Tematika

1. Bevezetés, követelmények [pdf] [Ubuntu telepítés]
2. Munka állományokkal [pdf] [megoldások]
3. Jogosultságkezelés, linkelés, csővezeték [pdf] [megoldások] [lorem]
4. BASH – bevezetés, script írása, futtatása [pdf] [megoldások]
5. BASH – alapok, paraméterek, parancs behelyettesítés [pdf] [megoldások]
6. BASH – feltételek, vezérlési szerkezetek [pdf] [megoldások]
7. BASH - aritmetikai kifejezések, gyakorlás [pdf] [megoldások] [gyakorló feladat 1] [gyakorló feladat 2]
8. I nagy ZH (2017.03.27 - 2017.03.31) [gyors referencia] [Cirok Dávid leírása]
Hirling Dominik által összeállított: [minta ZH 1] [minta ZH 2]

9. Reguláris kifejezések - alapok, BASH [pdf] [megoldások]
10. AWK - bevezetés [pdf] [megoldások] [email] [web] [ip]
11. AWK - szintaxis, vezérlési szerkezetek [pdf] [megoldások] [osztályzatok]
12. AWK - tömbök, beépített függvények [pdf] [megoldások] [traffipax] [bocsánat] [város] [gyakorló feladat]
13. II nagy ZH (2017.05.08 - 2017.05.12) [gyors referencia] [Cirok Dávid leírása]
Hirling Dominik által összeállított: [minta ZH]
Berta Árpád által összeállított: [ZH gyakorlás]

14. Javító ZH (2017.05.15 - 15:00-15:45, 16:00-17:45, 17:00-17:45 (222-223-224)) (+ tudásfelmérő előadáson)

Ajánlott irodalom

Rodek Lajos jegyzet
Griechisch Erika - gyakorlati anyag
Griechisch Erika - példatár
Linux/awk manuál oldalak
UNIX Tutorial for Beginners
Unix Tutorial - tutorialspoint
The GNU Awk User Guide
Stackowerflow

Követelmények

  Részteljesítések, pontszerzési lehetőségek: 2 zárthelyi dolgozat, 5 db órai feladat.
 • Első zárthelyi dolgozat: a 8-ik szorgalmi héten (március 27 – március 31)
 • Második zárthelyi dolgozat: a 14-ik szorgalmi héten (május 8 - 12)
 • A zárthelyi dolgozat időpontja előre rögzített, nem változtatható, kizárólag indokolt esetben pótolható (megfelelő igazolással).
 • A zárthelyi dolgozatokra 20-20, az órai kis feladatokra összesen 10 pontot lehet szerezni.
 • A zárthelyi feladatok megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható.
 • A zárthelyi dolgozatra szerezhető pontokon felül opcionális lehetőség van plusz pontok szerzésére órai feladatok megoldásával:
  • A feladatok kitűzésének időpontjai nem lesznek előre bejelentve
  • Mindegyik kis feladat helyes megoldása 2 pontot ér
  • részpontszám adható
  • A feladatok megoldása nem kötelező
  • A feladatokat egyénileg kell megoldani 10 perc alatt
  • A feladatok megoldásához használhatóak a /pub könyvtárban lévő elektronikus anyagok
  • A megoldott feladatokat a gyakorlatvezetők értékelik ki
A zárthelyi dolgozatok és az órai kis feladatok megoldására kapott pontok összege alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása, de ennek összege nem lehet nagyobb a két zárthelyi dolgozatra szerezhető összpontszámnál: 0-19 pont: elégtelen (1) 20-24 pont: elégséges (2) 25-29 pont: közepes (3) 30-34 pont: jó (4) 35- pont: jeles (5) Sikertelen gyakorlati teljesítés (elégtelen gyakorlati jegy) javítása javító zh megírásával lehetséges. Javító zh megírására az a hallgató jogosult, aki a szorgalmi időszakbeli részteljesítései alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerzett és mindkét zárthelyi dolgozatot megírta. A javító zh feladatai a teljes félév gyakorlati anyagát lefedik. A javító zh megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható. A javító zh-n 20 pont szerezhető. A javítás akkor sikeres, ha a hallgató a javító zh-n legalább 10 pontot szerez. Sikeres javítás esetén elégséges (2) gyakorlati jegy kerül megállapításra. Ennél jobb jegy még magasabb pontszám esetén sem adható. A javító zh megírására később meghatározandó időpontban kerül majd sor.