Ipari képfeldolgozás

Lépcső- és ajtófelismerés videófelvételeken

Második mérföldkő

 1. 1. IMPLEMENTÁCIÓ OPENCV-BEN
 2. Az áttekintett szakirodalom alapján az egyik lehetséges választott módszer folyamatábrája a következő:

  1.ábra: Algoritmus folyamatábrája.
 3. 2. MEGOLDÁS MATLAB-BAN, CNN SEGÍTSÉGÉVEL
 4. A hatékonyabb gépi tanulás elősegítésére az eredeti RGB képen elvégzünk bizonyos előfeldolgozó műveleteket, előkészítve ezzel a szegmentálásra. Ezek egyszerű képfeldolgozó műveletek, szűrők. Fontos, hogy a képen található fölösleges információkat eldobjuk, ezzel is hatékonyabbá téve az algoritmusunkat.

  A színes képet minden esetben szürkeárnyalatossá alakítjuk, mivel a képpontok színe nem hordoz számunkra lényegi információt. A szürkeárnyalatos képen alkalmaznunk kell továbbá hisztogram-széthúzást is. Az egy ponton átmenő egyeneseket legegyszerűbben a Hough térben a trigonometrikus görbék metszéspontjából nyerhetjük ki, ami tulajdonképpen nem is egy pont, hanem egy adott sugarú kör.

  Az általunk végzett előfeldolgozás algoritmusa:

  					
  	I = rgb2gray(imread('door.6.jpg'));
  	rotI = imrotate(I,0,'crop');
  	% binráis kép előállítása
  	BW = edge(rotI,'prewitt');
  	st1 = strel('diamond',5);
  	st2 = strel('diamond',3);
  	BW = imdilate(BW, st1);
  	BW = imerode(BW, st2);
  	figure;
  	imshow(BW);
  	figure;
  	%%
  	% Hough-transzformáció elvégzése a bináris képen
  	[H,T,R] = hough(BW);
  	imshow(H,[],'XData',T,'YData',R,...
  	'InitialMagnification','fit');
  	xlabel('\theta'), ylabel('\rho');
  	axis on, axis normal, hold on;
  	%%
  	% sarokpontok detektálása a kép Hough-transzformáltján
  	P = houghpeaks(H,4,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));
  	x = T(P(:,2)); y = R(P(:,1));
  	plot(x,y,'s','color','white');
  	%%
  	% Élek detektálása és kirajzolása
  	lines = houghlines(BW,T,R,P,'FillGap',1000,'MinLength',1100);
  	figure, imshow(rotI), hold on
  	max_len = 0;
  	for k = 1:length(lines)
  		xy = [lines(k).point1; lines(k).point2];
  		plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green');
  		plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow');
  		plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red');
  		len = norm(lines(k).point1 - lines(k).point2);
  		if ( len > max_len)
  			max_len = len;
  			xy_long = xy;
  		end
  	end
  					
  				

  Az algoritmus végrehajtva tesztképeken az alábbi ábrán látható:

  2.ábra: Az előfeldolgozás eredménye két tesztképen.

  Az előfeldolgozott képet már átadhatjuk egy előre betanított neurális hálónak.

  Megoldásunk egyik alapját az Object Detection Using Deep Learning MATLAB-os példa adta [13]. Ebben be van mutatva, hogyan lehet egy konvolúciós neurális hálót megtanítani stop tábla felismerésére, ezt próbáltuk úgy átalakítani, hogy ajtó és lépcső detektálására is alkalmas legyen.

  A tanításhoz R-CNN-t (Regions with Convolutional Neural Network) használ, amivel meg tudja tanulni, hogy a kép egyes régióin milyen objektum van. Ehhez olyan képek szükségesek, melyeken előre bejelölték, hogy az adott régión milyen objektum szerepel.

  A példa úgynevezett transfer learning módszert használ, amelynek lényege, hogy a neurális hálót egy sok képet tartalmazó adatbázison tanítják, majd ezt finomhangolják a kívánt objektum megtalálásához. Ezzel a módszerrel sokkal kevesebb tanítóképre van szükség, mintha nem lenne egy előre betanított hálónk. Az előre betanítás a CIFAR-10 képgyűjteménnyel történik [14]. Ezután saját képekkel tanítva lehet finomhangolni a hálót.

  Esetünkben 20, ajtót tartalmazó képpel finomhangoltuk a hálót, mely képekhez megadtuk az ajtót befoglaló téglalapok pozícióját és méretét. A tesztelés során gyenge eredmények születtek, nem igazán sikerült megtalálnia a képen levő ajtókat. Ennek miértjére egyelőre még nem sikerült rájönnünk, de dolgozunk a probléma kiküszöbölésén.

