Közelítő és szimbolikus számítások gyakorlat
2015/16-os őszi félév

A kurzushoz tartozó gyakorlati anyagok a coospace-en találhatóak!

Követelmények:

A gyakorlatok látogatása kötelező, aki a félév óraszámának 50%-ánál többet hiányzik, az nem teljesítette a kurzust.

A félév során 4 számonkérés lesz: 2 Coospace teszt egyenként 10 pontért és 2 nagy zárthelyi dolgozat egyenként 20 pontért.
A Coospace tesztekben rövidebb feleletválasztós, (egyszeres/többszörös választás) illetve rövid szöveges válaszokat igénylő kérdések lehetnek, míg
a nagy dolgozatokon kevesebb nagyobb lélegzetű feladatra lehet számítani. A tesztekhez semmilyen segédanyag nem használható,
a nagy dolgozathoz pedig csak MATLAB-ot lehet majd igénybe venni.

Időpontok:
1. teszt: 3. gyakorlat (szept. 17.)
1. nagy ZH: 6. gyakorlat (okt. 8.)
2. teszt: 10. gyakorlat (nov. 5.)
2. nagy ZH: 13. gyakorlat (nov. 26.)

Az osztályzat kialakítása:
Összesen 10+20+10+20 = 60 pont szerezhető a félévben.
51-60: jeles
43-50 jó
36-42 közepes
30-35 elégséges
0-29 elégtelen

Javítás: A félév végén az a hallgató, aki elégtelen jegyet szerzett és legalább 15 pontja van, javító dolgozatot írhat a teljes félév anyagából 20 pontért,
melyből legalább 11 pont elérése esetén megkapja az elégséges osztályatot.
Azok akik legalább elégséges jegyet szereztek a félév során, ők a félév végén 1 tetszőlegesen kiválasztott számonkérést (akár tesztet,
akár nagy ZH-t) javíthatnak, illetve igazolt hiányzás esetén pótolhatnak. Ekkor a javító/pótló dolgozat pontszáma lecseréli a javított számonkérését.

Tematika:

- bevezetés a MATLAB-ba
- Hiba, intervallum-aritmetika, automatikus differenciálás.
- Gauss-elimináció, eliminációs mátrixok, LU felbontás
- Mátrixnorma, kondíciószám, Cholesky fölbontás, sajátérték, sajátvektor
- Iterációs eljárások, polinomok, interpoláció
- Numerikus integrálás