-csoport, első integrálok, 1-dimenziós mozgások kvalitatív és kvantitatív vizsgálata.
  Mozgás centrális térben.
  Rezgések, síkinga.
  Gyorsuló-forgó vonatkoztatási rendszerek.
  A kéttestprobléma.
  Ütközések.
  Pontrendszerek mechanikája, első integrálok.
  Kötött rendszerek.
  A dinamika általános egyenlete, Lagrange-féle első- és másodfajú mozgásegyenletek.
  Kis rezgések: normálkoordináták.
  A Hamilton-féle legkisebb hatás elve.
  A Lagrange-függvények általános tulajdonságai, tér-idő szimmetriák és megmaradási tételek.
  A mértéktranszformáció.
  Hamilton-függvények, kanonikus mozgásegyenletek.
  Liouville tétele.
  A merev testek mechanikája: a tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk.
  A deformálható testek mechanikája: nyúlási és feszültségi tenzor.
  A rugalmas testek mechanikájának alapegyenletei.
  A húr rezgései.
  Hullámok izotrop rugalmas testekben.
  A folyadékok mechanikája: mozgásegyenletek és megmaradási tételek: Euler-egyenlet, Bernoulli-egyenlet, Navier-Stokes-féle egyenlet.
  Síkbeli potenciáláramlások.
  Az áramlások hasonlósága.

  Ajánlott irodalom
  1. Goldstein H.: Classical Mechanics, Addison-Wesley, Reading 1980
  2. Scheck F., Mechanics, Springer, Berlin 1994
  3. Landau L. D., Lifshitz E. M.: Mechanics, Pergamon Press, Oxford 1976
  F411E Analitikus mechanika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F411E Analitikus mechanika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Variációszámítás. Hamilton elv: Lagrange függvény,
  hatás, Euler-Lagrange egyenletek. Noether-tétel: szimmetriák
  és megmaradási tételek kapcsolata a Lagrange formalizmusban,
  klasszikus példák. Legendre transzformáció, Hamilton-féle
  kanonikus egyenletek. Poisson zárójel általános fogalma,
  a kanonikus Poisson zárójel. Szimmetriák és megmaradó
  mennyiségek megjelenése Hamilton formalizmusban. Az
  impulzusmomentum Poisson zárójelei és kapcsolatuk a
  forgáscsoporttal. Hamilton rendszer általános fogalma,
  Lie-Poisson zárójel, merev test Euler egyenletei mint példa.
  Hamilton elv a fázistérben. Kanonikus transzfomáció általános
  fogalma, Liouville tétele a fázistérfogat invarianciájáról.
  Generátorfüggvénnyel definiált kanonikus transzformációk.
  Koordinátatranszformációk Lagrange és Hamilton formalizmusban.
  Hamilton-féle mozgásegyenlet fázisárama kanonikus transzformáció.
  Hamilton-Jacobi egyenlet. A hatásfüggvény. Teljes integrálhatóság,
  szög és hatásváltozók. Kitekintés: Lagrange és Hamilton formalizmus
  a folytonos rendszerek (klasszikus mezők) elméletében. A fázistér
  mint Poisson/szimplektikus sokaság. (Mátrix) Lie csoportok Poisson
  hatása, momentum leképezés, szimmetria redukció.

  Ajánlott irodalom
  1. V.I. Arnold: A mechanika matematikai módszerei, Műszaki Kiadó, 1985.
  2. L.D. Landau, E.M. Lifsic: Mechanika, Tankönyvkiadó, 1984.
  3. Szenthe János: A mechanika újabb matematikai eszközei. Az analitikus mechanika korszerü megalapozása és felépitése. BME jegyzet, 1978.
  4. H. Goldstein: Classical mechanics, Addison-Wesley, 1980.
  5. J.E. Marsden, T.S. Ratiu: Introduction to mechanics and symmetry, Springer-Verlag, 1994.
  F414 Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Varga Zsuzsanna Dr.
  Teljesítendő:min. 6 kredit
  F414E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A vonatkoztatási rendszer kérdése a klasszikus mechanikában, és az elektrodinamikában
  Einstein posztulátumai, a Lorentz-transzformáció, a Lorentz-transzformáció következményei
  A Minkowski-féle négydimenziós tér
  Relativisztikus mechanika
  Elektrodinamika négyes írásmódban, Maxwell-egyenletek, potenciálok, a térmennyiségek transzformációs törvényei
  Az elektromágneses mező energiája és impulzusa
  Elektrosztatikus mező potenciálja, multipólus sorfejtés, energiaviszonyok
  Sztatikus mágneses mező
  A hullámegyenlet síkhullám megoldásai, monokromatikus síkhullámok, polarizációs tulajdonságok
  Retardált potenciálok, lokalizált töltéseloszlás sugárzási tere
  Dipólus-sugárzás
  Tetszőlegesen mozgó ponttöltés tere, Larmor-formula, szinkrotron sugárzás
  Közegek elektrodinamikája, a Lorentz-féle átlagolás, anyagi egyenletek, határföltételek
  Elektromágneses hullámok anyagi közegekben.

  Ajánlott irodalom
  1. Benedict Mihály: Elektrodinamika, JATE Press, Szeged, 2000.
  2. Jackson J. D.: Classical electrodynamics, 4th Ed., Wiley, New York, 1999
  3. Simonyi Károly- Zombori László: Elméleti villamosságtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
  F414G Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1. TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A vonatkoztatási rendszer kérdése a klasszikus mechanikában, és az elektrodinamikában
  Einstein posztulátumai, a Lorentz-transzformáció, a Lorentz-transzformáció következményei
  A Minkowski-féle négydimenziós tér
  Relativisztikus mechanika
  Elektrodinamika négyes írásmódban, Maxwell-egyenletek, potenciálok, a térmennyiségek transzformációs törvényei
  Az elektromágneses mező energiája és impulzusa
  Elektrosztatikus mező potenciálja, multipólus sorfejtés, energiaviszonyok
  Sztatikus mágneses mező
  A hullámegyenlet síkhullám megoldásai, monokromatikus síkhullámok, polarizációs tulajdonságok
  Retardált potenciálok, lokalizált töltéseloszlás sugárzási tere
  Közegek elektrodinamikája, anyagi egyenletek, határföltételek
  Elektromágneses hullámok anyagi közegekben.

  Ajánlott irodalom
  1. Benedict Mihály: Elektrodinamika, JATE Press, Szeged, 2000.
  2. Jackson J. D.: Classical electrodynamics, 4th Ed., Wiley, New York, 1999
  3. Simonyi Károly- Zombori László: Elméleti villamosságtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
  4. Elméleti Fizikai Példatár 2. Tankönyvkiadó, Budapest
  F510 Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F510E Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük TTK Előadás 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  F510G Kommunikációs hálózatok és üzemeltetésük TTK Gyakorlat 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  F514E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Varga Zsuzsanna Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F514E Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 2. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az elektrosztatika peremérték feladatai, a megoldás egyértelműsége, Dirichlet- és Neumann feladatok
  A magnetosztatika peremérték feladatai, mágneses árnyékolás
  A kvázistacionárius közelítés és alkalmazásai
  Harmonikus változású terek, impedancia
  A polarizálhatóság elemi modellje, az okság elve, a diszperziós relációk
  A dielektromos állandó és a vezetőképesség elemi modellje, a normális és anomális diszperzió.
  Síkhullám terjedése diszperzív közegben, csoportsebesség.
  Elektromágneses hullámok áthaladása különböző közegek sík határfelületén.
  Síkhullámok anizotróp közegben, a Fresnel-féle hullámegyenlet, a kettős törés tulajdonságai.
  A hullámegyenlet megoldása a Green-függvény módszerével
  A sugárzás multipólusok szerinti kifejtése, elektromos- és mágneses-multipólus mezők.
  A sugárzási visszahatás, mozgásegyenletek, becslés centrális erőtérben mozgó töltött részecskére.

  Ajánlott irodalom
  1. Gálfi László-Patkós András: Klasszikus elméleti elektrodinamika, ELTE Eötvös Kiadó, 2003
  2. Jackson J. D.: Classical electrodynamics, 4th Ed., Wiley, New York, 1999
  3. Simonyi Károly- Zombori László: Elméleti villamosságtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
  F525 Kvantummechanika 1.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Benedict Mihály Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F525E Kvantummechanika 1. TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A feles spin és a foton polarizációs állapotainak elemzése,
  a valószínűségi amplitúdó fogalma.
  A mikrorészecskék térbeli mozgása, a hullámfüggvény, Schrödinger egyenlet.
  Állapottér, Dirac jelölés, mérés és lineáris operátorok.
  A kvantummechanika posztulátumai.
  Középérték, szórás, egyidejű mérhetőség, bizonytalansági reláció.
  Időfejlődés, kontinuitási egyenlet, Ehrenfest tételek.
  Konzervatív rendszerek, Bohr frekvenciák és a kiválasztási szabályok eredete.
  Harmonikus oszcillátor.
  Impulzusnyomaték, feles spin.
  Spinkorrelációk, Bell egyenlőtlenség.
  Térbeli mozgás, centrális erőtér, radiális egyenlet.
  A Coulomb potenciál sajátértékproblémájának mgoldása.
  Azonos részecskék, a szimmetrizálási posztulátum,
  bozonok és fermionok.

  Ajánlott irodalom
  1. Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 1-2. Paris Wiley - Hermann, NY 1993
  2. Sakurai J.J.: Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1994
  3. Davydov A.S.: Quantum Mechanics, Pergamon Press, Oxford, 1976
  F525G Kvantummechanika 1. TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Részecskék és hullámok; hullámmechanika; Schrödinger egyenlet.
  Állapottér, fizikai mennyiségek és lineáris operátorok.
  A kvantummechanika posztulátumai.
  Mérések középértékek, bizonytalansági relációk.
  Kétállapotú rendszerek.
  Egydimenziós problémák, harmonikus oszcillátor.
  Impulzusnyomaték; centrális potenciál, H atom, spin és Pauli-egyenlet, impulzusmomentumok összeadása.
  Stacionárius perturbációszámítás és egyszerűbb alkalmazásai.
  Vektortér, Hilbert-tér, lineáris operátorok.
  Dirac-jelölés, mérés, a kvantummechanika posztulátumai.
  A feles spin és a foton polarizációs állapotainak elemzése.
  Sajátérték feladatok megoldása egyszerű egydimenziós
  kvantummechanikai rendszerekre:
  potenciálgödör, harmonikus oszcillátor koordinátareprezentációban,
  potenciállépcső, transzmisszió, reflexió
  Várható értékek, szórás, bizonytalansági reláció.
  Schrödinger-egyenlet, időfejlődés, hullámcsomag.
  Ehrenfest tételek.
  Feles és egyes spin.
  Impulzusnyomaték koordinátareprezentációban.

  Ajánlott irodalom
  1. Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 1-2. Paris Wiley - Hermann, NY 1993
  2. Sakurai J.J.: Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1994
  3. Davydov A.S.: Quantum Mechanics, Pergamon Press, Oxford, 1976
  F610E Kvantuminformatika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Benedict Mihály Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F610E Kvantuminformatika TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Klasszikus bit, kvantumbit
  A kvantumbit mérése, valószínűségi amplitúdó
  Egyszerű alkalmazások: kvantumos titkosírás, kulcstovábbítási protokollok
  A kvantumos algoritmusok általános jellemzése
  Kvantumos kapuk
  Kvantummechanika és a Hilbert tér, lineáris operátorok
  Nemklónozhatósági tétel
  Teleportáció és sűrű kódolás
  Deutsch és Deutsch-Jozsa algoritmus
  RSA protokoll
  A Shor algoritmus számelméleti előzményei
  A kvantumos Fourier transzformáció
  A perióduskeresései algoritmus, gyors prímszámfaktorizáció
  Keresés struktúrálatlan halmazban, Grover algoritmus
  A kvantumos hardver elemei

  Ajánlott irodalom
  1. M.Nielsen I. Chuang: Quantum computation, quantum information, Cambridge 2000
  2. J. Preskill: Quantum information: http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229#lecture
  3. Diósi Lajos: http//www.rmki.kfki.hu/~diosi/
  F613 Statisztikus fizika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Iglói Ferenc Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F613E Statisztikus fizika TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Valószínűségszámítási alapfogalmak, a bolyongás problémája és fizikai alkalmazásai.
  Részecskerendszerek statisztikus leírása, a statisztikus mechanika alapvető eloszlásai.
  Statisztikus termodinamika, egyensúlyi feltételek és a termodinamikai potenciálok.
  Az egyatomos ideális gáz, nem-ideális klasszikus gázok, van der Waals állapotegyenlet, a folyadék-gőz átalakulás.
  Elektromosan töltött részecske-rendszerek.
  Független részecskék mágnessége.
  Ferromágnesség, a Weiss-féle átlagtér közelítés.
  Első- és másodrendű fázisátalakulások.
  A nemegyensúlyi statisztikus fizika alapja, a mester egyenlet
  A Brown-mozgás, Langevin egyenlet, a fluktuácó-disszipació tétel.
  Ideális kvantumgázok statisztikus leírása.
  A nem-kölcsönható fermiongáz.
  A nem-kölcsönható bozongáz, a Bose kondenzáció, szuperfolyé-konyság.
  A fotongáz - a sugárzás termodinamikája.

  Ajánlott irodalom
  1. Reif F.: Fundamentals of statistical and thermal physics, McGraw - Hill, Auckland, 1985
  2. Landau L.D., Lifsic E.M.: Elméleti fizika. 5. Tankönyvkiadó, Bp. 1981
  F613G Statisztikus fizika TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Valószínűségszámítási alapfogalmak, a bolyongás problémája és fizikai alkalmazásai.
  Részecskerendszerek statisztikus leírása, a statisztikus mechanika alapvető eloszlásai.
  Statisztikus termodinamika, egyensúlyi feltételek és a termodinamikai potenciálok.
  Az egyatomos ideális gáz, nem-ideális klasszikus gázok, van der Waals állapotegyenlet, a folyadék-gőz átalakulás.
  Elektromosan töltött részecske-rendszerek.
  Független részecskék mágnessége.
  Ferromágnesség, a Weiss-féle átlagtér közelítés.
  Első- és másodrendű fázisátalakulások.
  A nemegyensúlyi statisztikus fizika alapja, a mester egyenlet
  A Brown-mozgás, Langevin egyenlet, a fluktuácó-disszipació tétel.
  Ideális kvantumgázok statisztikus leírása.
  A nem-kölcsönható fermiongáz.
  A nem-kölcsönható bozongáz, a Bose kondenzáció, szuperfolyé-konyság.
  A fotongáz - a sugárzás termodinamikája.

  Ajánlott irodalom
  1. Reif F.: Fundamentals of statistical and thermal physics, McGraw - Hill, Auckland, 1985
  2. Landau L.D., Lifsic E.M.: Elméleti fizika. 5. Tankönyvkiadó, Bp. 1981
  F620E Számítógépes fizika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F620E Számítógépes fizika TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Számítógépes fizikai modellezés célja, eszközei. Magasszintű programozási nyelvek szerkezete, adattípusai. Matematikai szoftverkönyvtárak a világhálón.
  Digitális számítógépek belső számábrázolása, numerikus hibák.
  Numerikus deriválás véges differenciákkal; a formulák rendje és pontossága.
  Numerikus integrálás: klasszikus módszerek, nyitott és zárt formulák; Gauss-kvadratúrák; többváltozós integrálok.
  Fourier transzformáció, DFT, FFT.
  Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldásának alapjai; Euler módszer és stabilitása.
  Runge-Kutta módszer; a lépésköz adaptív szabályozása.
  Kezdeti- és peremérték problémák.
  Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásának alapjai; Neumann-féle stabilitásvizsgálat.
  Hiperbolikus kezdetiérték problémák.
  Parabolikus kezdetiérték problémák.
  Elliptikus peremérték problémák.

  Ajánlott irodalom
  1. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, 2nd edition, 1992. {http://www.nr.com}
  2. I. N. Bronstein, K. A. Szemengyajev, G. Musiol, H. Mühling: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  3. Bartha Ferenc: Számítógépes fizika óravázlatok, kézirat http://www.jate.u-szeged.hu/~barthaf/oktatas.htm
  F625E Kvantummechanika 2.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Benedict Mihály Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F625E Kvantummechanika 2. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Hamilton operátor külső elektromágneses térben,
  Perturbációszámítás, Zeeman és Stark effektus.
  Landau nívók.
  Impulzusnyomatékok összeadása.
  Evolúciós operátor, képek
  Időfüggő perturbációszámítás, egyszerű alkalmazások.
  Rabi probléma.
  A relativisztikus kvantummechanika alapjai, Klein-Gordon egyenlet,
  Dirac egyenlet. Az 1/c^2 rendű relativisztikus korrekciók
  és fizikai jelentésük, a H atom finomszerkezete.
  A Helium atom energiaszíntjei.
  A többelektronos atomok elektronszerkezetének kvalitatív magyarázata.
  A szóráselmélet elemei, Born közelítés, parciális hullámok módszere.
  Tiszta és kevert állapotok, összefonódottság.
  A félév során kb. 20-25 kiadott problémát kell házi feladatként önállóan megoldani.

  Ajánlott irodalom
  1. Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 1-2. Paris Wiley - Hermann, NY 1993
  2. Sakurai J.J.: Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1994
  3. Davydov A.S.: Quantum Mechanics, Pergamon Press, Oxford, 1976
  4. J. Bjorken, S. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, McGrawHill
  F626G Kvantummechanika komplementum
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F626G Kvantummechanika komplementum TTK Szeminárium 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Válogatott feladatok és problémák a kvantummechanika köréből.

  Ajánlott irodalom
  1. Cohen-Tannoudji C., Diu B., Laloe F.: Quantum mechanics. Vol. 1-2. Paris Wiley - Hermann, NY 1993
  2. Sakurai J.J.: Modern quantum mechanics, Addison-Wesley, Reading, 1994
  3. Davydov A.S.: Quantum Mechanics, Pergamon Press, Oxford, 1976
  4. J. Bjorken, S. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, McGrawHill
  F628 Csoportelmélet a fizikában
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F628E Csoportelmélet a fizikában TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A szimmetriák szerepe a fizikában.
  A csoportok és lineáris reprezentációik alapfogalmai.
  Schur lemmák.
  Véges csoportok véges dimenziósunitér reprezentációi: az irreducibilis mátrixelemekés karakterek ortogonalitási és teljességirelációi.
  Regurális reprezentáció, csoportalgebra.
  Véges csoportok véges dimenziós reprezentációinakfölbontása irreducibilis komponensekre.
  Tenzor szorzatok, Clebsch-Gordanegyütthatók, tenzor operátorok, Wigner-Eckart-tétel.
  A szimmetrikus csoport struktúrája és reprezentációelmélete, Young táblák.
  Diszkrét forgatási csoportokés kristály pontcsoportok.
  Kristály tércsoportokés Bravais rácsok.
  Alaptények az SU(2), SO(3) és GL(n) csoportokról.

  Ajánlott irodalom
  1. Wu-Ki Tung: Group theory in physics, World Scientific, . Philadelphia,1985
  2. Hammermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems, DoverPubl. Inc., NY 1989
  3. Naimark M. A., Stern A. I.: Theory of group representations, Springer,Berlin, 1982
  F628G Csoportelmélet a fizikában TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A szimmetriák szerepe a fizikában.
  A csoportok és lineáris reprezentációik alapfogalmai.
  Schur lemmák.
  Véges csoportok véges dimenziósunitér reprezentációi: az irreducibilis mátrixelemekés karakterek ortogonalitási és teljességirelációi.
  Regurális reprezentáció, csoportalgebra.
  Véges csoportok véges dimenziós reprezentációinakfölbontása irreducibilis komponensekre.
  Tenzor szorzatok, Clebsch-Gordanegyütthatók, tenzor operátorok, Wigner-Eckart-tétel.
  A szimmetrikus csoport struktúrája és reprezentációelmélete, Young táblák.
  Diszkrét forgatási csoportokés kristály pontcsoportok.
  Kristály tércsoportokés Bravais rácsok.
  Alaptények az SU(2), SO(3) és GL(n) csoportokról.

  Ajánlott irodalom
  1. Wu-Ki Tung: Group theory in physics, World Scientific, . Philadelphia,1985
  2. Hammermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems, DoverPubl. Inc., NY 1989
  3. Naimark M. A., Stern A. I.: Theory of group representations, Springer,Berlin, 1982
  F720E Számítógépes szimulációk a fizikában
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F720E Számítógépes szimulációk a fizikában TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Pontmechanikai problémák szimulációja.
  Parciális differenciálegyenletek haladóknak: relaxációs módszer, multigrid módszer, Fourier módszer, operátor bontása.
  Hullámterjedési problémák szimulációja.
  Kvantumfizikai problémák szimulációja.
  Integrálegyenletek numerikus megoldása.
  Véletlenszámok, Monte-Carlo módszerek; statisztikus fizikai alkalmazások.
  Wavelet transzformáció.
  Numerikus módszerek a molekulafizikában, sokrészecske-rendszerek.
  Szuperszámítógépek, a párhuzamos programozás alapelvei.
  Egy fizikai probléma számítógépes szimulációjának önálló megoldása a félév során.

  Ajánlott irodalom
  1. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: Numerical Recipes in C, Cambridge University Press, 2nd edition, 1992. {http://www.nr.com}
  2. I. N. Bronstein, K. A. Szemengyajev, G. Musiol, H. Mühling: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  3. Bartha Ferenc: Számítógépes fizika óravázlatok, kézirat, http://www.jate.u-szeged.hu/~barthaf/oktatas.htm
  F726E Elméleti szilárdtestfizika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Papp György Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F726E Elméleti szilárdtestfizika TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Periodikus struktúrák; Bloch tétel; adiabatikus és harmónikus közelítés.
  Rácsrezgések; fononok; fonongáz fajhője.
  Hartree, Hartree-Fock közelítés.
  Sűrűségfunkcionál elmélet; egyelektron állapotok; kváziszabad elektron közelítés.
  Szoros kötés modell; pszeudopotenciálok.
  Elektronok statisztikája fémekben, félvezetőkben; Dia-, paramágnesség; Landau nivók.
  Fluxus kvantálása; De Haas-van Alphen effektus.

  Ajánlott irodalom
  1. Kittel C.: Bevezetés a szilárdtestfizikába, Műszaki K., Bp.
  2. Callaway J.: Quantum theory of the solid state, Academic Press, Boston, 1991
  3. Ziman J. M.: Principles of the theory of solids, Cambridge University Press, London, 1972
  F745 Molekulafizika
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Gyémánt Iván Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F745E Molekulafizika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az atommagok és az elektronok mozgásának szétválasztása (Born-Oppenheimer közelítés).. Az elektronállapotok meghatározása variációs módszerrel.. Függetlenrészecske modell.. Hartree-Fock, Hartree-Fock-Roothaan egyenletek.. Nyílt és zárthéjú rendszerek.. Betöltési szám reprezentáció.. Elektron korreláció.. Többtest perturbációszámítás, csatolt klaszter módszer, konfigurációs kölcsönhatás.. Sűrűségfunkcionál elmélet.. Hohenberg-Kohn tételek, Kohn-Sham egyenletek.. Szemiempirikus módszerek.. A függetlenrészecske modell alkalmazása atomokra.. Atompályák, az atomi konfigurációk multiplett szerkezete, Hund szabályok, elektron átmenetek, kiválasztási szabályok.. A függetlenrészecske modell alkalmazása molekulákra.. Molekula pályák, lokalizált pályák.. Azonos magú két- és többatomos molekulák elektronszerkezete.. Elektron átmenetek, kiválasztási szabályok.. A kémiai kötés kialakulása.. Viriál tétel.. Molekulák külső elektromos és mágneses térben (polarizáció, elektromos és mágneses szuszceptibilitás).. Molekulák közö
  tti gyenge kölcsönhatások.. Polimerek elektronszerkezete..

  Ajánlott irodalom
  1. Atkins P. W.: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, oxford, 1983
  2. Weissbluth M.: Atoms and Molecules, Academic Press, NY 1980
  3. Kapuy E., Török M.: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai K., Bp. 1975.
  F745G Molekulafizika TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az atommagok és az elektronok mozgásának szétválasztása (Born-Oppenheimer közelítés).. Az elektronállapotok meghatározása variációs módszerrel.. Függetlenrészecske modell.. Hartree-Fock, Hartree-Fock-Roothaan egyenletek.. Nyílt és zárthéjú rendszerek.. Betöltési szám reprezentáció.. Elektron korreláció.. Többtest perturbációszámítás, csatolt klaszter módszer, konfigurációs kölcsönhatás.. Sűrűségfunkcionál elmélet.. Hohenberg-Kohn tételek, Kohn-Sham egyenletek.. Szemiempirikus módszerek.. A függetlenrészecske modell alkalmazása atomokra.. Atompályák, az atomi konfigurációk multiplett szerkezete, Hund szabályok, elektron átmenetek, kiválasztási szabályok.. A függetlenrészecske modell alkalmazása molekulákra.. Molekula pályák, lokalizált pályák.. Azonos magú két- és többatomos molekulák elektronszerkezete.. Elektron átmenetek, kiválasztási szabályok.. A kémiai kötés kialakulása.. Viriál tétel.. Molekulák külső elektromos és mágneses térben (polarizáció, elektromos és mágneses szuszceptibilitás).. Molekulák közö
  tti gyenge kölcsönhatások.. Polimerek elektronszerkezete..

  Ajánlott irodalom
  1. Atkins P. W.: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, oxford, 1983
  2. Weissbluth M.: Atoms and Molecules, Academic Press, NY 1980
  3. Kapuy E., Török M.: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai K., Bp. 1975.
  F815E Mag és részecskefizika 2.
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Papp György Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F815E Mag és részecskefizika 2. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az atommag és a magerők általános tulajdonságai: A magerők Yukawa-féle mezonelmélete.
  Skaláris és vektorális mezonok, Proca-egyenlet.
  Az izospin a magfizikában; ritkaság; a magerők spin függése.
  A kvarkok fizikája - Kvantumkromodinamika - A kvarkok közti kölcsönhatás kvantumelmélete: A kvark-fogalom kifejlődése.
  Lepton kvark-szimmetria; kvantum kromodinamika.
  A gyenge kölcsönhatások fenomenológiája: Alapvető gyenge kölcsönhatások.
  A neutrino hipotézis.
  Az univerzális 4-fermionos gyenge kölcsönhatás.
  P-C és CP sértés és következményei: Lee és Yang hipotézise a P-szimmetria sértésről és kísérleti kimutatása.
  A paritás-sértés következményei.
  Semleges kaonok (K0); CP-szimmetria és K0 fizika; CP-sértés (Cronin-Fitch-effektus).
  Nagyenergiájú neutrino-fizika és a közbenső vektorbozonok: A kétféle neutrino problematikája.
  A t nehéz lepton-felfedezése; W-bozon; a Z0 kísérleti felfedezése.
  A GUT-elmélet és predikciói.
  Szuperszimmetria és szuperunifikáció.
  Asztrofizikai és kozmológiai alkalmazások.

  Ajánlott irodalom
  1. Landau L.D., Lifsic E.M.: Elméleti fizika. 3. Tankönyvkiadó, Bp. 1981
  2. Muhin K.N.: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Bp. 1985
  3. Györgyi G.: Elméleti magfizika, Műszaki K., Bp. 1965
  F820E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F820E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Maple és Mathematica: bevezetés.
  Alapvető struktúra, számábrázolás.
  Listák, sorozatok, vektorok és mátrixok.
  Függvények, operátorok, szabályok.
  Lináris algebra, egyenletek, egyenletrendszerek megoldása.
  Differenciálás és integrálás, differenciálegyenletek.
  Grafika, animáció, hang.
  Speciális függvények.
  Programozás.
  Ki- és bevitel. Kapcsolódás külső alkalmazásokhoz.
  Egy fizikai probléma számítógépes szimulációjának önálló megoldása a félév során Maple vagy Mathematica segítségével.

  Ajánlott irodalom
  1. S. Wolfram: The Mathematica Book, Wolfram Media, 2003. {http://www.wolfram.com}
  2. R. L. Zimmerman, F. I. Olness: Mathematica for Physics, Addison-Wesley, 1995
  3. I. N. Bronstein, K. A. Szemengyajev, G. Musiol, H. Mühling: Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
  4. A. Heck, Introduction to Maple, Springer-Verlag, 2003 {http://www.maplesoft.com}
  5. R. Greene, Classical Mechanics with Maple, Springer-Verlag, 1995.
  F925E Kvantumtérelmélet
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F925E Kvantumtérelmélet TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A Poincaré csoport. Lagrange és Hamilton formalizmus a klasszikus térelméletben. Nöther tételei, az energia-impulzus tenzor. Kanonikus kvantálás: Klein Gordon tér mint példa. Az egyrészecske Dirac-egyenlet. A kvantált Dirac tér. A szabad elektromágneses mező kvantálása. Kovariáns perturbációszámítás: időrendezett Green függvények, Wick tétele, Feynman gráfok. S mátrix és LSZ redukciós formulák. Perturbációszámítási példák, divergenciák, renormálás. Mértékinvariancia, Yang-Mills terek, spontán szimmetriasértés, standard modell.

  Ajánlott irodalom
  1. Weinberg S.: The Quantum Theory of Fields, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
  2. Peskin M.E., Schroeder D.V.: Az Introduction to Quantum Field Theory, Addison-Wesley, Reading, 1995
  3. Itzykson C., Zuber J.B.: Quantum field theory, McGraw-Hill, NY 1980
  FE15 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából
  Felelős tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Fehér László Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  FE15 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából TTK Előadás 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

  F-F002 F Alkalmazott fizikus szak tárgyai modul

  F634G Elektronika 1. gyakorlat
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Gingl Zoltán Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F634G Elektronika 1. gyakorlat TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Lineáris hálózatok.
  Ideális generátorok.
  Norton és Thevenin tétele.
  Kétpólus párok.
  Paraméterek meghatározása.
  Kétpóluspárok összekapcsolásai.
  Bemenő és kimenő impedancia.
  Feszültség és áram átviteli tényezők.
  Fourier és Laplace-transzformáció.
  Impedancia fogalma.
  Az átviteli függvény normál alakja.
  Pólus-zérus analízis.
  A BOde-féle ábrázolás és a fáziseltolódás.
  Első és másodfokú szűrők.
  Az ellenállások, kondenzátorok és induktivitások tulajdonságai.
  A transzformátor.
  Diódák tulajdonságai és típusai: egyenirányító, kapcsoló, kapacitás, Zener, világító és fotodiódák.
  A bipoláris tranzisztor: alaptulajdonságok, elméleti modellek, nagyfrekvenciás és kapcsoló tulajdonságok.
  Határadatok.
  Tranzisztoros alapkapcsolások.
  A JFET és a MOSFET: szerkezet, tulajdonságok.
  FET tranzisztorok egyszerű alkalmazásai.
  A műveleti erősítő.
  Invertáló és nem invertáló alapkapcsolás.
  A műveleti erősítők tulajdonságai.
  Logikai áramkörök: a legfontosabb áramköri családok felépítése és tulajdonságai.

  Ajánlott irodalom
  1. Fodor Gy: Elméleti elektrotechnika I-II., Műszaki K., Bp. 1978
  2. Török M.: Elektronika. 1., 2. JATE Press, Szeged, 1991
  3. Mező Béla, S.Tóth Ferenc, Varsányi János: Rádió és televizió müszaki alapismeretek kézikönyve, Müszaki K, Bp. 1983
  4. Janovics F., Tóth K.: Logikai áramkörök, Műszaki K, Bp.
  F734G Elektronika 2 gyakorlat
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F734G Elektronika 2 gyakorlat TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Lineáris erősítők.
  A műveleti erősítők frekvencia, feszültség és teljesítmény határainak kiterjesztése.
  Nem lineáris erősítők, függvénygenerátorok, komparátorok.
  Jelgenerátorok.
  Az erősítők bemenetének és kimenetének védelme.
  A mérő áramkörök felépítésének elvei.
  A "lock in" erősítési technika.
  A rádió és a televízió.
  Digitális áramkörök.
  Logokai azonosságok.
  Kombinációs hálózatok.
  Igazságtáblázat, logikai függvények előállítása normál alakban, a függvény egyszerűsítése, kapukkal való előállítása.
  Alkalmazások: Kódkonverzió, multiplexer, demultiplexer, összeadás, kivonás, gyors átvitel képző, aritmetikai-logikai egység.
  Szekvenciális hálózatok.
  Tárolók: latch, fli-flop.
  Aszinkron és a szinkron számlálók, frekvenciaosztók.
  A/D és D/A konverzió.
  A mikroszámítógépek elektronikájának alapjai: RAM, ROM, EPROM, EEPROM, CPU és a meghajtó áramkörök.
  A 3 sínes rendszer.
  Program, megszakítás.
  A mikrokontroller.

  Ajánlott irodalom
  1. Fodor Gy: Elméleti elektrotechnika I-II., Műszaki K., Bp. 1978
  2. Török M.: Elektronika. 1., 2. JATE Press, Szeged, 1991
  3. Mező Béla, S.Tóth Ferenc, Varsányi János: Rádió és televizió müszaki alapismeretek kézikönyve, Müszaki K, Bp. 1983
  4. Janovics F., Tóth K.: Logikai áramkörök, Műszaki K, Bp.

  F-FTCS-S F Fizikus Tanszékcsoport közös modul

  F-ZV Záróvizsga
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:
  F-ZV Záróvizsga TTK Államvizsga (önálló vizsga) Kötelező 0 óra / 0kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Záró (állam) vizsga
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  F001G Általános fizika 1.
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F001G Általános fizika 1. TTK Gyakorlat Kötelező 4 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  ld. F000G Általános fizika 1.

  Ajánlott irodalom
  1. ld. F000G Általános fizika 1.
  Tematika
  A középiskolai fizika tananyag áttekintése. Témakörök: Mechanika (rezgések is), hullámtan, optika, atomfizika, hőtan, elektromosságtan. Minden gyakorlat elején a középiskolai matematika megfelelő fizika témakörhöz illeszthető része is feldolgozásra kerül.
  Az órák látogatása alól fölmentést kap jeles(5) gyakorlati jeggyel, aki a félév eleji fölmérő zárthelyit 65%-ra megírja.

  Ajánlott irodalom
  1. Moór Ágnes: Középiskolai fizika példatár, Integra-Projekt, Budapest.
  F002G Általános fizika 2.
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F002G Általános fizika 2. TTK Gyakorlat 4 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  ld. F000G Általános fizika 1.

  Ajánlott irodalom
  1. ld. F000G Általános fizika 1.
  Tematika
  A középiskolai fizika tananyag áttekintése. Témakörök: Mechanika (rezgések is), hullámtan, optika, atomfizika, hőtan, elektromosságtan. Minden gyakorlat elején a középiskolai matematika megfelelő fizika témakörhöz illeszthető része is feldolgozásra kerül.
  Az órák látogatása alól fölmentést kap jeles(5) gyakorlati jeggyel, aki a félév eleji fölmérő zárthelyit 65%-ra megírja.

  Ajánlott irodalom
  1. Moór Ágnes: Középiskolai fizika példatár, Integra-Projekt, Budapest.
  F51S Fizika szigorlat
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F51S Fizika szigorlat TTK Szigorlat (önálló vizsga) Kötelező 0 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Szigorlat
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Különösen javasolt a(z) 4. félévtőlMeghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  F771 Szakmai gyakorlat (fizikus)
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F771G Szakmai gyakorlat (fizikus) TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 0 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Különösen javasolt a(z) 6. félévtőlKurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  3 hét szakmai gyakorlat (javasolt a 6. félév után), amely dolgozattal zárul. A dolgozatot szept. 30-ig kell beadni és okt. 15-ig megvédeni (értékelése gyakorlati jegy, amely a következő, javaslat szerint a 7. félév átlagába számít bele). A kötelező szakmai gyakorlat helyettesíthető évfolyamdolgozat készítésével, a dolgozatot ebben az esetben is szept. 30-ig kell beadni és okt. 15-ig kell megvédeni.
  F830G Speciális laboratóriumi gyakorlat
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F8301G Optika és lézerfizika laboratóriumi gyakolrat TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Impulzus gázlézerek és festéklézerek.
  Hologram készítése és rekonstrukciója.
  Laue-diagramok felvétele és kiértékelése.
  Spektrálisan bontott fehér fényű interferometria.

  Ajánlott irodalom
  F8303G Magfizika speciális laboratóriumi gyakorlat TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Reaktor üzemeltetési és szabályozástechnikai gyakorlat.
  Dozimetria.
  Aktivációs analízis.
  Reaktor működésének szimulációja.
  Termikus neutronfluxus, neutronok diffúziós úthosszának meghatározása.
  A mérések a BME Nukleáris Technikai Intézet Tanreaktorán történnek.
  További információk: {http://www.reak.bme.hu/NTI/rto/okt-h.htm }
  Tantárgyfelelős: {porkolab@reak.bme.hu}

  Ajánlott irodalom
  F830BG Biofizika speciális laboratóriumi gyakorlat TTK Laboratóriumi gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Oldatok fluoreszcenciaszínképének felvétele. Koncentráció meghatározása fluoreszcencia méréséből. A klorofillok késleltetett fluoreszcenciájának mérése. Fény által kiváltott elektron- és protontranszfer fotoszintetikus rendszerekben. Fotoszintetikus oxigénfejlődés mérése polarográfiás módszerrel.

  Ajánlott irodalom
  1. Kiadott gyakorlati jegyzetek
  F871 Diplomamunka (fizikus)
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 50 kredit
  F071G Fizikus diplomamunka 3. TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 30 óra / 30kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  A diplomamunka utolsó részkredtijét csak pozitív bírálat után kaphatja meg!
  F871G Fizikus diplomamunka 1. TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 4 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  F971G Fizikus diplomamunka 2. TTK Tanulmányi foglalkozás egyéb Kötelező 16 óra / 16kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 9. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport

  F-FTCS-X F Fizikus TCS nem saját szakok tárgyai modul

  F74BE Környezetfizika 1.
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport. Felelős oktató:Nagy László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F74BE Környezetfizika 1. TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A mai környezeti krízis kialakulása, okai. A fény, hőmérséklet, ionizáló sugárzások, biológiai hatásai. Kisfrekvenciájú elektromágneses terek biológiai hatásai. Mechanikai rezgések biológia hatásai; zaj és rezgésvédelem. A biológia rendszerek energiaforgalma;az emberiség energiagondjai. Alternatív (megújuló és nem megújuló) energiaforrások. A légkör, földkéreg, fizikája, hidrológiai ciklusok; ezek hatása az élő szervezetekre. Nukleáris környezetvédelem, dozimetria. Speciális fizikai módszerek a környezetkutatásban.

  Ajánlott irodalom
  1. Előadásjegyzet
  F84BE Környezetfizika 2.
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport. Felelős oktató:Nagy László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F84BE Környezetfizika 2. TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biofizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A környezet és védelme; A fény szerepe a bioszféra jelenlegi formájának kialakításában és fenntartásában, A fény által okozott inaktiváció. Az inaktiváció általános esetei, A fotomedicina alapvető kérdései, Mesterséges megvilágítás, mint környezeti tényező; A biológiai folyamatok és a hőmérséklet, Élet a szélsőséges hőmérsékleteken, Az ionizáló sugárzás, mint környezeti tényező, Zajvédelem, Zajforrások analízise; zajmérés, egyéni zajvédelem, Mechanikai rezgések forrásai, károsító hatásai, A légkör, földkéreg, fizikája; ezek hatása az élő szervezetekre. Speciális módszerek a környezetkutatásban

  Ajánlott irodalom
  1. előadásjegyzet
  FO20E Spektroszkópiai módszerek a környezetkutatásban
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  FO20E Spektroszkópiai módszerek a környezetkutatásban TTK Előadás 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

  F-KFT F Kísérleti Fizikai Tanszék tárgyai modul

  F304 Elektromosságtan
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Hevesi Imre Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F304E Elektromosságtan TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az elektromos töltés.
  Az elektromos tér.
  Az elektromos potenciál.
  Vezetők elektrosztatikája.
  A stacionárius elektromos áram.
  Mágneses tér vákuumban.
  Mágneses tér anyagban.
  Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses térben.
  Elektromágneses indukció.
  Váltakozó áramok.
  Elektromágneses rezgések.
  A Maxwell-egyenletek.
  Áramvezetés szilárd testekben.
  Kontakt és termoelektromos jelenségek.
  Az elektromos áram folyadékokban.
  Az elektromos áram gázokban.
  Elektromágneses hullámok.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti Fizika 2., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Savelyev. I. V.: Physics a general course Vol. II-III., Mir, Moscow, 1980
  3. Hevesi I.: Elektromosságtan, Tankönyvkiadó, Bp. 1998
  F304G Elektromosságtan TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az elektromos töltés.
  Az elektromos tér.
  Az elektromos potenciál.
  Vezetők elektrosztatikája.
  A stacionárius elektromos áram.
  Mágneses tér vákuumban.
  Mágneses tér anyagban.
  Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses térben.
  Elektromágneses indukció.
  Váltakozó áramok.
  Elektromágneses rezgések.
  A Maxwell-egyenletek.
  Áramvezetés szilárd testekben.
  Kontakt és termoelektromos jelenségek.
  Az elektromos áram folyadékokban.
  Az elektromos áram gázokban.
  Elektromágneses hullámok.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti Fizika 2., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Savelyev. I. V.: Physics a general course Vol. II-III., Mir, Moscow, 1980
  3. Hevesi I.: Elektromosságtan, Tankönyvkiadó, Bp. 1998
  F203 Hőtan
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Papp Györgyné Dr. Papp Katalin
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F203E Hőtan TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Hőmérséklet, hőmérők. A hőmérséklet fogalom kialakulása, fejlődése. Empírikus hőmérsékleti skálák. A hőmérésklet mérése. A hőmérésklet SI egysége. Nemzetközi hőméréskleti skála. A hőmérsékletmérés szükséges feltétele a termodinamika nulladik főtétele. Különleges hőmérők. Gázok, folyadékok és szilárd testek termikus állapotegyenletei. Szilárd testek hőtágulása. Folyadékok hőtágulása. Gázok állapotegyenletei. A termodinamika első főtétele. Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás. Belső energia, entalpia. Gázok, folyadékok és szilárd testek belső energiája. A kétféle fajhő. Joule-Thomson kísérlet. A termodinamika második főtétele. Statisztikai megfogalmazás. Energia mérleg. Entrópia produkció. Boltzmann-eloszlás. Hőerőgépek. Hűtőgépek, hőszivattyúk. Carnot-hőfolyamat. Termodinamikai hőmérséklet. A termodinamika harmadik főtétele. Negatív abszolút hőmérséklet. Az ideális gázok yomásának és állapotegyenletének molekuláris értelmezése. Ekvipartíció-tétel. Brown-mozgás. Az impulzus és a belső energia transzportjának vizsgálata.
  Ütközési szám. Közepes szabad úthossz. Belső súrlódás gázokban. Hővezetés. Stacionárius és nem stacionárius diffúzió. Ozmózis. Difúziós együtthatók mérése. Halmazállapotváltozások. Olvadás és fagyás. Párolgás. Forrás. Telített és telítetlen gőzök. Szublimáció. Cseppfolyósodás. Kritikus állapotok. Clausius-Clapeyron-egyenlet. Fázisdiagramok. Hűtőgépek. Hőerőgépek. Alacsony hőmérséklet előállítása. Gázok cseppfolyósítása. Hővezetés. Hőkonvenció. Hősugárzás. Nemegyensúlyi termodinamika. A termodinamika mozgásegyenletei. Erők. Áramok. Onsager-tételek.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó: Kísérleti Fizika I. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
  2. Bor Pál: Fizika III. Hőtan, Tankönykiadó, Budapest, 1992.
  3. Litz József: Általános fizika, Hőtan, Dialóg Campus kiadó, Pécs, 2001.
  4. Tichy Géza, Kojnok József: Kísérleti Fizika, Hőtan, Typotex Kiadó, Bp., 2002.
  5. Atkins P. W.: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford 1990
  6. Kurt Mendelssohn: Az abszolút zérus fok, Gondolat Kiadó, Bp., 1983.
  7. Tom Shachtmann: : Az abszolút zérus és a hideg meghódítása, Magyar Könyvklub 2002.
  F203G Hőtan TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Hőmérséklet, hőmérők. A hőmérséklet fogalom kialakulása, fejlődése. Empírikus hőmérsékleti skálák. A hőmérésklet mérése. A hőmérésklet SI egysége. Nemzetközi hőméréskleti skála. A hőmérsékletmérés szükséges feltétele a termodinamika nulladik főtétele. Különleges hőmérők. Gázok, folyadékok és szilárd testek termikus állapotegyenletei. Szilárd testek hőtágulása. Folyadékok hőtágulása. Gázok állapotegyenletei. A termodinamika első főtétele. Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás. Belső energia, entalpia. Gázok, folyadékok és szilárd testek belső energiája. A kétféle fajhő. Joule-Thomson kísérlet. A termodinamika második főtétele. Statisztikai megfogalmazás. Energia mérleg. Entrópia produkció. Boltzmann-eloszlás. Hőerőgépek. Hűtőgépek, hőszivattyúk. Carnot-hőfolyamat. Termodinamikai hőmérséklet. A termodinamika harmadik főtétele. Negatív abszolút hőmérséklet. Az ideális gázok yomásának és állapotegyenletének molekuláris értelmezése. Ekvipartíció-tétel. Brown-mozgás. Az impulzus és a belső energia transzportjának vizsgálata.
  Ütközési szám. Közepes szabad úthossz. Belső súrlódás gázokban. Hővezetés. Stacionárius és nem stacionárius diffúzió. Ozmózis. Difúziós együtthatók mérése. Halmazállapotváltozások. Olvadás és fagyás. Párolgás. Forrás. Telített és telítetlen gőzök. Szublimáció. Cseppfolyósodás. Kritikus állapotok. Clausius-Clapeyron-egyenlet. Fázisdiagramok. Hűtőgépek. Hőerőgépek. Alacsony hőmérséklet előállítása. Gázok cseppfolyósítása. Hővezetés. Hőkonvenció. Hősugárzás. Nemegyensúlyi termodinamika. A termodinamika mozgásegyenletei. Erők. Áramok. Onsager-tételek.

  Ajánlott irodalom
  1. Atkins P. W.: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford 1990
  2. Savelyev I. V.: Physics. A General Course, Vol. I. Mir, Moscow, 1980
  F405E Atomfizika
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmári Sándor Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F405E Atomfizika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az elektromágneses színkép áttekintése.
  Az atomfogalom kialakulása. Az atomok létezésének bizonyítékai, elektronok, ionok. A Thomson-féle atommodell. A katódsugarak szórása. Az (- sugarak szórása; a Rutherford-féle atommodell.
  Hőmérsékleti sugárzás. Kirchhoff törvénye; abszorpció-, emisszió- és reflexióképesség;
  fekete test, szürke test, szelektív sugárzás. A Stefan-Boltzman törvény. A Wien-féle
  eltolódási törvény. Planck féle sugárzási törvény (Wien-féle és a Rayleigh-Jeeans féle közelítő formulák). Magas hőmérsékletek mérése. Fényforrások hatásfoka. Lumineszcencia
  sugárzások.
  Fényelektromos jelenségek. Külső fotoeffektus; az Einstein egyenlet. FotocelIák. Belső
  fotoeffektus. Fényelemek.
  A fékezési röntgensugárzás spektruma. Compton effektus. A fény kettős természete. A Bohr-féle
  posztulátumok; a Bohr-féle atommodell. A Franck-Hertz féle kísérlet.
  Atomhéjfizika. Optikai spektrumok, spektroszkópiai termek. Emissziós és abszorpciós
  spektrumok. A H-atom Bohr-féle elmélete; a korreszpondencia elve. A hidrogénatom és a
  hidrogénszerű ionok spektruma. A Bohr - Sommerfeld - féle modell. A fő - melIék- és mágneses kvantumszámok bevezetése és jelentése, iránykvantáIás.
  Részecske-hullám kettőség. A hullám vagy/és foton elmélettel értelmezhető jelenségek. A mikrorészecskék kettős természete; az anyaghullámok, az anyaghullámok csoportsebessége. Elektron- atom- és molekulasugarak diffrakciója. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció.
  A Schrödinger-egyenlet; sajátértékek, sajátfüggvények,
  az amplitúdófüggvény jelentése. Mikrorészecske potenciálgödörben, áthaladása
  potenciálfalon (alagútjelenség). A hidrogénatom hullámmechanikai modellje. A harmonikus
  oszcillátor kvantummechanikai tárgyalása.
  Az alkáliatomok spektruma. Az elektronspin; a spektrumvonalak finomszerkezete. A Zeeman- és a Stark effektus. A Stern- Gerlach kísérlet.
  A többelektronos atomok és ionok spektruma; a vektormodell. A Pauli elv; a periódusos rendszer értelmezése. Az atomok gerjesztett állapotai. Röntgenspektrumok.
  Molekulaszerkezet, kötési mechanizmusok. Molekulaspektrumok.
  A sugárzás kvantummechanikai alapjai. A stacionárius és az átmeneti dipólmomentum
  fogalma, jelentése. Az Einstein-féle átmeneti valószínűségek. Az optikai erősítés feltétele;
  a lézerek.

  Ajánlott irodalom
  1. Hevesi Imre - Szatmári Sándor: Bevezetés az atomfizikába, JATE Kiadó, Szeged, 2002
  2. Budó - Mátrai: Kísérleti Fizika III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1992
  3. I.V Savelyev: Physics III., 1980
  4. Hevesi Imre: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998
  F716E Szilárdtestfizika 1.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Nánai László Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F716E Szilárdtestfizika 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az anyag (elsősorban kristályos) klasszikus felépítése.
  Kötések kialakulása a kristályos és amorf rendszerekben.
  Anyagvizsgálat kísérleti módszerei.
  Fononspektum kialakulása.
  Termikus tulajdonságok.
  Mechanikai és plantikus jellemzők.
  Szennyezések hatása a kristályos tulajdonságokra.
  Szilárd testek sávelméletének alapjai, s a sávstruktúra (Fermi felület), kísérleti vizsgálatok módszerei.
  Vezetési (transzport) tulajdonságok.
  Statisztikák.
  Félvezetők-fémek-dielektrikumok.
  Mágneses tulajdonságok.
  Optikai jellemzők, spektrumvizsgálati módszerek.
  Termo és galvanomágneses tulajdonságok.
  Lézerek és lézer-anyag kölcsönhatás.
  Aggregátok és clusterek.
  Kollektív jelenségek és gyakorlati vonatkozásaik.
  Mechanika.

  Ajánlott irodalom
  1. Kittel C.: Bevezetés a szilárdtestfizikába, Műszaki K. Bp.
  2. Ashcroft N.W., Mermin N.D.: Solid state physics, Saunders College, . Philadelphia, 1976
  F810E Csillagászat
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmáry Károly Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F810E Csillagászat TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  1. A csillagászat történetének fontosabb eseményei (ókori kultúrák, a középkor, újkor, napjainkig). A csillagászat tagozódása, vizsgálati módszerei. A csillagászat és más szaktudományok kapcsolata. Az űrkutatás fejlődése, felhasználási területei. Internet és csillagászat.
  2. Az éggömb. Csillagképek. Szférikus csillagászat. Égi koordináta-rendszerek (horizontális, egyenlítői, ekliptikai, galaktikai). Átszámítás koordináta-rendszerek között. A Nap és a Hold mozgása az égen.
  3. Csillagászati idotartamok (nap, hónap, év). Csillagidő, középidő, világidő. Naptár, Julián Dátum. Földrajzi helymeghatározás, GPS. Refrakció, aberráció, parallaxis, precesszió, nutáció. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai. Pályaelem-változások és jégkorszakok.
  4. Csillagászati távcsövek, műszerek. Optikai rendszerek, a távcsövek jellemzői, leképezési hibák. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria. Detektorok (szem, fotografikus, fotoelektromos, CCD. Obszervatóriumok, űrtávcsövek (gamma, rtg., UV, viz., IR, rádió).
  5. Égi mechanika. N-test probléma. Kéttestprobléma, bolygómozgás. Kepler-törvények. Az égitestek pályaelemei. Háromtest probléma, librációs pontok. Átmeneti pályák. Égi mechanikai paradoxon. Műholdak pályái.
  6. A Naprendszer felépítése, fő jellemzői. Bolygók, holdak, kisbolygók, meteorok, üstökösök, bolygóközi anyag. Kuiper-öv, Oort-felhő.
  7. A bolygók tulajdonságai. Bolygókutatás urszondákkal. Nemezis-elmélet. A Hold kialakulása, hatásai a Földre. Más bolygórendszerek felfedezése.
  8. A Nap szerkezete, energiatermelése. Fúziós folyamatok. Naptevékenység és földi hatásai. Napállandó, napenergia hasznosítása.
  9. Csillagok állapotjelzői, Hertzsprung-Russell diagram. Csillagfejlodés: kialakulás,
  élettartam, végállapotok. Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek kialakulása.
  10. Kettőscsillagok, változócsillagok (pulzáló, fedési, foltos, eruptív, kataklizmikus).
  Csillagközi anyag. Gáz-, por- és molekulafelhok. Csillaghalmazok.
  11. A Tejútrendszer szerkezete. Galaxisok, galaxishalmazok. Színképvonalak vöröseltolódása, Hubble-törvény, távolságmeghatározás.
  12. A Világegyetem fejlődése, világmodellek, kozmológia. Gravitációs hullámok, gravitációs lencsék. Az általános relativitáselmélet csillagászati próbái. Neutrínó-csillagászat.

  Ajánlott irodalom
  1. Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7. kiadás)
  2. Ranzini G.: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
  3. Mitton S. & J.: Csillagászat (Oxford), Holló és Társa 1998
  4. Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat, Athenaeum Kiadó 2002 (4. kiadás)
  5. Almár-Both-Horváth-Szabó: SH Atlasz, Urtan, Springer Kiadó 1996
  6. Cooper-Walker: Csillagok távcsovégen, Gondolat 1994
  7. Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
  8. Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
  9. Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu
  F10CE Bevezetés a csillagászatba 1-4.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmáry Károly Dr.
  Teljesítendő:min. 10 kredit
  F10CE Bevezetés a csillagászatba 1. TTK Előadás 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika

  Ajánlott irodalom
  1. Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
  2. Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz Tankönyvkiadó 1997
  3. Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája ELTE Eötvös Kiadó 2001
  4. Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap Magyar Csillagászati Egyesület
  F20CE Bevezetés a csillagászatba 2. TTK Előadás 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika

  Ajánlott irodalom
  1. Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
  2. Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz Tankönyvkiadó 1997
  3. Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája ELTE Eötvös Kiadó 2001
  4. Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap Magyar Csillagászati Egyesület
  F30CE Bevezetés a csillagászatba 3. TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika

  Ajánlott irodalom
  1. S. és J. Mitton: Csillagászat (Oxford Könyvtár), Holló és Társa 1998
  2. A Nap és bolygói + A világur titkai, Helikon Kiadó 1992
  3. Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
  4. SH Atlasz, Urtan, Springer Kiadó 1996
  5. Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 1993
  6. Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
  7. Cooper-Walker: Csillagok távcsovégen, Gondolat 1994
  8. Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
  F40CE Bevezetés a csillagászatba 4. TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika

  Ajánlott irodalom
  1. S. és J. Mitton: Csillagászat (Oxford Könyvtár), Holló és Társa 1998
  2. A Nap és bolygói + A világur titkai, Helikon Kiadó 1992
  3. Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
  4. SH Atlasz, Urtan, Springer Kiadó 1996
  5. Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 1993
  6. Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
  7. Cooper-Walker: Csillagok távcsovégen, Gondolat 1994
  8. Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
  F403E Vákuumfizika
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F403E Vákuumfizika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium*
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A kinetikus gázelméletre alapozott vákuumfizikai alapfogalmak áttekintése (nyomás, sebességeloszlás, közepes szabad úthossz, transzport jelenségek, diffúzió).
  Nyomásmérők (össznyomás: folyadékos, mechanikus, hővezetéses, ionizációs, kapacitív, viszkozitás; parciális nyomás: tömegspektrométerek).
  Gázok áramlási törvényei.
  Áramlási ellenállás, ellenállások kapcsolása, szívósebességek.
  Áramlási típusok, áramlás diafragmán, csöveken; recipiens leszívási ideje.
  Szivattyúk működése és kezelése.
  Elővákuum: forgólapátos, roots, szorpciós szivattyúk.
  (Ultra-) nagyvákuum: turbomolekuláris, olajdiffúziós, krio-, szublimációs, getter-ion szivattyúk.
  Vákuumrendszerek felépítése és gyakorlati tudnivalók: konstrukciós anyagok, építőelemek; termelési és üzemeltetési szempontok.
  Beömlési források, gázleadás;lyukkeresés, tisztítás.
  Áttekintés a vákuumfizika alkalmazásáról a kutatásban és az iparban.
  Kutatási és fejlesztési irányzatok.

  Ajánlott irodalom
  1. Az előadás fóliái kibővített változatának másolata - a hallgatók minden évben megkapják 2 példányban.
  2. Bánhalmi J.: Vákuumfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
  3. M. Wutz, H. Adam and W. Walcher: Theory and Practice of Vacuum Technology, F. Vieweg and Sohn, Brauschweig, 1989.
  4. J. M. Lafferty: Foundations of Vacuum Science and Technology, J. Wiley and Sons, New York, 1998.
  5. A. Roth: Vacuum Technology, Elsevier S. P. B. V., Amsterdam, 1990.
  6. Leybold Vacuum: Products and Reference Book, 2001/2002.
  F509G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmári Sándor Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F509G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 4 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Vizsgálatok a hőmérsékleti sugárzás témaköréből.
  Molekulák elektromos polarizálhatóságának és permanens dipólusmomentumának meghatározása a relatív permittivitás (dielektromos állandó) mérésével.
  Dia- és paramágneses anyagok szuszceptibilitásának vizsgálata.
  Hall-effektus mérése félvezetőkben.
  Az elektron fajlagos töltésének mérése Busch-módszerrel.
  Elektrosztatikus terek modellezése és mérése elektrolit-tankban.
  A katódsugár-oszcilloszkóp, mérések oszcilloszkóppal.
  Oldatok abszorpciós színképének felvétele spektrofotométerrel.
  Mérések szcintillációs számlálóval; a Poisson-eloszlás.
  Radio-aktív sugárzás abszorpciójának vizsgálata.
  A transzfor-mátor vizsgálata.
  Elektromágneses hullám terjedése hullámvezetőben.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika. 1., 2., 3. Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Hevesi I.: Elektromosságtan, Tankönyvkiadó, Bp. 1998
  3. Török M.: Elektronika I, II., JATE Press, Szeged, 1991
  F609G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 4.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Szatmári Sándor Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  F609G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 4. TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 4 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  B-H görbe felvétele.
  Vákuum fotocella karakterisztikáinak vizsgálata.
  h/e meghatározása fotocellával.
  Tranzisztoros erősítő.
  Soros rezgőkör vizsgálata.
  Párhuzamos rezgőkör vizsgálata.
  A felüláteresztő szűrő (differenciáló áramkör) és az aluláteresztő szűrő (integráló áramkör) vizsgálata.
  Ismerkedés a műveleti erősítőkkel.
  Műveleti erősítők alkalmazásai.
  Logikai áramkörök vizsgálata.
  Logikai tároló és számláló áramkörök vizsgálata.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika. 1., 2., 3. Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Hevesi I.: Elektromosságtan, Tankönyvkiadó, Bp. 1998
  3. Török M.: Elektronika I, II., JATE Press, Szeged, 1991
  F615E Mag és részecskefizika 1.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Krasznahorkay Attila Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F615E Mag és részecskefizika 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az atom és a mag Thomson és Rutherford féle modellje.
  A mag szerkezete: protonok és neutronok.
  A magfizika mérőeszközei: gáz-ionizációs számlálók, félvezető detektorok és spektrométerek, szilárd test nyomdetektorok, neutron detektorok és spekrométerek.
  Köd és buborékkamrák, streamer kamera, sok szálas proporcionális számlálók.
  Magfizikai gyorsítók: Kaszkád generátorok, Van de Graaff és tandem gyorsítók.
  Ionforrások, nyalábkezelő rendszerek.
  Nagyenergiájú lineáris gyorsítók.
  Orbitális gyorsítók, betetron, ciklotronok, ütközőnyalábos tárológyűrűk.
  Spontán magátalakulások.
  A radioaktív bomlások formái, bomlási sorok.
  Alfa bomlás.
  Geiger-Nuttal szabály.
  A bomlás mechanizmusa, a spektrum finomszerkezete.
  A bétabomlás formái, a bétaspektrum és a neutrinó, az univerzális gyenge kölcsönhatás.
  A mag elektromágneses átmenetei.
  Magreakciók, hatáskeresztmetszet, megmaradási törvények.
  A közbenső mag modell.
  Breit-Wigner formula, a statisztikus modell.
  Direkt reakciók, optikai modell.
  Nehéz ion reakciók.
  Maghasadás, neutronok lassulása és diffúziója, láncreakció, hasadási reaktorok.
  Termonukleáris reakciók, fúziós berendezések.
  Az atommag alapvető tulajdonságai.
  Méret, töltés, tömeg és kötési energia, elektromágneses multipólus momentumok, paritás, izospin.
  Az atommag gerjesztett állapotai, egyrészecskés és kollektív gerjesztések.
  óriás multipólus rezonanciák.
  Magszerkezeti modellek: folyadékcsepp, héj, Fermi gázú kollektív modell.
  Magerők.
  Fenomenológiai közelítés.
  A deuteron.
  Alacsony és nagyenergiás szóráskísérletek eredményei.
  A mezonok szerepe.
  A nukleonok szerkezete, kvarkmodell.

  Ajánlott irodalom
  1. Muhin K.N.: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Bp. 1985
  2. Csikainé Buczkó M: Radioaktivitás és atommagfizika, Nemzeti Tankönykiadó, Bp. 1993
  3. Perkins D.H: Introduction to High Energy Physics, Addison-Wesley, Reading, 1987
  F634E Elektronika 1.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F634E Elektronika 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Lineáris hálózatok.
  Ideális generátorok.
  Norton és Thevenin tétele.
  Kétpólus párok.
  Paraméterek meghatározása.
  Kétpóluspárok összekapcsolásai.
  Bemenő és kimenő impedancia.
  Feszültség és áram átviteli tényezők.
  Fourier és Laplace-transzformáció.
  Impedancia fogalma.
  Az átviteli függvény normál alakja.
  Pólus-zérus analízis.
  A BOde-féle ábrázolás és a fáziseltolódás.
  Első és másodfokú szűrők.
  Az ellenállások, kondenzátorok és induktivitások tulajdonságai.
  A transzformátor.
  Diódák tulajdonságai és típusai: egyenirányító, kapcsoló, kapacitás, Zener, világító és fotodiódák.
  A bipoláris tranzisztor: alaptulajdonságok, elméleti modellek, nagyfrekvenciás és kapcsoló tulajdonságok.
  Határadatok.
  Tranzisztoros alapkapcsolások.
  A JFET és a MOSFET: szerkezet, tulajdonságok.
  FET tranzisztorok egyszerű alkalmazásai.
  A műveleti erősítő.
  Invertáló és nem invertáló alapkapcsolás.
  A műveleti erősítők tulajdonságai.
  Logikai áramkörök: a legfontosabb áramköri családok felépítése és tulajdonságai.

  Ajánlott irodalom
  1. Fodor Gy: Elméleti elektrotechnika I-II., Műszaki K., Bp. 1978
  2. Török M.: Elektronika. 1., 2. JATE Press, Szeged, 1991
  3. Mező Béla, S.Tóth Ferenc, Varsányi János: Rádió és televizió müszaki alapismeretek kézikönyve, Müszaki K, Bp. 1983
  4. Janovics F., Tóth K.: Logikai áramkörök, Műszaki K, Bp.
  F646E A virtuális méréstechnika alkalmazásai
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F646E A virtuális méréstechnika alkalmazásai TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A digitális mérőeszközök felépítése.
  Szenzorok. Fizikai jelek konverziója. Elmozdulás, elfordulás, hőmérséklet, fényintenzitás érzékelése.
  D/A konverzió
  A/D konverzió
  A digitális feldolgozás eszközei. Processzorok, számítógéparchitekturák.
  Mikrovezérlők, DSP-k és alapvető tulajdonságaik.
  Időfüggő jelek mérése, mintavételezéses mérés, mintavételi tétel.
  A virtuális műszerek megvalósítása, fejlesztő eszközei. LabVIEW.
  A LabVIEW környezet használata

  Ajánlott irodalom
  1. N. Hesselmann: Digitális jelfeldolgozás, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1983
  2. Tietze, U és Schenk, Ch: Analóg és digitális áramkörök, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1993
  3. Schnell szerk.:Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1987
  4. Katona Endre: Bevezetés az informatikába, Budapest, Pánem, 2000
  5. Knuth: A számítógépprogramozás muvészete, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1987
  F734E Elektronika 2.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F734E Elektronika 2. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Lineáris erősítők.
  A műveleti erősítők frekvencia, feszültség és teljesítmény határainak kiterjesztése.
  Nem lineáris erősítők, függvénygenerátorok, komparátorok.
  Jelgenerátorok.
  Az erősítők bemenetének és kimenetének védelme.
  A mérő áramkörök felépítésének elvei.
  A "lock in" erősítési technika.
  A rádió és a televízió.
  Digitális áramkörök.
  Logokai azonosságok.
  Kombinációs hálózatok.
  Igazságtáblázat, logikai függvények előállítása normál alakban, a függvény egyszerűsítése, kapukkal való előállítása.
  Alkalmazások: Kódkonverzió, multiplexer, demultiplexer, összeadás, kivonás, gyors átvitel képző, aritmetikai-logikai egység.
  Szekvenciális hálózatok.
  Tárolók: latch, fli-flop.
  Aszinkron és a szinkron számlálók, frekvenciaosztók.
  A/D és D/A konverzió.
  A mikroszámítógépek elektronikájának alapjai: RAM, ROM, EPROM, EEPROM, CPU és a meghajtó áramkörök.
  A 3 sínes rendszer.
  Program, megszakítás.
  A mikrokontroller.

  Ajánlott irodalom
  1. Fodor Gy: Elméleti elektrotechnika I-II., Műszaki K., Bp. 1978
  2. Török M.: Elektronika. 1., 2. JATE Press, Szeged, 1991
  3. Mező Béla, S.Tóth Ferenc, Varsányi János: Rádió és televizió müszaki alapismeretek kézikönyve, Müszaki K, Bp. 1983
  4. Janovics F., Tóth K.: Logikai áramkörök, Műszaki K, Bp.
  F816E Szilárdtestfizika 2.
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Nánai László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F816E Szilárdtestfizika 2. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A Fermi felület meghatározásának módszerei. A fononspektrum meghatározásának módszerei. A felületfizika elemei és vizsgálati módszerei. Nemlineáris jelenségek (optika, bistabilitások). Szupravezetés és szuperfolyékonyság. Plazmafizika alapjai. Mossbauer jelenség. Termoelektromotoros jelenségek. Alacsony dimenziójú rendszerek (Kvantumhatások). Rendszertelen struktúrák. Nanostruktúrák, fullerének. Nagymolekulájú rendszerek, polimerek. Folyadékkristályok és tulajdonságaik. Fraktálok (szerkezetek) a szilárdtestfizikában. Szilárdtest és intenzív lézerfény kölcsönhatás. A fotonika elemei. Kollektív jelenségek és gyakorlati vonatkozásaik.

  Ajánlott irodalom
  1. J.S. Blakemore: Solid State Physics (Cambridge Univ. Press, 1985.)
  2. P.Sz. Kirijev: Félvezetők fizikája (Tankönyvkiadó, Bp., 1974.)
  3. Hevesi I., Török M., Gyémánt I.: Anyagszerkezet I-III. (JATE, Szeged, 1977.)
  4. Dr. Griber János: Szilárdtestfizikai feladatok és számítások (MK, Bp., 1982.)
  5. N.W. Aschroft, N.D. Mermin: Solid State Physics (Holt, Reinhard and Winston, New York, Chicago, San Francisco, 1989.)
  6. Solymar L., Wals D.: Szilárdtestek elektromos tulajdonságai (MK., Bp., 1972.)
  7. Epifanov G.I.: Solid State Physics (Mir, Moscow, 1979.)
  8. Ziman J.M.: Principles of theory of solids (Cambridge Univ. Press, 1972.)
  9. Kittel Ch.: Introduction to solid state physics (John Wiley and Sons, 1978.)
  10. Kreher K.: Szilárdtestfizika (Tankönyvkiadó, Bp., 1973.)
  11. Fogarassy B.: Fejezetek a szilárdtestfizikából (Tankönyvkiadó, Bp., 1973.)
  12. Madelung O.: Introduction to Solid State Theory (Springer V., Berlin, 1978.)
  F836E Félvezető eszközök fizikája
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F836E Félvezető eszközök fizikája TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A szilárd testek fizikájának néhány fogalma: sávelmélet, kiterjedt és lokalizált állapotok, egyensúlyi statisztikák.
  A töltéshordozók transzportja: a) a szabad töltéshordozók mozgása, szórás, Boltzmann-egyenlet, b) töltéstranszport a tiltott sávban.
  Nem egyensúlyi folyamatok: a) generáció és rekombináció, b) a töltéshordozók diffúziója és driftje, c) a mozgékonyság és a diffúzió kapcsolata, Maxwell-féle relaxációs idő.
  A félvezető felületek fizikája: a) elektronemisszió a fémfelületről, b) a fém-félvezető kontaktus c) a Schottky-dióda.
  A p-n átmenet fizikája: a) homoátmenet b) heteroátmenet.
  Szigetelt vezérlő elektródájú, téreffektus tranzisztor elméletének alapjai: a) felületi tértöltés b) a MIS (ill.
  a MOS) szerkezet? a dinamikus RAM, c) az IG-FET működése.
  d) a szigetelő rétegek tulajdonságai, e) töltés transzport szigetelőkben: az EPROM f) a töltés továbbító eszközök: CCD.
  Monopoláris FET szerkezetek: a J-FET és a MES-FET.
  A bipoláris tranzisztor: a) kvalitatív leírás b) egyszerűsített kvantitatív leírás.
  Integrált szilárdtest áramkörök: a) típusai b) az előállítás lépései c) a monolitikus erősítők felépítése.

  Ajánlott irodalom
  1. Moss T. S.: Handbook on Semiconductors, North Holland, 1983
  2. Grove A. S.: Physics and Technology of Semiconductor Devices, Wiley, NY, 1967
  F860E A fizika története
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Molnár Miklós Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F860E A fizika története TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A világ lényegére vonatkozó elképzelések az antik természetfilozófiában.
  Archimédész.
  Az alexandriai iskola.
  A középkor fizikája.
  Kopernikusz, Tycho de Brache, Kepler.
  Stevin és Galilei mechanikája.
  F.
  Bacon, Descartes.
  Newton élete és művei: a mozgástörvények és a gravitáció elmélete.
  A fénytan fejlődése: az antik fénytan, fénytan a XVI.
  és XVII.
  században, Newton és Huygens optikája.
  A fény hullámtermészetére vonatkozó nézetek.
  A hő fenomenológiai elméletének kialakulása.
  A hő mechanikai egyenértéke.
  A termodinamika kialakulása.
  Az energiamegmaradás törvénye (hőerőgépek, perpetuum mobile).
  A kinetikus hőelmélet kialakulása, Maxwell démon, Brown mozgás, Boltzman munkássága.
  A hőmérsékleti sugárzás és a fényelnyelés problémája.
  Az elektromosságra és a mágnességre vonatkozó első felfedezések (erőtörvények, Coulomb mérleg, galvánelektromosság).
  Az elektromos áram törvényei és hatásai.
  Az elektromágneses mező és az elektromosság természetére vonatkozó nézetek.
  A speciális relativitáselmélet kialakulása (Fizeau, Foucault kísérlete, Michelson, Lorentz és Minkowski).
  Az általános relativitáselmélet kialakulása.
  A.
  Einstein élete és munkássága.
  Atommodellek.
  Aza atommag és az elemi részecskék felfedezése.
  A maghasadás története.
  A.
  Nobel élete, a Nobel díj története, a fizika Nobel díjasai, a magyar származású Nobel díjasok.
  A magyarországi fizika fejlődése.
  Jedlik Ányos és munkássága.
  Eötvös Loránd és munkássága.
  A közelmúlt jelentős magyar fizikusai.

  Ajánlott irodalom
  1. Kötelező irodalom
  2. Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, 1978
  3. Gamow G: A fizika története, Gondolat Kiadó, 1965
  4. Bernal J. D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat Kiadó, 1979
  5. Kudrjavcev P. SZ.: A fizika története, Akadémiai Kiadó, 1951
  6. Backe, H.: Kalandozások a fizika birodalmában, Műszaki Könyvkiadó, 1980
  7. Borec, T.: Jó napot Ampére Úr, Móra F. Könyvkiadó, 1980
  8. Koestler, A.: Alvajárók, Európa Kiadó, 1996
  9. Ajánlott irodalom
  10. Gáti L., Molnár M.: A fizika története (szemináriumi segédanyag) kézirat, JATE Kiadó, 1990
  11. Paturi F. R.: A technika krónikája, Officina Nova Kiadó, 1991
  12. M. Zemplén J.: A magyarországi fizika története 1711-ig, Akadémiai Kiadó, 1961
  13. M. Zemplén J.: A magyarországi fizika története a XVIII. Században, Akadémiai Kiadó, 1964
  14. M. Zemplén J.: A háromezeréves fizika, Franklin Kiadó, 1950
  15. Marx Gy.: Beszélgetés marslakókkal, Ook Press, 1992
  16. Laue M.: A fizika története, Gondolat Kiadó, 1960
  17. Buday T., Buday T-né: "A fizika fejedelme", Magvető Kiadó, 1986
  18. Horváth Á.: A megkésett világhír, Móra F. Könyvkiadó, 1980
  19. Vészits F-né: A Nobel-díjasok kislexikona, Gondolat Kiadó, 1989
  20. Gazda I., Sain M.: Fizikatörténeti ABC, Tankönyvkiadó, 1989
  21. Kovács L.: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891-1991), Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1992
  22. Kötelező olvasmányok
  23. Titus Lucretius Carus: A természetről (De rerum natura), Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1997,
  24. I. Könyv 29-34. oldal, II. Könyv 45-76. oldal.
  25. Leonardo Da Vinci: Válogatott írásai, Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Bp., 2002,
  26. 52-67. oldal.
  27. René Descartes: A filozófia alapelvei, Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 84-115. oldal.
  28. Blaise Pascal: Gondolatok, Szukits Könyvkiadó, Szeged, 1996, 5-10. oldal.
  29. Max Planck: Válogatott írásai, Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Budapest, 2003,
  30. 262-285. oldal.
  31. Franklin Benjámin: Számadása életéről, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989, 232-237. oldal.
  32. Isaac Newton: Válogatott írásai, Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Budapest, 2003
  33. 101-106. oldal, 117-123. oldal, 211-221. oldal.
  34. Galileo Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1959, 7-43. oldal.
  35. Galileo Galilei: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986, 23-30. oldal, 190-197. oldal.
  36. Albert Einstein: Hogyan látom a világot?, Gladiátor Kiadó, Budapest, 1994, 121-136. oldal, 141-163. oldal.
  37. Eötvös Loránd: Tudományos és művelődéspolitikai írásaiból, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980, 171-194. oldal.
  38. Neumann János: Válogatott írásai, Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Budapest, 2003,
  39. 72-83. oldal.
  FK01E Általános relativitáselmélet
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Gergely Árpád László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK01E Általános relativitáselmélet TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  FK02E Amorf anyagok fizikája
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Koós Margit Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK02E Amorf anyagok fizikája TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  FK03E Bevezetés a lökéshullámok fizikájába
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Földes István Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK03E Bevezetés a lökéshullámok fizikájába TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  FK04E Lézerfény-anyag kölcsönhatás
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Nánai László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK04E Lézerfény-anyag kölcsönhatás TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  FK05E Természettudományos nevelés
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Papp Györgyné Dr. Papp Katalin
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK05E Természettudományos nevelés TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
  FK06E Zajok és fluktuációk fizikai rendszerekben
  Felelős tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék. Felelős oktató:Gingl Zoltán Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FK06E Zajok és fluktuációk fizikai rendszerekben TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék

  F-OPT F Optika és Kvantumel. Tanszék tárgyai modul

  F101 Mechanika
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Szabó Gábor Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F101E Mechanika TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú, egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgások, körmozgás, harmonikus rezgés.
  Tömegpont dinamikája: Newton-törvények, mozgásegyenlet, gravitációs tér, a bolygók mozgása.
  Munkavégzés, az energia formái, energiamegmaradás.
  Pontrendszerek mechanikája: impulzustétel, impulzusmomentum-tétel, energiatétel.
  Merev testek kinematikája és sztatikája: erőpár, forgatónyomaték, a virtuális munka elve, egyszerű gépek.
  Merev testek dinamikája: forgás rögzített tengely körül, tehetetlenségi nyomaték, fizikai inga, pörgettyű.
  Mozgó vonatkoztatási rendszerek: Galilei-transzformáció, tehetetlenségi erők.
  Speciális relativitáselmélet: Lorentz-transzformáció, relativisztikus impulzus, energia, tömeg.
  Rugalmas testek mechanikája: Hooke-törvény, rugalmas feszültség, energia.
  Hidrosztatika: nyomás, felhajtóerő, felületi feszültség, kapillaritás.
  Egyensúly gázokban, Boyle-Mariotte törvény, barometrikus magasságformula.
  Hidrodinamika: kontinuitási egyenlet, viszkozitás, turbulencia, örvények, közegellenállás.
  Dimenzió analízis.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M. L.: Mai fizika I, II., Műszaki Kiadó, Bp. 1985
  3. Dede M.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, Bp. 1982
  F101G Mechanika TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú, egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgások, körmozgás, harmonikus rezgés.
  Tömegpont dinamikája: Newton-törvények, mozgásegyenlet, gravitációs tér, a bolygók mozgása.
  Munkavégzés, az energia formái, energiamegmaradás.
  Pontrendszerek mechanikája: impulzustétel, impulzusmomentum-tétel, energiatétel.
  Merev testek kinematikája és sztatikája: erőpár, forgatónyomaték, a virtuális munka elve, egyszerű gépek.
  Merev testek dinamikája: forgás rögzített tengely körül, tehetetlenségi nyomaték, fizikai inga, pörgettyű.
  Mozgó vonatkoztatási rendszerek: Galilei-transzformáció, tehetetlenségi erők.
  Speciális relativitáselmélet: Lorentz-transzformáció, relativisztikus impulzus, energia, tömeg.
  Rugalmas testek mechanikája: Hooke-törvény, rugalmas feszültség, energia.
  Hidrosztatika: nyomás, felhajtóerő, felületi feszültség, kapillaritás.
  Egyensúly gázokban, Boyle-Mariotte törvény, barometrikus magasságformula.
  Hidrodinamika: kontinuitási egyenlet, viszkozitás, turbulencia, örvények, közegellenállás.
  Dimenzió analízis.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M. L.: Mai fizika I, II., Műszaki Kiadó, Bp. 1985
  3. Dede M.: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, Bp. 1982
  F202 Hullámtan és optika
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Bor Zsolt Dr.
  Teljesítendő:min. 7 kredit
  F202E Hullámtan és optika TTK Előadás Kötelező 4 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Rezgéstan: harmonikus rezgés, rezgések összeadása, felbontása; csillapodó és kényszerrezgések, csatolt rezgések. A hullám fogalma, a hullámegyenlet. Fázis és csoportsebesség. Mechanikai hullámok visszaverődése, törése, interferenciája, elhajlása. Diszperzió. A hang, a hangkeltés módjai: húrok, pálcák, lemezek, levegőoszlopok rezgései. A hangtér jellemzői, a hang terjedésének tulajdonságai. A hallás, a fül felépítése. A hallással kapcsolatos fogalmak, halláskárosodás. Ultrahang. Fénytani alapfogalmak, a fény terjedési sebességének mérése. A fénytörés és visszaverődés törvényei. Törésmutató. A teljes visszaverődés és alkalmazása prizmákban, fényvezető szálakban. A Fermat-elv és alkalmazása. Az optikai kép fogalma. Optikai leképezés gömbtükrökkel, gömb- és síkfelületen való törés útján. Vékony és vastag lencsék, lencsék főbb leképezési hibái. A szem és a látás, a szem optikai hibáinak korrigálása. Fontosabb optikai eszközök és működésük: fényképezőgépek, vetítők, mikroszkópok, távcsövek. Diszperzió jelensége, diszperzív prizmák. A spektrum fogalma, a prizmás spektroszkóp. A fény, mint hullám. Fázis- és csoportsebesség. A fényinterferencia feltételei. A térbeli és időbeli koherencia fogalma, mérése. A Young-Fresnel-féle interferenciajelenségek, Pohl-, Selényi-, Wiener-féle kísérletek. Két- és soksugaras interferencia planparalel és ék alakú lemezeken. Interferencián alapuló optikai eszközök és vizsgálati módszerek. A fényelhajlás alapjelenségei. A Fresnel- és Fraunhofer-féle elhajlás, a közeli és a távoli zóna fogalma. Fraunhofer-féle elhajlás résen, kör alakú nyíláson. Optikai rácsok. Fényelhajlás és fényszóródás rendezetlen nyílásokon, vagy részecskéken. Az optikai leképezés hullámelméletéről. Az optikai eszközök feloldóképessége. Holográfia. Polarizáció visszaverődésnél és törésnél. Kettőstörés és polarizáció kristályokban. Polarizációs készülékek és vizsgálati módszerek.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika I, III., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Jenkins F. A., White H .E.: Fundamentals of Optics, McGraw-Hill, Auckland, 1976
  3. Möller K.D.: Optics, Cal Univ. Sci., Mill Valley, 1988
  F202G Hullámtan és optika TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Rezgéstan: harmonikus rezgés, rezgések összeadása, felbontása; csillapodó és kényszerrezgések, csatolt rezgések. A hullám fogalma, a hullámegyenlet. Fázis és csoportsebesség. Mechanikai hullámok visszaverődése, törése, interferenciája, elhajlása. Diszperzió. A hang, a hangkeltés módjai: húrok, pálcák, lemezek, levegőoszlopok rezgései. A hangtér jellemzői, a hang terjedésének tulajdonságai. A hallás, a fül felépítése. A hallással kapcsolatos fogalmak, halláskárosodás. Ultrahang. Fénytani alapfogalmak, a fény terjedési sebességének mérése. A fénytörés és visszaverődés törvényei. Törésmutató. A teljes visszaverődés és alkalmazása prizmákban, fényvezető szálakban. A Fermat-elv és alkalmazása. Az optikai kép fogalma. Optikai leképezés gömbtükrökkel, gömb- és síkfelületen való törés útján. Vékony és vastag lencsék, lencsék főbb leképezési hibái. A szem és a látás, a szem optikai hibáinak korrigálása. Fontosabb optikai eszközök és működésük: fényképezőgépek, vetítők, mikroszkópok, távcsövek. Diszperzió jelensége, diszperzív prizmák. A spektrum fogalma, a prizmás spektroszkóp. A fény, mint hullám. Fázis- és csoportsebesség. A fényinterferencia feltételei. A térbeli és időbeli koherencia fogalma, mérése. A Young-Fresnel-féle interferenciajelenségek, Pohl-, Selényi-, Wiener-féle kísérletek. Két- és soksugaras interferencia planparalel és ék alakú lemezeken. Interferencián alapuló optikai eszközök és vizsgálati módszerek. A fényelhajlás alapjelenségei. A Fresnel- és Fraunhofer-féle elhajlás, a közeli és a távoli zóna fogalma. Fraunhofer-féle elhajlás résen, kör alakú nyíláson. Optikai rácsok. Fényelhajlás és fényszóródás rendezetlen nyílásokon, vagy részecskéken. Az optikai leképezés hullámelméletéről. Az optikai eszközök feloldóképessége. Holográfia. Polarizáció visszaverődésnél és törésnél. Kettőstörés és polarizáció kristályokban. Polarizációs készülékek és vizsgálati módszerek.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika I, III., Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Jenkins F. A., White H .E.: Fundamentals of Optics, McGraw-Hill, Auckland, 1976
  3. Möller K.D.: Optics, Cal Univ. Sci., Mill Valley, 1988
  F822E Lézerfizika
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Rácz Béla Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F822E Lézerfizika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A fény abszorpciója emissziója, az erősítés feltételei.
  Sávszélesség vonalalak, telítődés tulajdonságai.
  Matrixoptika, rezonátorok geometriai leirása.
  .
  Rezonátorok hullámelmélete, Gauss nyalábok.
  A lézerek sebességi egyenlet modellje.
  Gázlézerek.
  Festéklézerek.
  .
  Szilárdtest lézerek.
  Ultrarövid lézerimpulzusok generálása és mérése.
  A lézerek ipari alkalmazásai.
  A lézerek orvosi biológiai alkalmazásai.

  Ajánlott irodalom
  1. Siegman A. E.: Lasers, Cal. University Science Books, Mill Valley, 1986
  2. Demtröder W.: Laser spectroscopy. Basic concepts and instrumentation, Springer, Berlin 1996
  3. Verdeyen J. T.: Laser electronics, Englewood Cliffs, NY 1989
  F070G Fizika szeminárium
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 1 kredit
  F070G Fizika szeminárium TTK Szeminárium Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 10. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Kézikönyvek, könyvsorozatok.
  Referáló folyóiratok, Physics Abstract, Cuurent Contents.
  A tudományos teljesítmény mérése, idézettség, Science Citation Index.
  Tudományos dolgozatok írásának szabályai.
  Ábrák, táblázatok készítése.
  Tudományos előadások tartásának technikája.
  Idegennyelvű szakmai előadás tartása a diplomamunka témájából (a hallgatók végzik).

  Ajánlott irodalom
  1. Physics Abstract
  2. Current Contents
  3. Science Citation Index
  F210G Informatika a fizikában
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F210G Informatika a fizikában TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében. Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Mérésvezérlés:
  Mérések vezérlésének általános elvei, a LabView: vezérlési szerkezetek, ciklusok, tömbök. Értékadás, szubrutinok, paraméterek, beépített függvények.
  Számítási feladatok végzése:
  A MathCad felhasználói program, számítási feladatok végzése MathCaddel: vezérlési szerekezetek, ciklusok, tömbök, értékadás, szubrutinok, paraméterek, beépített függvények.
  Mérések kiértékelése:
  Adatok, táblázatok kezelése. Grafikonok, ábrák készítésének szabályai, módja Origin program segítségével.
  Mérések megjelenítése, prezentációja:
  Szövegszerkesztés, dolgozatok, előadások tervezése, készítése.

  Ajánlott irodalom
  F309 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1-2.
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Hopp Béla Dr.
  Teljesítendő:min. 8 kredit
  F309G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1 TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 4 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A laboratóriumi gyakorlat tematikájában, a gyakorlatok elméleti hátterét illetően az ún.
  alapkollégiumok - mechanika, hullámtan, hőtan, elektromosságtan - anyagára épül, illetve feltételezi azok ismeretét.
  A nehézségi gyorsulás mérése reverziós ingával A Young-féle modulus meghatározása megnyúlás méréséből Torzió-modulus meghatározása torziós lengésekből, Tehetetlenségi nyomaték meghatározása torziós ingával Felületi feszültség meghatározása kapilláris emelkedés módszerével Folyadékviszkozitás hőmérsékleti függésének vizsgálata Höppler-féle viszkoziméterrel Hang terjedési sebességének mérése, cp/cv meghatározása keverési eljárással Lencsék és kéttagú lencserendszerek fókusztávolságának mehatározása Bessel- és Abbe-módszerrel Prizma törésmutatójának és diszperziójának meghatározása goniométerrel Hullámhosszmérés optikai ráccsal és prizmás spektroszkóppal Egyenletesen gyorsuló mozgások vizsgálata A torziós inga.
  Csillapodó rezgések és rezonancia-analízis.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika. 1., 2., 3. Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Budó Á.: Szalay L. (Szerk.): Fizikai laboratóriumi gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp. 1974
  F409G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 4 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Ellenállásmérés az Ohm-törvény alapján és Wheatstone-híddal.
  Termoelem elektromotoros erejének meghatározása, a termoelem hitelesítése.
  A galvanométer vizsgálata.
  Félvezetődiódák vizsgálata.
  Tranzisztor karakterisztikáinak felvétele.
  Termoelektromos hűtőelem (Peltier-hőszivattyú) vizsgálata.
  Hullámoptikai kísérletek He-Ne lézerrel. Spektroszkópiai mérések.
  Mikroszkóp. Szilícium fényelemek vizsgálata.
  Hőtágulási együttható mérése Newton-féle gyűrűk segítségével.
  Műszerek méréshatárának kiterjesztése.

  Ajánlott irodalom
  1. Budó Á.: Kísérleti fizika. 1., 2., 3. Tankönyvkiadó, Bp. 1992
  2. Budó Á.: Szalay L. (Szerk.): Fizikai laboratóriumi gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp. 1974
  F331E Akusztika, zaj- és rezgésvédelem
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Bozóki Zoltán Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F331E Akusztika, zaj- és rezgésvédelem TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Bevezetés. Az előadás tematikája. Követelmények ismertetése. Vizsgáztatás módja.
  Definíciók, alapfogalmak. Egydimenziós rezgések. Hullámterjedés. Hang. Effektív érték.
  Akusztikus szintek. Definíciók. Súlyozott hangszintek. Szintek kombinálása.
  Hangterjedés szabad térben. Divergencia okozta gyengülés. Levegő okozta hangelnyelődés. Földfelület hatása a hang terjedésére. Meteorológiai effektusok.
  Hallás. Az emberi fül felépítése. Zaj hatása az egyénre és a közösségre. Beszédérthetőség. Halláskárosodás.
  Akusztikus mérőműszerek és zajanalízis. Mérőműszerek felépítése. Mikrofonok típusai. Spektrális analízis. Gyors Fourier-transzformáció.
  Akusztikus mérési eljárások. Hangszint mérés. Zajkitettség. Zajdózis. Hangteljesítmény és hangintenzitás mérés. Időátlagolásos mérések.
  Rezgés. Rezgésmérés. Érzékelők, mérőműszerek. Rezgéscsökkentés. Gépek és berendezések rezgései.
  Teremakusztika. Hangterjedés zárt térben. Visszhang. Zajmérés zárt térben.
  Hangelnyelés, zajcsökkentés. Hangelnyelő anyagok, hangszigetelés. Falak hanggátlása. Épületszerkezeti zajok.
  Berendezések által keltett zaj és rezgés. Gépek és berendezések zaja. Közlekedési zajok.
  Számolási példák.

  Ajánlott irodalom
  1. Angster Judit - Arató Éva: Akusztikai példatár
  2. Környezettechnika (Szerkesztette Barótfi István) 6. fejezet.
  F518E Rendszerelmélet
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F518E Rendszerelmélet TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A rendszerelmélet tárgya. Szegmens, szegmentálásra nézve zártság, absztrakt objektum, időfüggetlenség, linearitás, tartalmazás, ekvivalencia, megkülönböztethetetlenség, rendszer. Nyaláb, konzisztencia feltételek, aggregát, állapot. Bemenet-kimenet-állapotreláció, állapotegyenlet. A rendszer ellátása állapotstruktúrával: válaszszeparálás, állapotszeparálás.
  Invariáns lineáris rendszerek. Standard (kanonikus) reprezentáció. Mátrixok exponenciálisának kiszámítása. Az állapot spektrális felbontása. Rendszer reprezentációk, vezérelhetőség, megfigyelhetőség, ekvivalencia, hasonlóság. Fourier-sor és a Fourier-transzformáció, Laplace-transzformáció. Átviteli függvény, súlyfüg-gvény, zérus-pólus diagram.. Speciális gerjesztések. Bode-diagram, Nyquist-diagram, inverz polár diagram, Nichols-diagram.
  Időfüggő lineáris rendszerek. A homogén egyenlet megoldása (alaprendszer, alapmátrix, Cauchy-féle mátrix). Wronski-determináns, Liouville-tétel. Az inhomogén egyenlet megoldása, konstans variáció. Funkcionálisan felcserélhetőség. Matrizáns, perturbációs módszer.
  Nemlineáris rendszerek, nemlinearitások hatása. Linearizálás idő- és frekvenciatartományban. Munkaponti linearizálás. Leírófüggvény. Anharmonikus rezgések.
  Lineáris rendszerek stabilitása. Routh-Hurwitz-féle kritérium. Stabilitás első közelítésben. Ljapunov direkt módszere autonóm és nemautonóm rendszerek esetén. Teljes stabilitás.
  Szabályozáselmélet alapjai.

