DOTETR, Szeged, 2005. október 26.

A dokumentum státusza: PONTOSÍTÁS ALATT

Kurzusfelvétel

WEB – Hallgató

 

Kurzusfelvétel feltételei

        Arra a képzésemre, amelyre kurzust akarok felvenni, kurzusfelvételi időszak van. A kurzusfelvételi időszakokat a kar határozza meg, esetleg képzésenként eltérő módon.

        ÚJ: Nyitott a kurzusfelvételem Kurzusfelvételi időszakban a kurzusokat egyenként vehetem fel. Amikor úgy gondolom, minden felvételemmel rendben vagyok, a Lezár gombbal véglegesíthetem a féléves kurzusaimat. Ha rendben vannak (nem kaptam hibajelzést a Teljesség vizsgálat lefuttatásával), a kurzusfelvételeim le vannak zárva, kurzust nem vehetek fel és nem törölhetek. Megvan a lehetőségem, de csak a kurzusfelvételi időszakban, hogy újra felnyissam a kurzusfelvételeimet és módosítsak rajtuk. Minden képzésem kurzusfelvételeit a kurzusfelvételi időszakon belül le kell zárnom.  Ha nyitottnak hagyom, a tanulmányi osztály a kari szabályozásnak megfelelően kezeli a felvett kurzusaimat: mindegyiket törli, vagy lezárja és a hibás kurzusfelvételeimet törli

        Kurzus előfeltételt teljesítettem. A képzési programomban előírhatják, hogy  egy-egy tantárgyelemhez hirdetett kurzust csak akkor vehetek fel, ha egy másik tantárgyelem (vagy másik tantárgy minden tantárgyelemének) kurzusát már sikeresen teljesítettem. A képzési programomból tájékozódhatok a tantárgyelemek, tantárgyak előfeltételeiről. A képzési programok (tantervek) fogalmairól, követelményeiről itt olvashatsz.

Súgó, Navigáció

 

Az ablakok Súgó feliratára ütve használati útmutatókat olvashatunk. Többfülű ablakok egyes fülein a Súgó a különböző fülekre egyedi tájékoztatókat ad.

Az egyes ablakok Vissza vagy Mégsem gombjai visszahoznak arra az ablakra, amelyen előzőleg voltam. Emellett a világoskék sávban – navigációs sáv – tájékozódhatok arról, hol is vagyok, pl. Vizsgakezelés / Kurzusok alapján. Ha a / jelekkel elválasztott szöveg valamelyikére ütök, gombok keresgetése nélkül azonnal a felirattal jelzett (általában a kiinduló) funkcióhoz jutok.

A kurzusfelvétel lépései

A szokásos képernyőn azonosítómmal és jelszavammal belépek az ETR WEB felületére.

 

Két menüsort látok: a felsőn a szerepkörömet (általában csak Hallgató, de ha pl. demonstrátor vagyok, akkor Oktató is megjelenik) választhatom ki, az alsón a végrehajtani kívánt funkciót. A Hallgató szerepkört választom ki.

A Hallgatói feladatok között látom, hogy van még lezáratlan kurzusfelvételem valamelyik képzésemhez. A listán olvasható határidőkig le kell zárnom a kurzusfelvételeimet. Ha a határidő már elmúlt, a Tanulmányi Osztályon kell az ügyben eljárnom. Az időszakok képzési programonként eltérőek lehetnek.

 

Kiválasztom a Jelentkezések/Kurzusfelvétel menüpontot. (Az Előjelentkezés és a Kedvezményezett kurzusfelvétel lehetőségeket a Szegedi Tudományegyetem egyelőre nem veszi használatba.)

 

A megjelenő ablak jobb felső részén ki kell választanom azt a Képzésemet, amelyre kurzust kívánok felvenni. (A Ciklust általában nem kell változtatnom, az beállt arra a félévre, amelyre kurzusfelvétel lehetséges.) Az egyes képzések kurzusfelvételi időszakai eltérőek lehetnek. Ha a kiválasztott képzésre kurzusfelvételi időszak van, az ablak alsó részén látom a végrehajtható tevékenységeket, továbbá az eddig felvett kurzusaimat. Ha nincs kurzusfelvételi időszak, csak információkat kaphatok a képzésemről.

Az ablak lezáratlan kurzusfelvételi állapotot mutat, azaz az eddig felvett kurzusaimat még nem tartom véglegesnek. Ezt arról látom, hogy nagybetűkkel ki van írva, továbbá az első feliratos gombsor első gombján a Lezár felirat van. Ha már lezártam volna a kurzusfelvételeimet, ezen a gombon a Felnyit felirat volna. Lezárt kurzusfelvétellel semmi mást nem kezdhetek, legfeljebb újra felnyithatom.

