A karokra küldött tájékoztató dec. 7-i levél itt olvasható.

Tisztelt Kollégák!

 

A kurzushirdetési feladatok megkövetelik, hogy az ETR3 rendszerben mindenki által használható teljesítés típusok, sablonok és kurzustípusok kiválaszthatók legyenek.

Az új  felsőoktatási törvény következményeként mindenképpen újragondolt egyetemi tanulmányi szabályzatban fogjuk meghatározni a szükséges változtatásokat. Az átmeneti időre (erre a kurzushirdetési időszakra) elkészítettünk az alábbi készleteket.

Értékelésünk szerint minden kurzus meghirdethető ezek kombinációival. Csak egy esetben kényszerültünk arra, hogy eddig nem használt megnevezést alkalmazzunk, ez a Minősítés. Ezt a korábbi M3 és Beszámoló elnevezések, továbbá az átlagba és súlyba számítások különbözősége indokolta. A sablonok és teljesítés típusok fontos szervezői a kiértékelő funkciónak, továbbá az átlagok számításának. Azt kérjük, hogy mindazon egyedi jellegeket, amelyeket a sablon nem tartalmaz, mert nem funkciója, a kurzus nevében jelenítsék meg.

Néhány példa:

Pl. A kurzus neve : Angol alapvizsga, Kurzustípus: Önálló vizsga,  Sablon: Kollokvium

Pl. A kurzus neve : Tanítási gyakorlat, Kurzustípus: Gyakorlat,  Sablon: Gyakorlati jegy (vagy Minősítés vagy Aláírás)

Pl. A kurzus neve : Nyári gyakorlat, Kurzustípus: Gyakorlat,  Sablon: Gyakorlati jegy (vagy Minősítés vagy Aláírás)

Pl. A kurzus neve : PhD Kutatómunka, Kurzustípus: Konzultációs gyakorlat,  Sablon: Minősítés (kaphat rá kreditpontot)

Pl. (régen Beszámoló, részvétel kötelező) A kurzus neve : Az orvosi képalkotás technikai fejlődése, Kurzustípus: Szeminárium,  Sablon: Kollokvium

Amennyiben a hallgató felvett kurzusához a papír-indexbe az oktató teljesítést nem jegyzett be (nem írta alá, mert pl. a hallgató nem jelent meg vizsgára), az elektronikus indexbe se jegyezzünk be teljesítést. Tehát az elektronikus indexbe nem szükséges „nincs aláírva” jellegű teljesítés. Természetesen, ha az oktató aláírását a TO pl. „hivatalból elégtelen” bejegyzéssel pótolja, az elektronikus indexbe is be kell vezetni az elégtelent.

A példákban az előfeltételezettség a kurzushoz kapcsolt tantárgyelemhez, az órarendi és óraterhelési tulajdonság a kurzustípushoz, az átlagszámítási súly a sablonon belüli (a teljesítés beírásakor eldönthető) teljesítés-típushoz (1 vagy 2), a teljesítési skála a kollokviumhoz kapcsolódik és együttesen minden olyat tartalmaz, amivel az ETR-ben számolnunk kell.

 

Teljesítés típusok

Az ETR-ben nevük előtt _  jel

MEGNEVEZÉS, új

Skála

MAX_ISM

ATLAGBA_SULY

Megjegyzés

Aláírás

m2

2

0

kredit = 0

Gyakorlati jegy

m5

2

1

 

Kollokvium

m5

3

1

 

KOLLOKVIUM

M5

3

2

 

Minősítés

M3

2

0

 

MINŐSÍTÉS

M3

2

1

1/3/5

Szigorlat

m5

3

1

 

SZIGORLAT

M5

3

2

 

Záróvizsga

m5

3

1

 

 

 

 

Egyszerű Sablonok, JAVASOLT a használatuk

Az ETR-ben nevük előtt _  jel

Sablon

Teljtip

MAX_ISM

ATLAGBA_SULY

Megjegyzés

Érték

Érték átlagba

 

Aláírás

Aláírás

2

0

kredit = 0

I N

0

 

Minősítés

Minősítés

2

1

 

KM M N

1 3 5

 

Gyakorlati jegy

Gyakorlati jegy

2

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

Kollokvium

Kollokvium

3

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

Szigorlat

Szigorlat

3

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

 

Összetett Sablonok

Az ETR-ben nevük előtt _  jel, nevük végén _V

Sablon

Teljtip

MAX_ISM

ATLAGBA_SULY

Megjegyzés

Érték

Érték átlagba

Vagy

Minősítés

Minősítés

2

0

 

KM M N

0

VAGY

 

MINŐSÍTÉS

2

1

 

1 3 5

1 3 5

 

 

Aláírás

2

0

kredit = 0

I N

0

 

Gyakorlati jegy

Gyakorlati jegy

2

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

VAGY

 

Minősítés

2

0

 

KM M N

0

 

MINŐSÍTÉS

2

1

 

1 3 5

1 3 5

 

 

Aláírás

2

0

kredit = 0

I N

0

 

Kollokvium

Kollokvium

3

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

VAGY

 

KOLLOKVIUM

3

2

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

Gyakorlati jegy

2

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Szigorlat

Szigorlat

3

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

VAGY

 

SZIGORLAT

3

2

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

A következő sablon azok számára maradt a rendszerben, akik a tantervükben hagyták az átállás előtt a záróvizsgát, mint tantárgyelemet és erre kurzust hirdetnek.

Tekintettel arra, hogy a záróvizsga és a szakdolgozat nem része az abszolutórium kiállításának, ezért az ETR nem értékelheti a teljesítmény részeként ezeket, hiszen akár évek múlva is bekövetkezhet teljesítésük. Regisztrációjukra a törzslapon a diploma adatoknál, akár egész oldalas értékeléssel, van mód. A végleges megoldás tehát ennek használata.

 

Záróvizsga

Záróvizsga

3

1

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

 

 


Kurzustípusok. A hallgatók számára a szorgalmi időszakban kötelező a részvétel: Gyakorlat, Szeminárium, Laboratóriumi gyakorlat, a többi foglalkozás-típuson a jelenlét nem kötelező.

 

Kurzustípusok

Önálló vizsga

Előadás

Gyakorlat

Konzultációs gyakorlat

Laboratóriumi gyakorlat

Szeminárium

 

Szeged, 2005. december 7.

Makay Árpád,  Homor Géza