  Ajánlott irodalom
  1. Zadeh L. A., Polak E.: Rendszerelmélet, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1972
  2. Zadeh L.A., Desoer C.A.: Linear System Theory: the State Space Approach, R. E. Krieger Pub. Co., Huntington, 1979
  3. R. E. Kalman, P. L. Falb and M. A. Arbib: Topics in Mathematical System Theory, McGraw-Hill, 1969
  4. Csáki F.: Korszerű szabályozáselmélet, Akadémiai Kiadó, Bp. 1970
  5. Fodor György: Lineáris rendszerek analízise, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1967
  F612 Spektroszkópia 1.
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Szabó Gábor Dr.
  Teljesítendő:min. 5 kredit
  F612E Spektroszkópia 1. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A spektroszkópia tárgya és feladata.
  Optikai spektroszkópia: spektrográfok általános felépítése és értékmérői, bontóelemek, néhány fontosabb spektrográf, különleges spektrográfok (IR, UV, Raman).
  Interferométerek: amplitudó osztáson alapuló interferométerek (Michelson, Mach-Zehnder, Talbot), Fourier spektroszkópia, soksugaras interfero-méterek (Fabry-Perot, Gires-Turnois, Fizeau ék).
  Szűrők: optikai bevonatok, interferenciás szűrők, Lyot szűrők.
  Polarizátorok: lemez polarizátorok, Nicol, Wollaston, Glan prizmák.
  Fényforrások: ívlámpák, nagynyomású és üreges katódú lámpák, "Wall ablative" lámpák.
  A detektálás módszerei: fotografikus, termális, fotoelektromos detektorok.
  Különleges spektroszkópiai eljárások: lumineszencia, szuperszónikus jet, Doppler mentes (telítési), fotoakusztikus, optogalvanikus, kvantum lebegési spektroszkópiák, időben bontott spektroszkópia.
  ESR és NMR spektroszkópia.
  NMR spektrométer felépítése és főbb részei.
  Az ESR kísérleti technikéja.
  Mössbeuer spektroszkópia.
  Fotoelektron spektroszkópia.

  Ajánlott irodalom
  1. Demtröder W.: Laser spectroscopy. Basic concepts and instrumentation, Springer, Berlin, 1996
  2. Knowles P. F., Marsh D., Rattle H. W. E.: Magnetic resonance of biomolecules, Wiley, NY 1976
  F612G Spektroszkópia 1. TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A spektroszkópia tárgya és feladata.
  Optikai spektroszkópia: spektrográfok általános felépítése és értékmérői, bontóelemek, néhány fontosabb spektrográf, különleges spektrográfok (IR, UV, Raman).
  Interferométerek: amplitudó osztáson alapuló interferométerek (Michelson, Mach-Zehnder, Talbot), Fourier spektroszkópia, soksugaras interfero-méterek (Fabry-Perot, Gires-Turnois, Fizeau ék).
  Szűrők: optikai bevonatok, interferenciás szűrők, Lyot szűrők.
  Polarizátorok: lemez polarizátorok, Nicol, Wollaston, Glan prizmák.
  Fényforrások: ívlámpák, nagynyomású és üreges katódú lámpák, "Wall ablative" lámpák.
  A detektálás módszerei: fotografikus, termális, fotoelektromos detektorok.
  Különleges spektroszkópiai eljárások: lumineszencia, szuperszónikus jet, Doppler mentes (telítési), fotoakusztikus, optogalvanikus, kvantum lebegési spektroszkópiák, időben bontott spektroszkópia.
  ESR és NMR spektroszkópia.
  NMR spektrométer felépítése és főbb részei.
  Az ESR kísérleti technikéja.
  Mössbeuer spektroszkópia.
  Fotoelektron spektroszkópia.

  Ajánlott irodalom
  1. Demtröder W.: Laser spectroscopy. Basic concepts and instrumentation, Springer, Berlin, 1996
  2. Knowles P. F., Marsh D., Rattle H. W. E.: Magnetic resonance of biomolecules, Wiley, NY 1976
  F618E Digitális hálózatok
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  F618E Digitális hálózatok TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 6. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Véges állapotú rendszerek. Digitális hálózatok.
  Kombinációs hálózatok: kanonikus logikai függvények, minimalizáció és Karnaugh táblák. Tetszőleges igazságtábla megvalósítása, kódátalakítók, adatválasztó egységek, összeadók, kombinációs hálózat megvalósítása memória és PLA elemekkel.
  Sorrendi hálózatok: jellemzés, aszinkron és szinkron hálózatok. Flip-flopok típusai. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok tervezési lépései. Tervezés ütemdiagramból. Alapvető sorrendi hálózatok: regiszterek, számlálók, félvezető memória elemek, szekvenciális PAL áramkörök.
  A vezérlőegység: jellemzés folyamatábrával. Szinkron fázisregiszteres vezérlőegység tervezése. A processzor. Mikroszámítógépek és mikrokontrollerek működésének alapjai: felépítés, regiszterek, input/output. Utasításkészlet és címzési módok. Példák.

  Ajánlott irodalom
  1. Horowitz P., Hill W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
  2. Traub H.: Logic Design and Microprocessors, McGraw-Hill, NY, 1981
  3. Wiatrowski C.A., House C.H.: Logic Circuits and Microcomputer Systems, McGraw-Hill, Auckland, 1980
  4. Arató P.: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó, Bp, 1983
  5. Bánhidi L. ... : Automatika mérnököknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1991
  F619G Optikai rendszerek számítógépes modellezése
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Erdélyi Miklós Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  Régi neve: Tervezőprogramok használata
  F619G Optikai rendszerek számítógépes modellezése TTK Gyakorlat 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Paraxiális közelítés, geometriai sugárkövetés. Kardinális pontok, paraxiális konstansok. Paraxiális sugárkövető egyenletek, YNU, YUI sugárkövetés. Mátrixoptika. Lagrange törvény. Maxwell egyenletek, hullámegyenlet. A hullámegyenlet egyszerű megoldásai (síkhullámok, gömbhullámok, hengerhullámok)
  A hullámegyenlet hengerkoordinátákban, a Bessel függvények. A paraxiális hullámegyenlet. Gauss nyalábok. A fény polarizációja (Fresnel egyenletek, Jones kalkulus). Az anyagi diszperzió, kromatikus hiba. A radiometria alapmennyiségei. A lambert sugárzó. Centrált optikai rendszerek szimmetriatulajdonságai, sugarak megadása. Sugármetszet görbék. Seidel polinomok. A szférikus aberráció. Kóma és asztigmatizmus.

  Ajánlott irodalom
  1. OSLO Manual
  2. Budó, Mátrai: Kísérleti Fizika III.
  3. W. J. Smith: Modern Optical Engineering
  F709 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 5-6.
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Klebniczki József Dr.
  Teljesítendő:min. 12 kredit
  F709G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 5. TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 7 óra / 7kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Digitális elektronika: logikai alapáramkörök alkalmazásai, számlálók, multiplexerek, tárolók, AD/DA átalakítók, minta-vételezés, lineáris rendszerek jellemzőinek meghatározása.
  Analóg áramkörök tervezése és vizsgálata: multivibrátorok, aktív szűrők, amplitúdó- és fáziskarakterisztikák.
  Optikai mérések: törésmutató, Michelson- és Fabry-Perot-interferométer, Zeemann-effektus.
  Röntgendiffrakció kristályokon, röntgenfluoreszcencia.
  Fontosabb fizikai állandó meghatározása: Planck-állandó, elektron fajlagos töltése.

  Ajánlott irodalom
  1. Lang J.: Fizikai laboratóriumi gyakorlatok, JATE Press, Szeged, 1972
  F809G Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 6. TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 5 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 8. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Digitális elektronika: gyors Fourier-transzformáció, léptetőmotor vezérlése számítógéppel.
  Analóg áramkörök tervezése és vizsgálata: műveleti erősítők alkalmazásai, elektromos zaj.
  Optikai mérések: Fresnel diffrakció.
  Csillagászati mérési módszerek: spektrofotometriai eljárások, képkiértékelő módszerek.
  Fontosabb fizikai állandó meghatározása: elektron töltése Millikan kísérlettel, gravitációs állandó Chavendish-ingával.

  Ajánlott irodalom
  1. Lang J.: Fizikai laboratóriumi gyakorlatok, JATE Press, Szeged, 1972
  F712E Spektroszkópia 2.
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F712E Spektroszkópia 2. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 7. félévében. Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Az elektromágneses tér és az atom közötti kölcsönhatás leírásának áttekintése (a dipólussugárzás, a komplex dielektromos állandó, az abszorpciós és emissziós hatás-keresztmetszet, az Einstein-féle átmeneti valószínűségek).
  Atomspektroszkópia: a H-atom és a H-szerű ionok spektruma, az alkálifémek spektrumának doublett szerkezete.
  Az atomok vektormodellje, a normális és anomális Zeemann-effektus értemezése, a Stark-effektus.
  A két külső elektronnal rendelkező atomok spektrumának triplett szerkezete, a sokelektronos atomok spektumának általános törvényei, vektorcsatolások.
  A színképvonalak kiszélesedésének okai, a röntgenspektrumok.
  A kétatomos molekulák spektrumainak értelmezése: az infravörös rotációs spektrumok, a vibrációs spektrum, az elektronszínképek, a Frank-Condon elv, Fortrat diagramok, a Raman szórás.
  Nemlineáris optikai jelenségek: a hiper Rayleigh- és hiper Raman-szórás, a kényszerített Raman-szórás, fázisillesztés, a koherens anti-stokesi Raman-szórás, a frekvencia-kétszerezés, összeg- és különbségfrekvencia generálás.

  Ajánlott irodalom
  1. Heckmann P. H., Traebert E.: Introduction to the spectroscopy of atoms, North-Holland, Amsterdam, 1989
  2. Atkins P. W.: Physical Chemistry, Oxford Univ Press, Oxford, 1991
  3. Hollas J. M.: Modern Spectroscopy, Wiley, Chichester, 1992
  4. Sutherland R. L. Handbook of nonlinear optics, Dekker, NY 1996,
  5. Demtröder W.: Laser spectroscopy, Springer, Berlin, 1996
  F844E Optoelektronika
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  F844E Optoelektronika TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  FO07E Lézerek alkalmazásai
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Rácz Béla Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FO07E Lézerek alkalmazásai TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  FO14E Mikroszkópia
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Tóth Zsolt Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FO14E Mikroszkópia TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  FO22E Bevezetés a telekommunikációba
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FO22E Bevezetés a telekommunikációba TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Telekommunikáció jelentése, felosztása, szerepe
  Történeti áttekintés
  Jelek idő- és frekvenciatartománybeli jellemzése
  Analóg jelek mintavételezése
  Hangtani alapok
  Képátvitel alapjai
  Átviteli közegek
  Analóg és digitális modulációs eljárások
  Csatorna megosztása
  Nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok
  Mobil távközlés

  Ajánlott irodalom
  1. Géher K. szerk.: Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 2000.
  2. N. Hesselmann: Digitális jelfeldolgozás, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1985
  3. A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem Könyvkiadó, Bp. 1999
  FO26E Fejezetek a fizikai anyagtudományból
  Felelős tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék. Felelős oktató:Szörényi Tamás Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FO26E Fejezetek a fizikai anyagtudományból TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Kurzushirdető tanszék: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

  G-ÁSV G Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék modul

  G1041 Kristálytan
  Felelős tanszék: Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék. Felelős oktató:Pápay László Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  G1041G Kristálytan TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Kurzushirdető tanszék: Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

  INF Informatikai tárgyak modul

  I581 Numerikus matematika
  Felelős tanszék: Informatikai Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 5 kredit
  I581e Numerikus matematika TTK Előadás Kötelező 2 óra / 5kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Informatikai Tanszékcsoport
  I581g Numerikus matematika TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 0kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Aláírással (teljesítette)
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Informatikai Tanszékcsoport

  INFA Informatikai alapképzés modul

  INFA10 Bevezetés az informatikába
  Felelős tanszék: Informatikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Katona Endre Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Leírás - Annotation
  Fölvehető az 1-4. félévben.
  INFA10E Bevezetés az informatikába TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtőla(z) 2. félévigMeghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Informatikai Tanszékcsoport
  INFA10G Bevezetés az informatikába TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 0kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Aláírással (teljesítette)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében. Különösen javasolt a(z) 1. félévtőla(z) 2. félévigMeghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Informatikai Tanszékcsoport

  K-KTCS Kémia TCS szolgáltatott tárgyai modul

  K801 Kémia alapjai
  Felelős tanszék: Fizikai Kémiai Tanszék. Felelős oktató:Tóth Ágota Dr.
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  Leírás - Annotation
  biológus, biológus laboratóriumi operátor, alkalmazott növénybiológus, környezettudományi, biológia-, fizika-, földrajz-környezettan tanár, fizikus, biofizikus, alkalmazott fizikus
  K801 Kémia alapjai TTK Előadás Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fizikai Kémiai Tanszék
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Rendszerek állapot szerinti leírása. Gáz, folyadék, szilárd állapot főbb jellemzői és törvényszerűségei. Ideális gáztörvény, van der Waals egyenlet. Felületi feszültség, tenzió, viszkozitás. Fázisátalakulások.
  Rendszerek kémiai összetétel szerinti leírása. Elem, vegyület, keverék, elegy. Oldatok és mennyiségi leírásuk. Híg oldatok és kolligatív tulajdonságok. Sztöchiometria és sztöchiometriai számítások. Kémiai egyenletek felírása, kiegészítése.
  Termodinamika alapjai, termokémia. Alapfogalmak: Munka, energia, hő. Exoterm, endoterm folyamatok. Állapotfüggvények, termodinamika I. főtétele. Hőkapacitás. Reakcióentalpia, képződési entalpia, Hess-tétele. Entrópia fogalma, termodinamika II. főtétele. Kalorimetria.
  Egyensúlyok. Reakcióhányados, tömeghatás törvénye. Egyensúlyi állandó hőmérséklet és nyomás függése. LeChatelier-Braun elv. Sav-bázis egyensúlyok. Elektrolitok, disszociáció, disszociációfok. Ostwald-féle hígítási törvény, vízionszorzat. Sav-bázis elméletek: Arrhenius, Bronsted, Lewis-féle elméletek. pH fogalma és számítása. Heterogén egyensúlyok, oldhatósági szorzat.
  Reakciókinetika alapjai. Reakciósebesség, tapasztalati sebességi egyenlet. Egyszerű reakciók formálkinetikai jellemzése: rend és molekularitás. Elsőrendű reakciók sebességi egyenletei. Arrhenius egyenlet. Katalízis.
  Elektrokémia. Vezetés, fajlagos vezetés, moláris fajlagos vezetés. Első- és másodfajú vezetők. Elektrokémiai cella. Anód, katód. Cellapotenciál, elektródpotenciál. SHE. Nernst-egyenlet. Galvánelem, akkumulátor, elektrolízis, Faraday törvényei.
  Atomok felépítése. Az atomok összetettségének bizonyítékai: fényelektromos jelenség, természetes radioaktivitás, vonalas atomi színkép. Atommodellek: Bohr, Sommerfeld, hullámmechanikai. Kvantumszámok. Aufbau/kiépülési elv. Pauli-féle kizárási elv. Hund szabály. Periódusos rendszer, periodicitás.
  Kémiai kötések és elméleteik. Elsődleges és másodlagos kötések. Ionos kötés. Kovalens kötés: delokalizáció, datív kötés, oktett expanzió. Fémes kötés. Elektronegativitás, Pauling-féle skála. Molekulaszerkezet, vegyértékkötés elmélet, molekulapálya elmélet.

  Ajánlott irodalom
  1. Szűcs Árpád: Általános kémia, JATEPress, 1998
  2. Csányi László, Rauscher Ádám: Általános kémia, JATEPress, 1997
  K803 Általános kémia laboratórium fizikusoknak
  Felelős tanszék: Kémiai Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  K803 Általános kémia laboratórium fizikusoknak TTK Laboratóriumi gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fizikai Kémiai Tanszék
  Leírás - Annotation
  fizikus

  Tematika:
  A gyakorlat célja a kémiai laboratóriumi munkában alkalmazott alapvető fogások elsajátítása, a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése. Kísérleti adatok megadásánál szükséges statisztikai számítások.
  Oldatok készítése és töménységük ellenőrzése sűrűségméréssel.
  Keverékek szétválasztása oldással és szűréssel.
  Oxálsav-oldat pontos koncentrációjának meghatározása titrálással.
  Gyakorlatok a kémiai egyensúly területéről: Vaskomplexek egyensúlya. Sóoldatok kémhatása. Pufferoldatok.
  Gyakorlatok a reakciókinetika területéről: Nátrium-tioszulfát reakciója kénsavval, a reakció hőmérsékletfüggése.
  Gyakorlatok az elektrokémia területéről: Póluspapír készítése. Daniell-elem összeállítása. Elektrokémiai alapon értelmezhető reakciók.
  Javasolt irodalom:
  Berkesi O., Dreveni I., Kutsán Gy., Rauscher A.: Általános kémiai gyakorlatok, JATEPress, 1999.

  Mm Matematikus szak, kötelező tárgyak, 1. lépcső modul

  Mm3501 A valószínűség elemei
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Csörgő Sándor Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  Mm3501e A valószínűség elemei TTK Előadás Kötelező 2 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Diszkrét valószínűségi modellek bevezetése a valószínűségszámítás klasszikus problémáin keresztül: igazságos osztozkodás, az első siker, a játékos csődje, a születésnapok összeesése és a "craps" hazárdjáték; binomiális, hipergeometrikus, geometriai és negatív binomiális eloszlások. A valószínűség matematikai fogalma és tulajdonságai. A szita formula és általánosításai.
  Diszkrét véletlen változók és eloszlásaik.
  Véletlen permutációk: a véletlen párosítás problémája és a Poisson eloszlás, valamint ciklushosszak Ewens genetikai eloszlása mellett.
  Leíró statisztika és statisztikai mérőszámok.
  Feltételes valószínűség, függetlenség, a teljes valószínűség tétele, Bayes tétele.
  Várható érték és a kapcsolatos numerikus jellemzők, Csebisev-egyenlőtlenség. A nagy számok törvénye. Generátorfüggvények. A Bienaymé-Galton-Watson elágazó folyamat: momentumok, kihalási tétel, konvergencia véges szórás mellett.
  Egyenletes eloszlás és geometriai valószínűség, Bertrand és Buffon problémái. Folytonos véletlen változók. Exponenciális eloszlás és memórianélküliség. Galton deszkája, a binomiális és a normális eloszlás intuitív kapcsolata.
  Véletlen számok generálása, a Monte Carlo módszer, szimuláció.

  Ajánlott irodalom
  1. Nemetz T.-Wintsche G., Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek, Polygon, Szeged, 1999.
  2. Feller W., Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba, Műszaki Kiadó, Budapest, 1978.
  Mm3501g A valószínűség elemei gy. TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 0kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Aláírással (teljesítette)
  Javasolt felvétele: a képzés 5. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Diszkrét valószínűségi modellek bevezetése a valószínűségszámítás klasszikus problémáin keresztül: igazságos osztozkodás, az első siker, a játékos csődje, a születésnapok összeesése és a "craps" hazárdjáték; binomiális, hipergeometrikus, geometriai és negatív binomiális eloszlások. A valószínűség matematikai fogalma és tulajdonságai. A szita formula és általánosításai.
  Diszkrét véletlen változók és eloszlásaik.
  Véletlen permutációk: a véletlen párosítás problémája és a Poisson eloszlás, valamint ciklushosszak Ewens genetikai eloszlása mellett.
  Leíró statisztika és statisztikai mérőszámok.
  Feltételes valószínűség, függetlenség, a teljes valószínűség tétele, Bayes tétele.
  Várható érték és a kapcsolatos numerikus jellemzők, Csebisev-egyenlőtlenség. A nagy számok törvénye. Generátorfüggvények. A Bienaymé-Galton-Watson elágazó folyamat: momentumok, kihalási tétel, konvergencia véges szórás mellett.
  Egyenletes eloszlás és geometriai valószínűség, Bertrand és Buffon problémái. Folytonos véletlen változók. Exponenciális eloszlás és memórianélküliség. Galton deszkája, a binomiális és a normális eloszlás intuitív kapcsolata.
  Véletlen számok generálása, a Monte Carlo módszer, szimuláció.

  Ajánlott irodalom
  1. Nemetz T.-Wintsche G., Valószínűségszámítás és statisztika mindenkinek, Polygon, Szeged, 1999.
  2. Feller W., Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba, Műszaki Kiadó, Budapest, 1978.

  Mx Matematika, exportált tárgyak (melyeket a Matematika Tanszék oktat más tanszékek számára) modul

  Mx235 Algebra és geometria I.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Kérchy László Dr.
  Teljesítendő:min. 5 kredit
  Mx235E Algebra és geometria I. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A valós és a komplex számtest. A vektortér fogalma, lineáris függetlenség, bázis. Altérháló, direkt összeg, faktortér. Lineáris funkcionálok, duális tér. Lineáris transzformációk, rang és nullitás, az adjungált operátor. Vektorterek tenzori szorzata. Permutációk transzpoziciókra való bontása. Vektorterek külső szorzata. Operátor külső hatványa, determináns. Operátor algebrai adjungáltja. Lineáris transzformáció mátrixa. Műveletek mátrixokkal, mátrix determinánsa. A kifejtési tétel, mátrix invertálhatósága. A mátrixok rangszámtétele. Lineáris egyenletrendszerek.

  Ajánlott irodalom
  1. Kérchy László: Bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe, Polygon, Szeged, 1997. (A tematika az I., III., IV. és V. fejezetek anyagát tartalmazza.)
  Mx235G Algebra és geometria I. gy. TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx237 Algebra és geometria II.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Kérchy László Dr.
  Teljesítendő:min. 6 kredit
  Mx237E Algebra és geometria II. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 4kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Test feletti polinomgyűrűk. Főideálgyűrűk, euklideszi gyűrűk. Prímszámok, valós és komplex irreducibilis polinomok. Integritástartomány testté való bővítése. Törtpolinom elemi törtekre való bontása. Operátor globális és lokális minimálpolinomjai. Ciklikus operátorok direkt összegére való Jordan-féle felbontása. Operátor multiplicitása. Polinommátrix normál alakra hozása, a Jordan felbontás egyértelműsége. Sajátérték, sajátvektor, gyökvektor. Belső szozatterek, normált terek. Normális operátorok spektrális felbontása unitér terekben és euklideszi terekben. Pozitív operátorok jellemzése, definit mátrixok. Euklideszi ponttér, a koordinátarendszer transzformálása. Másodrendű hiperfelületek, főtengely-transzformáció, osztályozás.

  Ajánlott irodalom
  1. Kérchy László, Bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe, Polygon, Szeged, 1997. (A tematika a II., VI., VII. és VIII. fejezetek anyagát tartalmazza.)
  Mx237G Algebra és geometria II. TTK Gyakorlat Kötelező 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx239E Kalkulus-f I.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Makay Géza Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Mx239E Kalkulus-f I. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Függvények és grafikonok: út-idő, sebesség-idő. Elemi függvények és inverzeik, $e^x$, $\ln x$, hiperbolikus függvények.
  Határérték, folytonosság: Határérték fogalma, példák. Függvény határértéke és folytonossága.
  Differenciálás: Mozgás, út, sebesség, gyorsulás. Differenciálhányados fogalma, differenciálási szabályok, magasabbrendű deriváltak. Szélsőérték feladatok megoldása és a függvény görbéjének vizsgálata.
  Integrál mint a differenciálás inverze: Elemi függvények integrálja, integrálási szabályok és módszerek. Az út meghatározása a sebességből és a görbe alatti terület. Integráltípusú összegek, a határozott integrál fogalma. Newton-Leibniz szabály. Integrálszámítás alkalmazásai. Improprius integrálok.

  Ajánlott irodalom
  1. Kovács József - Takács Gábor - Takács Miklós: Analízis (Matematika a műszaki főiskolák számára; Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
  Mx239G Kalkulus-fs I. gy.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Makay Géza Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Mx239G Kalkulus-fs I. gy. TTK Gyakorlat Kötelező 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 1. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx241E Kalkulus-f II.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Makay Géza Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Mx241E Kalkulus-f II. TTK Előadás Kötelező 2 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Differenciálegyenletek: Szeparálható és szeparálhatóra visszavezethető típusú egyenletek. Elsőrendű inhomogén differenciálegyenletek, Bernoulli-típusú differenciálegyenletek. Hiányos másodrendű homogén és inhomogén differenciálegyenletek, Euler-típusú differenciálegyenletek.
  Sorozatok, sorok: Határérték fogalma, nevezetes határértékek. Konvergenciakritériumok. Taylor-formula, Taylor-sor, Lagrange-féle maradéktag, Lagrange-féle középérték tétel, Rolle-féle középérték tétel. Konvergencia sugár. Nevezetes hatványsorok. Binomiális sorfejtések.
  Többváltozós függvények: Ábrázolás, határérték, folytonosság.
  Parciális derivált fogalma. Totális differenciálhányados, iránymenti derivált, gradiens.

  Ajánlott irodalom
  1. Kovács József - Takács Gábor - Takács Miklós: Analízis (Matematika a műszaki főiskolák számára; Tankönyvkiadó, Bp., 1986.)
  Mx241G Kalkulus-fs II. gy.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Makay Géza Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Mx241G Kalkulus-fs II. gy. TTK Gyakorlat Kötelező 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 2. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx243 Analízis I.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Stachó László Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  Mx243E Analízis I. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Topológiai alapfogalmak metrikus terek, Banach fixponttétel, véges dimenziós topológikus vektorterek, Borel tétele. Többváltozós differenciálás, Schwarz tétele, többváltzós Taylor formula, implicit függvény tétel. Feltétel nélküli- és feltételes szélsőérték. Differenciálható sokaságok. Mértékelméleti alapfogalmak, Lebesgue-Stieltjes mértékek, Fubini tétel. Hausdorff mértékek, felszín formula, többváltozós helyettesítés. Előjeles mértékek. Differenciál formák, Stokes tétel.

  Ajánlott irodalom
  1. Stachó László: A többváltozós analízis alapjai (JATE Press)
  Mx243G Analízis I. gy. TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx245 Analízis II.
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Stachó László Dr.
  Teljesítendő:min. 4 kredit
  Mx245E Analízis II. TTK Előadás Kötelező 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  Komplex differenciálhatóság, Cauchy-Riemann differenciálegyenlet. Elemi függvények komplex kiterjesztettjei. Vonalintegrál, Cauchy integráltétel, Morera tétele. Holomorf függvény Taylor- és Laurent sorai. Izolált szinguláris helyek osztályozása, racionális függvény parciális törtekre való felbontása, reziduum tétel, speciális végtelen integrálok. Maximum elv, Liouville tétele, az algebra alaptétele. Meromorf függvények, Mittag-Leffler tétel, Weierstrass szorzatsor-tétele, a $\ctg$-függvény pólussora, a $\sin$ szorzatsora, $\Gamma$ és $B$ függvény.

  Ajánlott irodalom
  1. Stachó László: A többváltozós analízis alapjai (JATE Press),
  2. Szőkefalvi-Nagy Béla: Komplex függvénytan (Tankönyvkiadó).
  Mx245G Analízis II. gy. TTK Gyakorlat Kötelező 1 óra / 1kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
  Javasolt felvétele: a képzés 4. félévében.Meghirdetése: a tavaszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Mx249 Közönséges differenciálegyenletek fizikusoknak
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport. Felelős oktató:Terjéki József Dr.
  Teljesítendő:min. 3 kredit
  Mx249E Közönséges differenciálegyenletek fizikusoknak TTK Előadás Kötelező 3 óra / 3kredit
  A tárgyelem nem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Javasolt felvétele: a képzés 3. félévében.Meghirdetése: az őszi félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Tematika
  A kezdetiérték-probléma megoldásának létezése, egyértelműsége, folytathatósága. Lineáris homogén és inhomogén rendszerek (alaprendszer, konstansvariáció). Integrálható típusú egyenletek. Elsőrendű lineáris és kvázilineáris parciális differenciálegyenletek. Első integrálok. Megoldások stabilitása és aszimptotikus stabilitása, Ljapunov tételei. A matematikai inga egyensúlyi helyzetei, azok stabilitása. Lineáris és nem-lineáris rezgések, kis rezgések. Mechanikai egyensúly stabilitása, Lagrange-Dirichlet-tétel. Fourier módszere másodrendű parciális differenciálegyenletek megoldásainak előállítására. A rezgő húr, a hővezetés problémája. Potenciálelmélet.

  TTKSZV TTK SZabadon választott modul

  FSZV00 Fizika SZV
  Felelős tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  FSZV00 Fizika SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Fizikus Tanszékcsoport
  Leírás - Annotation
  Az egyszakosoknak további 18 órányi kurzus a Fizikus Tanszékcsoport által meghirdetett kurzusokból szabadon választható.
  BSZV00 Biológia SZV
  Felelős tanszék: Biológus Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  BSZV00 Biológia SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Biológus Tanszékcsoport
  GSZV00 Földrajz SZV
  Felelős tanszék: Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  GSZV00 Földrajz SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
  ISZV00 Informatika SZV
  Felelős tanszék: Informatikai Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  ISZV00 Informatika SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Informatikai Tanszékcsoport
  KSZV00 Kémia SZV
  Felelős tanszék: Kémiai Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  KSZV00 Kémia SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Kémiai Tanszékcsoport
  MSZV00 Matematika SZV
  Felelős tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  MSZV00 Matematika SZV TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: Matematikai Tanszékcsoport
  UNIV200 Szabadon választott
  Felelős tanszék: TTK Természettudományi Kar
  Teljesítendő:min. 2 kredit
  UNIV200 Szabadon választott TTK Előadás 2 óra / 2kredit
  A tárgyelem ismételhető. Teljesítés módja: Kollokvium
  Meghirdetése: mindkét félévben.
  Kurzushirdető tanszék: TTK Természettudományi Kar