Kezdjük új kurzusfelvétellel, az Új, ajánlat alapján feliratra ütve. Megjelenik az a kurzuslista, amely a kiválasztott képzésemre még felvehető. (Az alábbi két kép csak technikai okok miatt látszik kettőnek: ugyanannak az ablaknak a felső, ill. alsó részéről van szó.)

Egyet vagy többet bejelölhetek (kipipálhatok) a kurzust jellemző információk sorában, majd a Felvesz gomb megütésével megkísérelhetem felvenni a féléves (elektronikus) indexembe.

Figyelnem kell arra, hogy a képzési programomban előírt feltételek betartásával kíséreljek meg kurzust felvenni. Ezek közül a fontosak:

·        Párhuzamosan felveendő előírások. Egyes tantárgyelemek kurzusai együtt veendők fel. Leggyakrabban ugyanannak a tantárgynak az előadása és gyakorlata/szemináriuma egy félévben teljesítendő, kurzusaikat tehát párban kell felvennem. Ilyen páros a fenti képen a „Büntető eljárásjog I” előadás és gyakorlat. (Természetesen, csak egy előadást és egy gyakorlatot/szemináriumot kell felvennem, függetlenül attól, hogy esetleg több gyakorlat/szeminárium van hirdetve.) Ha csak egyet veszek fel a párból, itt megengedi a rendszer. De lezáráskor, ill. Teljesség vizsgálatkor felderíti a hibát, nem engedi lezárni a kurzusaimat, amíg a hiányosságot nem pótoltam.

·        Előfeltétel előírások. Egyes tantárgyelemek kurzusait csak akkor vehetem fel, ha más tantárgyelemeket vagy tantárgyakat (esetleg mérföldköveket) már teljesítettem (megfelelő kurzusok sikeres vizsgáival). Nem vehetem fel pl. a „Büntető eljárásjog II” előadást, ha a képzési programom a „Büntető eljárásjog I” előadást és a hozzá tartozó kollokviumot még nem teljesítettem (vagy teljesítettem, de még nem jegyezte be a vizsgáztató a tanulmányi rendszerbe).

·        Maximálisan megengedett féléves kreditpontszám. A kar előírja, hány összkreditpontnak megfelelő kurzus vehető fel egy félévben (30 pont a szokásos), ezt nem léphetem túl. A túllépés majd lezáráskor derül ki, de figyelnem kell közben is, ne az utolsó pillanatban kelljen kurzusaim közül lemondandóakat válogatni.

A kar előírja, hogy mely képzésekre melyek a kurzusfelvételi időszakok. Ezen belül is szűkítheti a kurzuskínálatot (ajánlatot) egyes időszakokra, ezért előfordul, hogy adott időpontban nem találom azt a kurzust, amire az adott félévben biztosan számíthatok. A kurzuskínálat leszűkülhet pl. arra a félévre, amelyikben a tanulmányaimmal éppen tartok: mondjuk másodéves vagyok, a tavaszi félévre veszek fel kurzusokat és csak azokat a kurzusokat látom, amelyeket a képzési programom a 3. félévre ajánl. Ezt azért teszi a kar, hogy előnyt biztosítson az „ütemesen” haladó hallgatóknak a „lemaradókkal” szemben. Egy későbbi időpontban „megnyílik” a kínálat a képzési programban felvehető és az adott ciklusban meghirdetett minden kurzusra.

Bejelöltem a felvenni kívánt kurzusokat, megütöm a Felvétel gombot. Egy üzenet ablak jön fel, el kell olvasnom.

Most azt látom, a Felvett kurzusok lista egyet tartalmaz a választottak közül, a Nem felvett kurzusok listában pedig ott van a kurzus kódja és a sikertelen felvétel okát magyarázó szöveg. A képzési programomban utánanézhetek, melyik is az a tárgyelem, amire a magyarázó szöveg utal, mint nem teljesített előfeltétel tárgyelemre. A sikertelenség okát most el kell ismernem.

Elolvasás után leütöm az üzenet ablakot és megnézem a frissített Felvett kurzusok listát. El kell döntenem, ezt akartam-e, vagy korrigálnom kell.

Most azt látom, hogy a „Büntető eljárásjog I” előadást ugyan nem engedte meg felvenni a rendszer, de a gyakorlatot igen (a képzési program csak az előadáshoz kötött előfeltételt, a gyakorlathoz nem …). A gyakorlat mit sem ér az előadás nélkül, ezért már most lemondom, ne lezáráskor okozzon „párhuzamosan felveendő kurzus hiányzik” hibát. Egyszerűen ráütök a lemondandó kurzus művelet oszlopában az x jelű ikonra. Megint üzenet ablak jelenik meg, nyugtázva, hogy a kurzus törlése az indexemből sikerült.

Frissül a kurzusfelvételi ablakom is.

Minden kommentár nélkül lássunk egy sikeres kurzusfelvétel képsorozatot.

