Erdősi Dorottya
demonstrátor, Szegedi Tudományegyetem

KövetelményekZárthelyi dolgozatok:

A kis zh-k 30 percesek lesznek, a gyakorlatok elején kerülnek megírásra, számítógépen keresztül. Ezeket pótolni, javítani nem lehet. Összesen 60 pont szerezhető, amelyből minimum 15-öt kell megszerezni a félév során. Az egyes dolgozatok megírásának ideje, és a szerezhető maximális pontszám:

 • 4. szorgalmi hét (5 pont)
 • 5. szorgalmi hét (5 pont)
 • 6. szorgalmi hét (5 pont)
 • 7. szorgalmi hét (5 pont)
 • 9. szorgalmi hét (10 pont)
 • 10. szorgalmi hét (10 pont)
 • 11. szorgalmi hét (10 pont)
 • 12. szorgalmi hét (10 pont)

A félév során egy nagyzh megírására is sor fog kerülni, a 13. szorgalmi hétben. A feladat egy teljes program számítógépen történő önálló megírása, amire a gyakorlat teljes időtartama (135 perc) rendelkezésre áll. A lehetséges feladatkiírások korábban ismertetésre kerülnek, így azokra otthon lehet gyakorolni. Itt maximum 20 pont szerezhető, amiből minimum 5-öt kell elérni. A nagyzh az utolsó szorgalmi héten javítható!


Pluszpontok:

A félév során + illetve - pontok is szerezhetők, maximum 10 darab. Pluszpont szerezhető órai aktivitásért, táblánál történő feladatmegoldásért illetve a házi feladatok helyes megoldásáért. A pluszpontok beleszámítanak a minimális pontszámba is.


Ponthatárok:

 • 0-29: elégtelen
 • 30-44: elégséges
 • 45-59: közepes
 • 60-69: jó
 • 70-80: jeles