  A tanuló algoritmus alkalmazása az előfeldolgozott „door.jpg” képen:

  					
  	clc
  	load('DoorsRcnn.mat','rcnn');
  	testImage = imread('door.jpg');
  	[bboxes, score, label] = detect(rcnn, testImage, 'MiniBatchSize', 32);
  	annotation = cell(size(label,1),1);
  	for i=1:size(label,1)
  	annotation{i} = sprintf('%s: (Confidence = %f)', label(i), score(i));
  	end
  	bbox = bboxes(:,:);
  	outputImage = insertObjectAnnotation(testImage, 'rectangle', bbox, annotation,
  	'LineWidth', 30,'FontSize', 72);
  	figure;
  	imshow(outputImage);
  					
  				

  A neurális háló által elért eremények:

  3.ábra: A neurális háló által megállapított címkék.
  1. 2.1. LÉPCSŐK DETEKTÁLÁSA
  2. A lépcsők detektálásához nem szükséges teljes 3D rekonstrukciót készítenünk.

   A legegyszerűbb módja a mélységi információ kinyerésének az optical flow alkalmazása, kihasználva, hogy több frameből álló videófelvételen kell detektálnunk a lépcsőket. Ennek lényege az egymást követő frameken történő pontmegfeleltetésen alapszik.

 5. 3. SZAKIRODALOM
  1. SSIP 2016 TEAM-C dokumentáció
   https://ssip2016teamcblog.wordpress.com/
  2. E. Jauregi, E. Lazkano and B. Sierra - Approaches to door identification for robot navigation
   http://cdn.intechopen.com/pdfs/10237/InTechApproaches_to_door_identification_for_robot_navigation.pdf
  3. F.Mahmood, F.Kuwar - A Self-Organizing Neural Scheme for Door Detection in Different Environments
   https://arxiv.org/pdf/1301.0432.pdf
  4. S. Cloix, G. Bologna, V. Weiss, T. Pun, D. Hasler - Descending Stairs Detection with Low-Power Sensors
   https://pdfs.semanticscholar.org/2d70/ab62aa5378efe9354d8e6091cdb641ee9830.pdf
  5. Jens Hensler, Michael Blaich, and Oliver Bittel - Real-time Door Detection based on AdaBoost learning algorithm
   https://pdfs.semanticscholar.org/8369/06b2ca9109760d370ee567ba4cd8b7ce9f33.pdf
  6. R. Sekkal, F. Pasteau, M. Babel, B. Brun, I. Leplumey - SIMPLE MONOCULAR DOOR DETECTION AND TRACKING
   http://www.irisa.fr/lagadic/pdf/2013_icip_sekkal.pdf
  7. Xiaodong Yang and Yingli Tian - Robust Door Detection in Unfamiliar Environments by Combining Edge and Corner Features
   http://www-ee.ccny.cuny.edu/wwwn/yltian/Publications/CVAVI2010_Yang.pdf
  8. Hannes Harms, Eike Rehder, Tobias Schwarze, Martin Lauer - Detection of Ascending Stairs using Stereo Vision
   http://www.mrt.kit.edu/z/publ/download/harms/StairDetection/2015_Harms_StairDetection.pdf
  9. Rai Munoz, Xuejian Rong, Yingli Tian - DEPTH-AWARE INDOOR STAIRCASE DETECTION AND RECOGNITION FOR THE VISUALLY IMPAIRED
   http://www-ee.ccny.cuny.edu/wwwn/yltian/Publications/ICME16-W155.pdf
  10. Mukul Anand Pathak, Kshitij Kamlakar, Shwetant Mohapatra, Prof. Uma Nagaraj - DEVELOPMENT OF CONTROL SOFTWARE FOR STAIR DETECTION IN A MOBILE ROBOT USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IMAGE PROCESSING
   http://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCET_07_03_008/IJCET_07_03_008.pdf
  11. Deep Learning for Computer Vision with MATLAB Manual
   https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/deep-learning-for-computer-vision-with-matlab.html
  12. Object Detection Using Deep Learning – MATLAB manual
   https://www.mathworks.com/help/vision/examples/object-detection-using-deep-learning.html
  13. MatConvNet: Convolutional Neural Networks for MATLAB by Andrea Vedaldi and Karel Lenc
   https://arxiv.org/pdf/1412.4564.pdf
  14. Alex Krizhevsky - Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images
   https://www.cs.toronto.edu/~kriz/learning-features-2009-TR.pdf