Új ajánlat alapján kattintás után bejelöltem a kívánt kurzusokat

Megütöttem a Felvétel gombot, az üzenet ablak nem jelez hibát

Frissül a kurzusfelvételi ablakom az újonnan felvett kurzusokkal

Úgy gondolom, ezzel a képzésemmel nem akarok egyelőre foglalkozni. Megnézem azonban, így együttesen rendben van-e a kollekció. Megütöm a Teljesség ellenőrzés gombot. Az üzenet ablak arról tájékoztat, hogy igen.

Ha később sem akarok változtatni, vagy már itt van a kurzusfelvételi időszak vége, a Lezár gombbal ennek a képzési programomnak az elektronikus indexét véglegesítem.

Nézzük, mit tehetek a már felvett kurzusaimmal, ha még nyitott a kurzusfelvételem. Mindegyik kurzus mellett akciógombokat látok. Bármelyik fölé állok az egérmutatóval, pár másodpercig olvashatom, mire való:

è    (jobbra nyíl):  Átjelentkezés

+ (plussz jel): Átjelentkezés más kurzuskódra, azaz, ha pl. több csoport indul egy gyakorlatból vagy szemináriumból, egy másikat akarok választani

x (iksz jel): Törlés, azaz ezt a kurzusomat leadom (kurzusfelvételi időszakban ez semmi hátránnyal nem jár)

<HIBA: nem világos, mi a különbség a két átjelentkezés között. Később itt folytatom>

Nézzük, milyen információkat kaphatok még a piros gombsor segítségével.

Törzslapot mutat gombra ütök. Minden képzési programom minden félévének minden kurzusáról látom a lényeges adatokat.

Kiválasztott képzés adatai gombra ütök. A kiválasztott képzési programom néhány érdekesebb adatát látom.

Az eddig megismertek felhasználásával egy féléves elektronikus indexem összeállítását végre tudom hajtani bármelyik képzésemre.

A rendszer további lehetőségeket is biztosít a második sor gombjainak/feliratainak aktivizálásával. Ezeknek a lehetőségeknek az ügyes kihasználását csak úgy tudom elérni, ha ismerem a képzési programom tantervét. A tanterveket megnézhetem a menü Információk/Tantervek ágán.

A kart és a kívánt képzési program Tantervét kell kiválasztanom.

A Tantervre ütve, a képzési program tantervét szöveges formában olvashatom. Ilyen

vagy ilyen

Ha a képzési programom szakosodást, szakirányok választását is biztosítja, az ösvény fogalmával is tisztában kell lennem (ld  itt), mert több ösvény közül kell időnként választanom. Ha a tantervem egyetlen ösvényből áll, nem kell vele foglalkoznom.

Ezek után nézzük a kurzusfelvétel egyéb módjait.

Kurzusfelvétel az Új, mintatanterv alapján.

Ahhoz, hogy eligazodjak ezen a választási lehetőségeket felkínáló ablakon, ismernem kell a képzési programomat. Választanom kell az ösvények közül (ha több van), választanom kell, hogy milyen jellegű tárgyelemekhez hirdetett kurzusokat szeretnék látni és választanom lehet, hogy mely félévre ajánlott (őszre páratlan, tavaszra páros félévre kérjem) kurzusokat kérem. Az OK után kurzusok kiválasztására alkalmas ablakot látok. <HIBA: milyen csoportok ezek>

Ha a képzési programom tanterve jó ajánlatot tesz a (példánkban szereplő) 4. félévre és még üres az elektronikus indexem, bejelölöm a „mindent kijelöl” boxot és OK-t ütök. A már felvett kurzusok nem jelölhetők ki. Kíséreljük meg:

Félsiker: a rendszer csak egy kurzust <HIBA:  miért?> ajánl felvételre, mert már vannak felvett kurzusaim, vagy előfeltétel nem teljesítettség okból szűrt ki többet. <HIBA: nem szűr ki semmit, nem tudom, miért csak 1 marad> Mindenesetre ezt megkísérlem felvenni ugyanúgy, ahogy az ajánlatok szerinti listáról venném fel. Megjelenik a felvett kurzusaim listáján, ha sikerült.

 

Kurzusfelvétel az Új, tanterv alapján.

Itt ösvényt és az ösvényen belül mérföldkövet választhatok. A mérföldkő kódja előtti gombra ütve a mérföldkő tantárgyaihoz hirdetett kurzusok választható listáját kapom. Az egyes tantárgyakat ki kell nyitnom, ekkor a tantárgy tárgyelemei jelennek meg. Amennyiben az adott tárgyelemhez van meghirdetett kurzus, azt kijelölhetem.

Az OK gombra a már ismert kurzusfelvevő lap jelenik meg. <HIBA: miért üres?>

 

Kurzusfelvétel az Új, keresés alapján.

Kiegészítő lehetőség még oktató, kurzuscím vagy „üres óráim” szempontok szerint felvehető kurzusok keresésére. <HIBA: üres minden keresésre>

 

 

 

Vége