Kalkulus I. informatikusoknak - 2016 ősz

A 2. gyakorlattól kezdve 11 dolgozat lesz az óra elején az előző heti anyagból. (Utolsó két hétben integrálás gyakorlására marad több idő.)

A gyakorlati jegy a legjobb 9 dolgozatból kerül kiszámításra:

 • 0 - 12 pont elégtelen
 • 13 - 16 pont elégséges
 • 17 - 19 pont közepes
 • 20 - 22 pont jó
 • 23 - 27 pont jeles

Ezen kívül lehetőség van megajánlott jegyet kapni az előadásra is. Ehhez mind a 11 dolgozat számít:

 • 21 - 26 pont elégséges
 • 27 - 30 pont közepes
 • 31 - 33 pont jó
 • Szabó Tamás: Kalkulus I.
 • Szabó Tamás: Kalkulus I. példatár informatikusoknak

Gyakorlati anyagok

Gyakorlat anyaga:

 • Függvények ábrázolása (logaritmus, exponenciális függvény)
 • Előjelvizsgálat
 • Elemi törtekre bontás
1. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Határérték megadása definíció alapján
 • Határérték megadása formálisan
2. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Határérték megadása formálisan ("∞/∞" és "0/0" típus)
3. gyakorlati anyag
 • Példatári feladatok: 2.2.21 - 2.2.24; 2.2.25 - 2.2.28; 2.2.35 - 2.2.36

Gyakorlat anyaga:

 • Határérték megadása formálisan (Rendőr-elv)
 • Határérték megadása formálisan (Exponenciális kifejezések)
 • Sorozat korlátossága és monotonitása
4. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Rekurzív sorozatok korlátossága és monotonitása
 • Függvényábrázolás lineáris transzformáció segítségével
5. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Függvények határértéke
6. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Függvények folytonossága
 • Definíció szerinti deriválás
 • Formális deriválás
7. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Érintő egyenes egyenlete
 • Taylor-polinom, Lagrange-féle maradéktag
 • L'Hospital szabály
8. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Függvények monotonitása, szélsőérték
 • Függvények konvexitása, inflexiós pont
9. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Teljes függvényvizsgálat
10. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Alapintegrálok
 • Helyettesítéses integrálás
11. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Parciális integrálás
 • Elemi tört függvények integrálása
12. gyakorlati anyag

Segédanyagok:


Gyakorlat anyaga:

 • Határozott integrál
 • Improprius integrál
13. gyakorlati anyag

Segédanyagok: