Gábor Bence
Gábor Bence

Üdvözöllek a honlapomon!

Legutóbbi preprint (2023. október):

D. Varga, B. Gábor, B. Sárközi, K. V. Adwaith, D. Nagy, A. Dombi, T. W. Clark, F. I. B. Williams, P. Domokos, A. Vukics: Loading atoms from a large magnetic trap to a small intra-cavity dipole trap arXiv:2310.04199 [quant-ph]

Hideg rubídiumatomok áttöltése mágneses csapdából rezonátorban létrehozott optikai dipólcsapdába. A csapdák nagy méretkülönbsége ellenére egy egyszerű protokollal az áttöltés hatékonyan megvalósítható. A módusba betöltött atomok száma egy próbalézer segítségével meghatározható. Egy visszapumpáló lézer alkalmazásával a különböző hiperfinom alapállapotú csapdázott atomok felderíthetőek. Az atomok - állapotuktól függetlenül - több száz milliszekundumig csapdázva maradnak.


Legutóbbi publikáció (2023. december):

B. Gábor, D. Nagy, A. Vukics, P. Domokos: Quantum bistability in the hyperfine ground state of atoms Phys. Rev. Research 5, L042038

Bistabilitásgörbék végesméret-skálázása a termodinamikai határesethez. Optikai rezonátorba helyezett atommokkal elsőrendű disszipatív fázisátalakulás valósítható meg, amelyben a koegzisztáló stabil fázisok nagy kvantumos tisztaságú kvantumállapotok. Az ábrán a rezonátor egyik módusának transzmissziója (a), az atomok egyik hiperfinom alapállapotának populációja (b) és a gerjesztett állapotok populációja (c) látható a rezonátormódusokat meghajtó terek amplitúdóinak aránya függvényében (melyeket egy 0 és π/2 közötti szög paraméterez). A folytonos vonalak stabil, a szaggatott vonalak instabil megoldásokat jelölnek. A termodinamikai határeset felé tartva (az atomszámot növelve) a váltás a stabil fázisok között egyre élesebb, a bistabil tartomány kiterjed a kontrollparaméter minden lehetséges értékére, a gerjesztett állapot populációja pedig 0-hoz tart.